Saako tekoälyn antamia syötteitä hyödynnettyä? – esimerkkinä matkailun tulevaisuus

Kun matkailun ja turismin tulevaisuutta mietitään, ei teknologisia muutoksia eikä sitä, miten ihmiset matkailevat ja he matkustamiselta hakevat, voi sivuuttaa (Fibres 2023a). Koska tulevaisuutta ei vielä ole tehty, yhden tulevaisuuden sijaan voidaan puhua mahdollisista tulevaisuuksista.

Kuva 1. Suuria ja pieniä ilmiöitä ajateltavaksi. (Kuva: Microsoft Office -kuvapankki / Anu Nuutinen)

Avaruusturismia vai alueellisia aiheita?

Matkailun tulevaisuuksiin liittyy monia siirtymisiin linkittyviä asioita kuten itseohjautuvat kulkuneuvot ja kaupunkien väliset hyperloop-systeemit, mutta myös täysin uusia avauksia tekevä avaruusturismi mainitaan mahdollisuutena. Vierailu kuussa tai avaruusmatkojen vakuutukset eivät liity Etelä-Karjalan matkailun kehittämiseen. Magneettiseen levitaatioon perustuvat suurnopeusjunat eivät kuljeta matkailijoita Suomen kaakkoiskulmaan ihan pian. Yksilön DNA:han perustuvat matkailukohdesuositukset kuulostavat jo lähes pelottavalta tulevaisuudelta, vaikka tekoäly tarjoaakin sitä vain hyvin rajatun kohderyhmän nousevaksi ilmiöksi. Ovatko tekoälyn esiin nostamat matkailun tulevaisuuden ilmiöt kaikki vain suuria asioita? (Fibres 2023b–g.)

Alueellisen ennakoinnin kehittämiseen tähtäävä Luotain-hanke (LAB 2023) testaa tekoälyä hyödyntäviä tulevaisuustietopankkeja ja -järjestelmiä. Parhaillaan perehdyttävänä on Fibres, jonka yksi tulokulma on linkittää erilaisia havaintoja ja tarjota yhteenvetoja eri teemoista. Tutustumisessa esimerkkiteemaksi valittiin Future of travel and tourism.

Aihioita Etelä-Karjalan matkailuun

Jos tekoälyltä odottaa täysin uusia asioita, joutunee pettymään, sillä monetkaan tulevaisuuteen liittyvistä huomioista eivät ole asioita pohtineille uusia. Esimerkkinä näistä olkoot pellolta pöytään -ketju tai lähiruoan kiinnostavuus. Silti maatilamatkailun kehittämistä miettivä voi saada uusia aihioita ruoan turvallisuudesta, maaperän hyvinvoinnin kunnioittamisesta, biodiversiteetin säilyttämisestä ja siitä, että matkailija otetaan mukaan näkemään ja kokemaan. (Fibres 2023h.)

Suomalaisille metsässä olemisen positiiviset vaikutukset lienevät tuttuja, mutta jos luontoon liittyvät kokemukset ja hyvinvointimatkailu nousevat maailmalla yhä tärkeämmiksi, Luonto-Suomi saattaa kiinnostaa uusia matkailijoita. Voisiko luonnon rentouttavia ja stressiä vähentäviä sekä positiivisia vaikutuksia mielenterveydelle nostaa yhä enemmän esiin? Miten rakennetaan luontoon uppoamisen kokemus ja vahvistetaan tietoisen matkailun -ajattelua. (Fibres 2023i–j.)

Tulevaisuustietopalvelu nostaa esille muitakin aiheita, jotka eivät itsessään vielä tuota uusia liikeideoita, mutta ei liene haittaa, jos matkailupalveluiden tarjoaja tiedostaa vaikka kertakäyttöisten muovituotteiden vähentämisen tarpeen ja tuo asiakkailleen esille ”zero waste”-ajattelutavan noudattamista (Fibres 2023k).

Tekoäly tuottaa, ihminen ajattelee

Mikään taho tai palvelu ei anna varmaa tietoa tulevaisuudesta tai edes ohjeita siitä, miten toivottuun tulevaisuuteen päästään. Tulevaisuuden tekeminen vaatii omaa ajattelua, päättelyä, riskien ja mahdollisuuksien hahmottamisesta sekä päätösten tekemistä.  Tulevaisuustietopankki ja sen väsymätön tekoälyapuri tarjoavat ratkaisuiden sijaan mahdollisuuden päästä näkemään ison määrän erilaisia havaintoja. Juuri nopeasti selattavissa oleva, monipuolinen kooste tulevaisuuteen vaikuttavista ilmiöistä voi olla palvelun suurin etu. Kun pohjatietojen etsimiseen ja kokoamiseen ei tarvitse käyttää aikaa, resurssit voi panostaa ihmisaivojen vahvuuksiin eli ajatteluun, ideointiin ja dialogin käymiseen.

Laajasti ajatellen tekoäly voi tuottaa matkailuun vaikka mitä mahdollisuuksia. Tiedon koostamisen näkökulmasta tekoälyä hyödyntävä tulevaisuustietojärjestelmä tarjoaa helppoutta. Etelä-Karjalassa käyttäjäryhminä voisivat olla alan tulevaisuutta miettivät ja alaa kehittävät. Ehkä tekoälyn virittämän keskustelun myötä voi syntyä myös aluetta hyödyntäviä hankeideoita.

Kirjoittaja

Anu Nuutinen on LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikön lehtori ja asiantuntija LUOTAIN-hankkeessa (LAB 2023).

Lähteet

Fibres. 2023a. Future of travel and tourism. Trendityökalu. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa https://app.fibresonline.com/

Fibres. 2023b. Autonomous shuttles for airport transfers. Trendityökalu. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa https://app.fibresonline.com/

Fibres. 2023c. Hyperloop tourism packages and experiences. Trendityökalu. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa https://app.fibresonline.com/

Fibres. 2023d. Lunar adventures: a journey to the moon. Trendityökalu. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa https://app.fibresonline.com/

Fibres. 2023e. Space travel insurance and safety protocols. Trendityökalu. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa https://app.fibresonline.com/

Fibres. 2023f. Maglev trains: magnetic accelerated journeys 15.11.2023. Trendityökalu. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa https://app.fibresonline.com/

Fibres. 2023g. DNA-based travel recommendations 15.11.2023. Trendityökalu. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa https://app.fibresonline.com/

Fibres. 2023h. Regenerative agriculture tourism 15.11.2023. Trendityökalu. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa https://app.fibresonline.com/

Fibres. 2023i. Eco-therapy and nature immersion. Trendityökalu. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa https://app.fibresonline.com/

Fibres. 2023j. Mindful travel: embracing slow and conscious tourism. Trendityökalu. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa https://app.fibresonline.com/

Fibres. 2023k. Plastic-free travel: zero waste movement. Trendityökalu. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa https://app.fibresonline.com/

LAB. 2023. Luotain – Ennakointi Etelä-Karjalassa. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa  https://lab.fi/fi/projekti/luotain-ennakointi-etela-karjalassa