Luontosuhteen vahvistaminen osaksi nuorten kanssa työskentelyä

Hyödymme kaikki jo vähäisestäkin luonnossa liikkumisesta. Se rauhoittaa mieltä, toimii luovan ajattelun innoittajana ja alentaa verenpainetta. Tiedämmekin jo varsin paljon luonnon hyvinvointivaikutuksista, mutta meillä on vielä paljon tekemistä siinä, että ottaisimme luonnossa toimimisen osaksi esimerkiksi ohjauksen ja kuntoutuksen prosesseja.

LABin ja Outward Bound Finlandin SOI-hankkeen (LAB 2022) tavoitteena on tuoda luonto- ja taidelähtöiset menetelmät osaksi 18‒25-vuotiaiden toisen asteen koulutusvaiheen nuorten ohjausta erilaisissa siirtymävaiheissa, esimerkiksi opinnoista opintoihin tai työelämään.

Sekä nuorten kanssa toimivat ammattilaiset että nuoret osallistuvat omiin valmennuspolkuihinsa, joihin kuuluu retkeilyä Repoveden kansallispuistossa ja taidetyöpajoja. Oppilaitoksista mukana ovat Kimpisen lukio, Joutsenon opisto sekä STEP UP -valmennus. Syksyn työpajoissa tehdään muun muassa ympäristö- ja korutaidetta.

Luonto hoitaa ja lohduttaa

Uutisvirta syöttää lähes päivittäin viestiä nuorten uupumuksesta. Yhteiskuntana meillä ei ole varaa menettää yhtään nuorta luomasta oman näköistään ja hyvinvoivaa elämää. Yksilölle menetys on vieläkin suurempi, jos työ- ja toimintakyky sakkaa jo nuoruudessa ja oma potentiaali jää käyttämättä täysimääräisesti.

Psykologian tohtori ja psykoterapeutti Kirsi Salonen on väitöskirjassaan tutkinut kokonaisvaltaisen luontokokemuksen vaikutusta yksilön hyvinvointiin. Salosen mukaan ihmisellä on taipumus olla liian ankara itseään kohtaan. Luonnossa oleilu voi auttaa olemaan itselleen armollisempi, koska vaikka luonnossa on paljon kauneutta, niin myös epätäydellisyyttä. Jossain on aina lahonnut puu tai katkennut oksa (Salonen 2020).

[Alt-teksti: Laaja järvinäkymä, peilityyni vedenpinta heijastaa taivaan pilviä, kaukana horisontissa metsänreuna.]
Kuva 1. Luonnon kauneutta Repovedellä SOI-hankkeen luontoretkellä. (Kuva: Lotta Santala)

Nuoret, joiden kanssa olemme olleet tekemisissä hankkeen puitteissa, kuvaavat paineita, jotka eivät kohdistu ainoastaan opintoihin, vaan myös harrastuksiin. Silloin niistäkin asioista, joiden pitäisi tuottaa nautintoa, tuleekin suorittamista.

Yhteiskunnallinen keskustelu painottaa opintomenestystä ja nopeaa työelämään siirtymistä. Vanhenevan väestön ja kansantalouden kestävyyden taakkaa siirretään pienenevien nuorten sukupolvien hoidettavaksi. Mutta mihin tässä keskustelussa häviää nuoruuden kokeminen ja eläminen, tasapainoiseksi ja itsensä tuntevaksi aikuiseksi kasvaminen? Tiedämme, että ihmisen aivot kehittyvät 25-vuotiaaksi saakka, mutta haluamme 16-vuotiaiden tekevän päätöksiä tulevaisuutensa suunnasta.

Suomen luonnon päivä 27.8.

Palaan Kirsi Salosen väitöskirjan viestiin. Ajan viettäminen luonnossa ja hyvä luontosuhde auttaa lievittämään ahdistusta ja tuo lohtua elämän paineiden, pelkojen ja kriisien keskellä. Tämän vuoksi meidän aikuisten tehtävä, ihan jokaisen meistä, on kannustaa lähipiirimme lapsia ja nuoria luonnossa liikkumiseen.

27.8. vietetään suomalaisen luonnon päivää, ja silloin on hyvä itse kunkin miettiä omaa luontosuhdettaan ja sitä, mitä voi tehdä sen siirtämiseksi tuleville sukupolville.

Kirjoittaja

Vappu Myllärinen toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa ja projektipäällikkönä Sosiokulttuurinen ohjaus ja innostaminen ‒ SOI -hankkeessa (LAB 2022).

Lähteet

LAB. 2022. Sosiokulttuurinen ohjaus ja innostaminen – SOI. Hanke. Viitattu 16.8.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/sosiokultuurinen-ohjaus-ja-innostaminen-soi

Salonen, K. [A3] 2020. Kokonaisvaltainen luontokokemus hyvinvoinnin tukena. Väitöskirja. Viitattu 16.8.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1563-4