Maaseudun palveluista esittelyvideoita skaalautuvuuden tueksi

LAB-ammattikorkeakoulun Maallemuuttajat 2030 -projektissa on aloitettu uusia jakamis- ja palvelutalouden palvelukokeiluja Päijät-Hämeen maaseudulla. Palveluilla pyritään löytämään käytännön ratkaisuja kiertotalouteen siirtymiseen, sekä kehittämään maaseudun palvelutarjontaa asukkaita osallistamalla sekä palvelumuotoilun keinoin.

Maallemuuttajat 2030- projektissa on julkaistu informatiiviset videot aloitetuista palvelukokeilusta. Videoilla kuvataan uusien palveluiden rakentuminen, ja muut palvelukokeilusta kiinnostuneet tahot voivat vapaasti hyödyntää niitä omien palveluidensa perustamisessa ja kehittämisessä.

Kuva 1. Yksi aloitetuista palvelukokeiluista on kirjastossa sijaitseva asukkaiden tavaralainaamo (Kuva: Oona Rouhiainen)

Kuluttajien käyttäytyminen on tärkeää kiertotalousyhteiskuntaan siirryttäessä

Jotta kiertotalouteen siirtyminen olisi mahdollista, kestävät valinnat on tehtävä helpoiksi ja houkutteleviksi tavallisille ihmisille. Kunnilla ja kaupungeilla on tärkeä rooli kiertotalouden mahdollistajina. Jakamistalouden nähdään kasvattavan rooliaan tulevaisuudessa. (Sitra 2019.) Esimerkiksi yhteiskäyttöautot ovat esimerkki jakamistalouden palveluista, jotka ovat lisääntyneet viime vuosina – tässä kunnan roolina voi olla esimerkiksi luvitus ja parkkipaikkojen osoittaminen yhteiskäyttöautopalveluille.

Yksi Maallemuuttajat 2030 -projektin jakamistalouspalveluista on Asikkalan kunnankirjastoon perustettu tavaralainaamo. Tavaralainaamoa suunniteltaessa kuultiin asukkaiden toiveita ja palvelua kehitettiin palvelumuotoilun keinoin. Asukkaiden, kunnan ja projektin yhteisen tahtotilan tuloksena tavaralainaamo avattiin kesällä 2020. Katso alla olevalta videolta, miten tavaralainaamo syntyi!

[https://www.youtube.com/watch?v=cl4vofj2-K0&t=1s]

Video 1: Asikkalan tavaralainaamon syntytarinan voi nähdä videolta. (Tuominen & Rouhiainen 2021)

Video on tehokas viestintäväline

Palvelukokeiluista pyritään tekemään skaalautuvia, jotta muut tahot voivat ottaa samanlaisia toimintamalleja käyttöönsä. Palvelukokeiluista päätettiin tehdä videot, sillä niiden ajateltiin tavoittavan uutta yleisöä lehti- ja blogiartikkelien rinnalla. Video on viime vuosina noussut suosituksi viestintäkanavaksi, sillä ihmiset katsovat yhä enemmän videoita. Video voi koostua luetusta artikkelista, ja sisältää kuvia, liikkuvaa kuvaa, infograafeja ja tekstejä. Parhaimmillaan tämä tekee videosisällöistä nopeasti ja helposti ymmärrettäviä. Videot ovat luontaisesti rikassisältöisiä, joka tekee niistä katsojille tyydyttävämpiä kuin esimerkiksi pelkkä teksti ja kuvat. Samasta syystä videot leviävät sosiaalisessa mediassa jopa kymmeniä kertoja tehokkaammin kuin teksti. (Clarine 2016)

Palvelukokeiluvideoista on tehty helpommin saavutettavia tekstityksen avulla, ja videoiden äänitys on selkeää Suomea. Saavutettavuudella tarkoitetaan helpommin käytettäviä ja ymmärrettäviä verkkopalveluita, ja se auttaa esimerkiksi lukihäiriöisiä ja sokeita. Saavutettavilla verkkopalveluilla edistetään yhdenvertaisuutta. (Poutapilvi 2021.)

Video 2. Hollolan kuntapyörät olivat kevyt kokeilu lähiliikkumisen edistämiseksi (Claudelin, Tuominen & Rouhiainen 2021)

Toinen palvelukokeilu toteutettiin Hollolassa, jossa oli luontomatkailun kehittämisen tiimoilta syntynyt idea lainapyöristä, joilla muun muassa turistit voisivat tutustua lähiluontokohteisiin. Hollolan kunta oli hankkinut käytettyjä polkupyöriä kierrätyskeskuksesta, jotka huollon jälkeen toimivat mainiosti vuokrakäytössä. Projektin osalta kunnan lainattaville pyörille kehitettiin lainausjärjestelmä, retkikarttoja ja muuta viestintämateriaalia, sekä pohdittiin lainaamisen vastuukysymyksiä. Myös kuntapyöräprosessiin voi tutustua videon muodossa!

Kirjoittaja

Kaisa Tuominen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja Maallemuuttajat 2030 -hankkeessa projektipäällikkönä. Hän haaveilee maaseudulle muuttamisesta ja käyttää jonkin verran erilaisia jakamispalveluita.

Lähteet

Clarine, B. 2016. 11 Reasons why video is better than any other medium. Advanced Web ranking. [Viitattu 24.2.2021]. Saatavilla: https://www.advancedwebranking.com/blog/11-reasons-why-video-is-better/¨

Poutapilvi. 2021. Mitä saavutettavuus on? Entä mitä se tarkoittaa eri käyttäjille? [Viitattu 9.3.2021] Saatavilla: https://saavutettavuusdirektiivi.fi/mita-on-saavutettavuus/

Sitra. 2019. Kansalaisten valinnoista kiertotalouden pohja. [Viitattu 24.2.2021]. Saatavilla: https://www.sitra.fi/artikkelit/kansalaisen-valinnoista-kiertotalouden-pohja/

Linkit

Linkki 1. LAB. 2021. Maallemuuttajat2030. [Viitattu 27.4.2021]. Saatavilla: https://lab.fi/fi/projekti/maallemuuttajat2030

Videot

Video 1. Tuominen, K. & Rouhiainen, O. 2021. Asukkaiden tavaralainaamo. LAB Focus. [Viitattu 21.4.2021]. Saatavilla: https://www.youtube.com/watch?v=cl4vofj2-K0&t=1s

Video 2. Claudelin, A., Tuominen, K. & Rouhiainen, O. 2021. Hollolan kuntapyörät. LAB Focus. [Viitattu 21.4.2021]. Saatavilla: https://www.youtube.com/watch?v=nzFpHu_29sc&t=2s