Luumäellä toimivat yrittäjät koolla yrittäjäillassa

Maaliskuussa luumäkeläiset yrittäjät ja sidosryhmien edustajat kokoontuivat innostavaan tilaisuuteen SampoLAB Osaajaverstaalle. Yrittäjäilta keräsi runsaasti osallistujia, jotka olivat innokkaita keskustelemaan ja verkostoitumaan paikkakunnan elinvoimaisen tulevaisuuden puolesta. Paikkakunnalla toteutetaan SampoLAB Osaajaverstas -hanketta, jossa kunta on yksi toteuttajatahoista.

[Alt-teksti: ihmisiä salissa kuuntelemassa ja katsomassa esitystä suurelta ruudulta.]
Kuva 1. Yrittäjäilta SampoLAB Osaajaverstaan tiloissa keräsi koolle runsaasti osallistujia. (Kuva: Mirja Harvistola)

Tilaisuuden avasi kunnanjohtaja Risto Alaheikka, joka kertoi kunnan ajankohtaisista asioista. Tämän jälkeen vuorossa oli SampoLAB Osaajaverstaan toiminnan ja henkilökunnan esittely. SampoLAB Osaajaverstaan koulutusmalli tarjoaa mahdollisuuksia yritysten kehittämiseen ja osaajien kouluttamiseen paikkakunnan työelämäkentän tarpeisiin. (LAB 2024.) Tilaisuudessa oli mukana myös niitä työelämän edustajia, jotka olivat jo tehneet yhteistyötä Osaajaverstas-projektin puitteissa, mutta myös sellaisia, joiden kanssa mahdollisesta tulevasta yhteistyöstä keskusteltiin. Yrittäjä Sirkku Vattukumpu piti tilaisuudessa puheenvuoron työnantajan näkökulmasta ja kertoi, että yhteistyö Osaajaverstaan kanssa avaa uusia ovia paikallisille yrittäjille.

Verkostoitumisen kautta laajempia palvelukokonaisuuksia

SampoLAB Osaajaverstas -projektin yhtenä tavoitteena on myös tukea paikallisen yrityskentän verkostoitumista (LAB2024). Kun toimijoita kokoontuu yhteen, alkaa verkostoa syntyä. Yliopettaja Mika Tonder SampoLAB projektitiimistä kertoi läsnäolijoita osallistavasti matkailun kehittämisen merkityksestä kaikkien kunnan yritysten kannalta. Matkailu voi toimia vetovoimatekijänä ja luoda uusia mahdollisuuksia monille eri toimialoille. Yrittäjien välinen yhteistyö ja kokonaisuuksien muodostaminen ovat avainasemassa tämän potentiaalin hyödyntämisessä (Tonder 2024). Tilaisuudessa esiteltiin myös Luumäen kunnan uusi matkailustrategia, jonka tavoitteena on vahvistaa paikkakunnan matkailuelinkeinoa. Matkailustrategiaa valotti Arto Teittinen LAB-ammattikorkeakoulusta.

Osallistujat kävivät vilkasta keskustelua muun muassa näkyvyyden lisäämisestä, markkinoinnista, yhteistyöstä ja kokonaisuuksien muodostamisen merkityksestä Luumäen matkailun kehittämisessä. Tilaisuudesta Luumäen kunnan työllisyys- ja koulutuskoordinaattori, projektityöntekijä Jaana Kiiski keräsi ideataulun, jota käytetään jatkotapahtuman suunnittelussa.

Yrittäjäilta SampoLAB Osaajaverstaalla oli onnistunut kokonaisuus. Aktiivista keskustelua käytiin tulevaisuuteen liittyen, ja samassa yhteydessä kartoitettiin kiinnostusta myös muutoskyvykkyysvalmennukseen.  Kiinnostavat aiheet keräsivät paikalle yhteensä kolmekymmentä osallistujaa.

Kirjoittaja

Mirja Harvistola toimii LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä SampoLAB Osaajaverstas -hankkeessa (LAB 2024).

Lähteet

LAB. 2024. SampoLAB Osaajaverstas. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 18.3.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/sampolab-osaajaverstas

Tonder, M. 2024. Vetovoimainen ja saavutettava Luumäki. Esitys yrittäjäillassa. 13.3.2024.