Jääkö perinteinen rekrytointi historiaan?

Kilpailu työntekijöistä on kiristynyt. Työvoimasta on pulaa. Rekrytointi-ilmoituksiin ei saada hakemuksia. Osaajia ei löydetä. Nämä ovat yleisiä huolenaiheita, joista julkisuudessa paljon puhutaan ja jotka pahimmillaan rajoittavat yritysten toimintaa ja liiketoiminnan kehittämistä sekä syövät yritysten kasvua.  

Rekrytoinnin tavoitteena on työvoiman saatavuuden ja onnistumisen varmistaminen. Edellä mainittiin, että työvoiman saantia vaikeuttaa se, ettei hakijoita ole. Voikin kysyä, ovatko olemassa olevat rekrytoinnin tavat oikeita ja riittäviä. Onko tarpeen ajatella rekrytoinnin keinovalikoima uudelleen?

Työelämältä toivotaan joustavuutta

Yritys-Hunter-projektissa (LAB 2022) on järjestetty eri teemaisia Kohtaa osaaja ajoissa -aamukahvitilaisuuksia yhteistyössä Hämeen kauppakamarin Osaamisvaliokunnan ja Koulutuskeskus Salpauksen Yritys-Hunter-projektin kanssa. Lokakuun tilaisuus pureutui rekrytoinnin uusiin tuuliin. Tilaisuudessa nousi vahvasti esiin opiskelijoiden vaade työelämän joustavuudesta.

Joustavuus voi koskea esimerkiksi mahdollisuutta etätyöhön, osa-aikatyöhön ja itselle sopivaa työaikaa. Luonnollisesti kaikissa töissä ei voi tehdä etätöitä tai määrittää omaa työaikaa, mutta hyvällä ennakoinnilla ja yhteistyöllä voidaan löytää sekä työnantajalle että työntekijälle sopivia ratkaisuja. Joustavuus voi olla myös hyvää ennakkosuunnittelua, jolloin huomioidaan työntekijän erilaiset elämäntilanteet.

[alt-teksti: Nainen tasapainottelee kokoaikatyön ja osa-aikatyön välillä, pitäen käsissään soikeita palloja.]
Kuva 1. Erilaiset elämäntilanteet vaativat työnteolta joustavuutta. (Mohamed Hassan 2018)

Koskeeko joustavuus myös rekrytointia?

Perinteinen rekrytointi, CV ja hakemuskirje, on raskas ja aikaa vievä prosessi sekä työnhakijalle että työnantajalle. Työnhakijan tulee monesti viedä samat henkilökohtaiset tiedot moneen rekrytointijärjestelmään yrityskohtaisesti. Pitäisikö löytää helppoja ja nopeita keinoja rekrytointia varten?

Uusia digitaalisia palveluja on syntynyt helpottamaan niin työnhakua kuin myös avoimista työpaikoista ilmoittamista. Esimerkiksi Duunitori on luopunut omissa rekrytoinneissaan CV:istä ja hakemuskirjeistä. Dialogia-mobiilisovelluksessa hakija vastaa muutamaan monivalinta- ja avoimeen kysymykseen. Hakija voi avata työkokemustaan tarkemmin lisäämällä linkin LinkedIn-profiiliinsa. (Duunitori 2022a; Duunitori 2022b.). Fuzu on puolestaan suomalaisen startup-yrityksen rakentama yhteisöpalvelu ja personoitu työnvälitysalusta, joka yhdistää Afrikan kehittyvien markkinoiden työntarjoajat ja -hakijat. (Business Finland 2022; Fuzu 2022.)

Voiko uudenlaisilla ratkaisuilla ja ketterämmillä tavoilla paremmin varmistaa rekrytoinnin onnistumista ja osaajien saatavuutta? LAB-ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijat pohtivat Tulevaisuuksien ennakointi -opintojaksolla Yritys-Hunter-projektin toimeksiantona uudenlaisia rekrytoinnin keinoja syksyn aikana. Mitkä ovat opiskelijoiden näkemykset tulevaisuuden rekrytoinnista, mikä on opiskelijoiden mielestä tärkeää ja saisiko perinteinen työhakemus jäädä heidän mielestään jo historiaan? Kansallinen rekrytointitutkimus (Duunitori 2022c) antaa viitteitä siitä, että muutos on tapahtumassa kohti tasa-arvoisempia, helpompia, nopeampia ja käyttäjäystävällisempiä rekrytointikäytäntöjä.

Kirjoittaja

Niina Ihalainen, TKI-asiantuntija, VTM, MBA, työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Yritys-Hunter-hankkeen (LAB 2022) projektipäällikkönä. Linkki hankkeen sivuille: https://lab.fi/fi/projekti/yritys-hunter

Lähteet

Business Finland. 2022. Suomalainen startup rakentaa vastuullista työnvälityspalvelua Afrikkaan. Viitattu 14.10.2022. Saatavissa https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/caset/2022/suomalainen-startup-rakentaa-vastuullista-tyonvalityspalvelua-afrikkaan?utm_campaign=uutiskirje_15092022&utm_medium=email&utm_source=bf_customer_letter&utm_content=case-fuzu#msdynttrid=-qezwHuTFW9ZqdgrTWjH_abJ1AIybBcRZJs0MEaYcnI

Duunitori. 2022a. Käynnistä dialogi hakijoiden kanssa helposti ja matalalla kynnyksellä. Viitattu 14.10.2022. Saatavissa https://duunitori.fi/dialogi

Duunitori. 2022b. Heidi haki työpaikkaa vain 7 minuutissa – mullistava hakutapa kerää kiitosta: ”Voiko työnhaku olla näin helppoa?”. Viitattu 14.10.2022. Saatavissa https://duunitori.fi/tyoelama/duunitorin-dialogi-helppo-tyonhaku

Duunitori. 2022c. Kansallinen 2022 rekrytointitutkimus. Viitattu 18.10.2022. Saatavissa https://duunitori.fi/rekrytointi/rekrytointitutkimus/#research-download

Fuzu. 2022. No.1 guide to careers and jobs in Africa. Viitattu 14.10.2022. Saatavissa https://www.fuzu.com/

Mohamed Hassan. 2018. Hassan, M. 2018. Part time job, full time job. Pxhere. Viitattu 14.10.2022. Saatavissa https://pxhere.com/fi/photo/1445419   

Linkit

LAB. 2022. Yritys-Hunter. Kohtaa osaaja ajoissa. Hanke. Viitattu 14.10.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yritys-hunter