Määrä ei korvaa laatua sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisen median kehittämiseen ja tekemiseen liittyviä oppaita ja ohjeita löytyy yleisesti ottaen erittäin kattavasti. Yhä useampi opinnäytetyö pohjautuu nimenomaan sosiaalisen median kehittämisen ohjeistamiseen markkinointisuunnitelman muodossa. Kuitenkin valitettavan usein opinnäytetyö jää suunnitelman tasolle yrityksiltä puuttuvan osaamisen sekä resurssin takia.

Sosiaalinen media kätkee sisäänsä lukuisia liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksia. Näitä mahdollisuuksia ovat esimerkiksi laajemman kysynnän herättäminen, tiedon jakaminen sekä myynti. Tutkimusten mukaan yrityksen tulisi onnistuakseen olla kanavasta riippumatta aktiivinen, vuorovaikuttava ja läsnä. Kuitenkin tavoitteellisesti sosiaalista mediaa hyödyntäviä pk-yrityksiä on Suomessa vain noin 30 %. (Komulainen 2018)

Rohkealla tekemisellä konkreettisiin tuloksiin

Punkkisen (2022) opinnäytetyön kehittämistyön aikana yrityksen sosiaalisen median profiileja saatiin kehitettyä, minkä lisäksi kohdeyritys sai runsaasti lisää näkyvyyttä sekä sitoutuneita sisällöstä kiinnostuneita katsojia. Yrityksen sosiaalisen median tileiltä oli uupunut inspiraatio ja se koettiin tylsänä. Ennen kehittämistyötä yrityksen sosiaalisen median tileihin ei ollut aikaa, resursseja eikä riittävää osaamista.

Kuva 1. Hyvä suunnitelma vaatii aina toteuttajan. (Firmbee 2015)

Etenkin pk-yritysten sosiaalista mediaa tehdään osaamisen ja resurssien puutteen takia usein pakonomaisesti ja vailla inspiraatiota. Julkaisuja tehdään useita kappaleita viikossa, ikään kuin tykitetään tylsää sisältöä. Tämä näkyy valitettavan usein seuraajien käyttäytymisessä. Kuviin ja julkaisuihin ei reagoida, eli katsojien sitoutuminen julkaisuihin on heikkoa. Usein helpoin ratkaisu on se, että julkaisuja tehdään harvemmin, mutta laadukkaasti ja inspiroivasti. Toisin sanottuna resurssit keskitetään muutamaan hyvään julkaisuun. Tämän muutoksen myötä myös katsojien käyttäytymisessä nähdään usein selvä muutos sitoutuneisuuden lisääntymisenä.

Pk-yritykselle hyvä julkaisutahti voi hyvin olla alkuun yksi julkaisu viikossa. Osaamisen ja resurssien kehittyessä voi tahtia kiristää halutessaan, esimerkiksi kahteen tai kolmeen julkaisuun viikossa. On kuitenkin syytä pitää tavoite kirkkaana mielessä, eli laatu ja inspiraatio. Vauhdin huumassa tämä voi helposti unohtua ja pian saatetaan huomata olevansa jälleen väärällä tiellä.

On siis todettava, että määrä ei usein ole paras mittari pk-yrityksen sosiaalisen median käytössä, vaan laatu ja inspiraatio. Yritysten on helpompi kehittää omaa sosiaalista mediaansa, kun hienojen suunnitelmien lisäksi saadaan opastusta ja tukea konkretian kautta.

Kirjoittajat

Anna Punkkinen on työelämään siirtymää tekevä LAB-ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelija.

Sampo Kokkonen toimii tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Firmbee. 2015. Toimisto, liiketoimintaa, kirjanpitäjä. Pixabay. Viitattu 13.6.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/toimisto-liiketoimintaa-kirjanpit%c3%a4j%c3%a4-620822/

Komulainen, M. 2018. Menesty Digimarkkinoinnilla. Helsinki: Kauppakamari.

Punkkinen, A. 2022. Brändin tunnettuuden kehittäminen sosiaalisessa mediassa kahden kuukauden ajanjaksolla aerosoli- ja maalivalmistajalle. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Viitattu 13.6.2022. Saatavissa  https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022061417848