Suomalaiskaupungit osallistuvan budjetoinnin pyörteissä: uudelle kierrokselle Riihimäellä

Kuvituskuva, jossa kolme ihmistä galleriassa katsomassa kuvaseinää, joka täynnä erilaisia ihmiskasvoja
Kuva 1. Suomalaisissa osallistuvan budjetoinnin toteutuksissa tapahtuu. EmPaci-hanke jakaa niistä tietoa Itämeren alueelle, jotta voimme oppia toinen toisiltamme. (Kuva: Altmann 2020)

Suomesta on parhaillaan otollinen tilanne ammentaa osallistuvan budjetoinnin ”osbun” osaamista myös muiden iloksi, sillä lukuisat suomalaiskaupungit ovat toteuttamassa sitä. Osbussa asukkaat otetaan mukaan päättämään oman kotikaupunkinsa taloudesta ideoimalla, kehittämällä ja äänestämällä. Prosessit ovat erilaisia ja eri vaiheissa, mutta ainakin Tuusulassa, Helsingissä ja Tampereella, sekä Lahdessa asukkaat ovat päässeet lähiaikoina ääneen.  

EmPaci-hankkeen suomalaispilotointi laajenee 

LAB-ammattikorkeakoulu (LAB) ja Tampereen yliopisto (TAU) ovat mukana kansainvälisessä, EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelman rahoittamassa EmPaci – Empovering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region –hankkeessa. Toiminnan tavoitteena on levittää tietoa osallistuvasta budjetoinnista ja tukea paikallisia pilottikuntia osbun toteuttamisessa. Ensimmäinen suomalaispilotti, Lahden kaupungin Osallistuva budjetointi – #OmaLahti -kokeilu lähestyy jo päätöstä. Ideat on annettu ja toteutettavat 10 ideaa valittu (Lahden kaupunki 2020). LAB ja TAU toteuttavat parhaillaan Lahdessa osallistuvan budjetoinnin pilottiprosessin arviointia eri toimijoille, kuten asukkaille, poliitikoille ja kaupungin viranhaltijoille, suunnatuin kyselyin ja haastatteluin. Syksyllä 2020 mukaan saadussa toisessa suomalaisessa pilottikohteessa, Riihimäellä, osbun pyörteissä ollaan jo toisen kerran.  

Osallistuvaa budjetointia Riksun malliin 

Riihimäellä eli Riksussa osallistuvaa budjetointia varten on perustettu erillinen rahasto, jonka varat on saatu kaupungin osaomistaman Riihimäen kaukolämpö Oy:n omistusten myynnistä vuonna 2018–2019. Miljoonan euron rahastosta on tällä kertaa jaossa 100 000 € kaupunkilaisten valitsemiin kohteisiin. (Riihimäen kaupunki 2019a; Riihimäen kaupunki 2019b.) 

Kaupunki toteutti viime vuonna kaikkien asukkaiden hyvinvointiin tähdänneen ensimmäisen osbu-kierroksensa, jossa oli jaossa 50 000 €. Ideoita tuli 119, joista 64 siirtyi äänestysvaiheeseen. Toteutettaviksi kaupunkilaiset äänestivät seitsemän ideaa, joiden teemat vaihtelivat asukkaiden elinympäristön parantamisesta ja arkisen hyvinvoinnin tukemisesta erilaisiin tapahtumiin. (Riihimäen kaupunki 2019c.) 

Vuoden 2020 osbussa kotikaupungin kehittämiseen tähtäävä osbun ideointivaihe toteutettiin syys-lokakuussa, ja se keräsi 45 ideaa. Näistä 24 oli kerännyt uudistettujen sääntöjen mukaiset 10 tykkäystä ja eteni näin arviointivaiheeseen. Tällä hetkellä prosessi on äänestysvaiheessa, ja toteutettavat ideat julkistetaan vuodenvaihteessa. (Riihimäen kaupunki 2020.) EmPacin suomalaispartnerit LAB ja TAU tukevat Riihimäen osbua #OmaLahti-osbun tapaan kouluttamalla sen toteutukseen osallistuvia Train the Trainer (TtT) -mallilla sekä levittämällä tietoa aiheesta. Äänestyksen loputtua myös Riihimäellä toteutetaan prosessin arviointia, jotta kaupunki voi kehittää toimintaansa. 

Näistä suomalaisosbuista ollaan siis piakkoin saamassa ajantasaista tutkimustietoa EmPaci-hankkeen kautta. Samantyyppisiä arviointeja suoritetaan kaikissa kuudessa osallistujamaassa: Saksassa, Puolassa, Venäjällä, Latviassa, Liettuassa ja Suomessa, joten ymmärrys Itämeren Alueen osallistuvan budjetoinnin tilasta paranee merkittävästi.   

Kirjoittaja 

Annukka Heinonen (tradenomi, YAMK) toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa, ja projektipäällikkönä kansainvälisessä Interreg-rahoitteisessa EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -projektissa, joka kokoaa 17 toimijaa kuudesta maasta kehittämään osallistuvaa budjetointia kunnissa. 

Lähteet

Lahden kaupunki. 2020. Osallistuva budjetointi. [Luettu 9.11.2020]. Saatavissa: https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/osbu/ 

Riihimäen kaupunki. 2019a. Kaupunkilaiset pääsevät ideoimaan ja päättämään, miten kaupungin rahoja käytetään – Riihimäki valmistelee osallistuvaa budjetointia. [Luettu 9.11.2020]. Saatavissa: https://www.riihimaki.fi/kaupunkilaiset-paasevat-ideoimaan-ja-paattamaan-miten-kaupungin-rahoja-kaytetaan-riihimaki-valmistelee-osallistuvaa-budjetointia/ 

Riihimäen kaupunki. 2019b. Kaupunginhallituksen 12.8.2019 pöytäkirja. [Luettu 9.11.2020]. Saatavissa: https://www.riihimaki.fi/kaupunginhallitus-12-8-2019-poytakirja/ 

Riihimäen kaupunki. 2019c. Osallistuva budjetointi 2019. [Luettu 9.11.2020). Saatavissa: https://osallistu.riihimaki.fi/processes/osbu-2019 

Riihimäen kaupunki. 2020. Osallistuva budjetointi 2020. [Luettu 9.11.2020]. Saatavissa: https://www.riihimaki.fi/paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/osallistuva-budjetointi/ 

Linkit

Linkki 1. Tuusulan kunta. 2020. Osallistuva budjetointi. [Luettu 9.11.2020]. Saatavissa: https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=8228 

Linkki 2. Helsingin kaupunki. 2020. Osallistuva budjetointi. [Luettu 9.11.2020]. Saatavissa: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/vaikuttamiskanavat/osallisuus-ja-vuorovaikutusmalli/osallistuva-budjetointi/ 

Linkki 3. Tampereen kaupunki. 2020. Osallistuva budjetointi. [Luettu 9.11.2020]. Saatavissa: https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/osallistuva-budjetointi.html 

Linkki 4. Lahden kaupunki. 2020. Osallistuva budjetointi. [Luettu 9.11.2020]. Saatavissa: https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/osbu/ 

Linkki 5. EmPaci. 2020. Hankkeen verkkosivut. [Luettu 6.11.2020]. Saatavissa: www.empaci.eu 

Kuva

Altmann, G. 2020. Ihmisen-tarkkailija-näyttely-2944065. [Luettu 9.11.2020]. Saatavissa:  

https://pixabay.com/fi/photos/ihmisen-tarkkailija-n%C3%A4yttely-2944065/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *