Mitä visuaalinen ilme kertoo brändistä? – brändi-ilmeen rakentaminen Hiukka Hyvä -projektille

Brändi-ilmeen rakentamisessa kyse on siitä, että visuaalisten elementtien avulla ilme saadaan heijastamaan arvoja ja ominaisuuksia, jotka ovat brändille tärkeitä. Visuaalisesti tunnistettava ja erottuva brändi jää mieleen. Hiukka Hyvä -projektille suunniteltu brändi-ilmekonsepti ilmentää brändin ympäristöarvoja ja luovuutta.

Jotta brändille voidaan luoda omannäköinen ja kiinnostava visuaalinen ilme, täytyy ensin tutustua brändiin ja sen arvoihin. Hiukka Hyvä valmistaa hius- ja karvakuiduista hiukkamateriaalia, jonka käyttömahdollisuuksia kehitetään muun muassa öljyntorjunnassa Hiukka 2.0 -projektissa. Hiukka Hyvän missio on puhdistaa vesistöjä luonnonkuitutuotteilla, edistää kiertotaloutta ja levittää ympäristötietoisuutta.

Henkilö valkoisessa suojahaalarissa ja kumihanskoissa uittaa hius- ja karvakuiduista valmistettua hiukkamattoa testialtaassa, jossa on vettä ja polttoöljyä.
Kuva 1. Hiukkamattoa testataan öljynimeyttämiseen. (Kuva: Koistinen 2022) 

Hiukka Hyvä on ympäristötietoinen, rehellinen, innovatiivinen, muutosta edistävä ja nokkela. Brändin sanallistaminen on osa brändi-ilmeen rakentamista. Brändi-ilmeen avulla katsoja muodostaa kuvan brändistä ilmeen nähdessään. Visuaalinen ilme on kuin brändin kasvot.

Eri elementit muodostavat visuaalisen kokonaisuuden

Hiukka Hyvän ympäristöaktiivisuus valikoitui tärkeimmäksi sanomaksi, jota visuaalisen ilmeen tulisi välittää. Koska Hiukka Hyvän tavoite on vesistöjen puhdistaminen, pääväriksi valittiin merenvihreä sävy. Heti ensinäkemällä brändi viestii näin omista arvoista ja missiostaan. Hiukka Hyvän brändipersoona on rehellinen, joten luotettava kultaiseen taittava hiekanruskea valikoitui sekundääriväriksi. Kirkkaat korostussävyt tuovat esille Hiukan nokkeluutta, optimismia ja innovatiivisuutta.

Kuvassa moodboard, joka tehtiin suunnittelun tueksi. Siinä yhdistyvät kaikki elementit: värit, typografia, kuvat ja kuvitukset. Moodboardissa ei ole ollut tarkoituksena käyttää lopullisia elementtejä, vaan näyttää, miten halutun kaltaiset elementit toimivat yhteen.
Kuva 2. Moodboard on suunnittelun väline. (Kuva: Linna 2022) 

Hiukka Hyvä edistää kiertotalouden mukaista toimintaa. Tämä tulee esille yritystunnuksessa, joka samaan aikaan esittää reippaasti heilahtavaa hiussuortuvaa, josta hiukkamateriaali on syntynyt, sekä aaltoa, jota hiukkamateriaali puhdistaa. Molempien merkityksien yhdistäminen yritystunnukseen on tärkeää, jotta tunnuksen välittämä mielikuva ei jää yksipuoliseksi.

Brändin mukaan valittu typografia, kuvamaailma ja kuvitukset tukevat sen sanomaa. Kokonaisuus luo mielikuvaa Hiukka Hyvän ympäristöstä välittävästä ja muutosta ajavasta brändipersoonasta pitäen sävyn silti kannustavana ja avoimena. Kuvituksissa esiintyvä kuvituselementti, värillinen vesiroiske, symboloi sekä vettä että öljyä, jota vedestä imeytetään. Toistuva elementti sitoo kuvituksia muuhun brändi-ilmeeseen.

Kuvassa näkyy yritystunnuksen ensimmäinen luonnos ja valmis yritystunnus graafisessa ohjeistossa ja myyntipakkauksen prototyypissä.
Kuva 3. Visuaalisen ilmeen elementtejä. (Kuva: Linna 2022) 

Visuaalisten elementtien muodostama kokonaisuus, visuaalinen brändi-ilme, rakennetaan yhtenäiseksi, jolloin elementit sopivat yhteen toistensa kanssa. Tämä välittää mielikuvaa luotettavasta, asialleen omistautuneesta brändistä. 

Ella Linnan muotoilun opinnäytetyössä luotiin vaihtoehtoinen brändi-ilmekonsepti Hiukka Hyvä –projektille. Tarkoituksena on ollut luoda brändi-ilme, joka kuvastaa Hiukka Hyvää brändinä ja voisi toimia sen kasvoina. Opinnäytteen tekeminen oli matka brändäämisen maailmaan, ja se opetti tekijälleen tärkeitä käytännön taitoja visuaalisen ilmeen suunnittelusta.

Kirjoittajat

Ella Linna on LAB-ammattikorkeakoulusta keväällä 2022 valmistunut muotoilija. Hän teki opinnäytteenään vaihtoehtoisen brändi-ilmekonseptin Hiukka Hyvä -ympäristöprojektille.

Mervi Koistinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana. Hän on ammatiltaan muotoilija (AMK) ja työskentelee visuaalisen viestinnän parissa.

Linkit

Linkki 1. LAB-ammattikorkeakoulu. 2022. Hiukka 2.0 – Hius- ja muu orgaaninen kuitu muovin korvaajana. Viitattu 15.6.2022. Saatavissa lab.fi/fi/projekti/hiukka2

Linkki 2. Linna Ella. 2022. Hiukka Hyvä: vaihtoehtoinen brändi-ilmekonsepti. Viitattu 15.6.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022061017284

Linkki 3. Hiukka Hyvä. 2022. Kotisivut. Viitattu 15.6.2022. Saatavissa https://hiukkahyva.fi 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *