3D-tulostustilat luovat yhteistyömahdollisuuksia

Vuodenvaihteen jälkeen LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella, Mukkulankadulla, 3D-laboratorio muutti uusiin isompiin tiloihin. Tämän tuloksena tilan käyttöaste parani ja käyttäjät kokivat koulun panostamisen uusiin tulostustiloihin merkityksellisenä. Uudet tilat ovat johtaneet myös 3D-tulostamisen ja käynnissä olevien hankkeiden laajempaan yhteistyöhön.

Uusi ’’propellipääksi’’ kutsuttu 3D-tulostustila.

Hankeyhteistyötä yksiköiden välillä

Uudenlaiset 3D-tulostustekniikat mahdollistavat erilaisten materiaalien, kuten kierrätysmateriaalien, käyttämisen. 2nd round – jätelavalta palkintovitriiniin -hanke keskittyy selvittämään tapahtumissa tarvittavien tuotteiden, esimerkiksi mitalien, palkintojen ja opasteiden toteuttamista valmiiksi kierrätetyistä materiaalieristä hyödyntäen muun muassa 3D-printtausta ja ruiskuvalutekniikoita. Hankkeessa huomioidaan myös sekä naisten, että miesten kokemukset ja suhtautuminen uudenlaisiin, kierrätysmateriaaleista tehtyihin palkintoihin (LAB-ammattikorkeakoulu Oy. 2020 a).

LABin 3D-tulostuslaboratorio muutti joululoman aikana huoneesta A244 uuteen huoneeseen A271. Uusi ’’propellipääksi’’ kutsuttu huone jaetaan yhdessä jo aikaisemmin startanneen HyTeLab -hankkeen kanssa ja tarkoituksena on tehdä yhteistyötä esimerkiksi prototyyppien muodossa. HyTeLab -hankkeen päämääränä on rakentaa Mukkulaan NiemiCampukselle hyvinvointiteknologian innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristö, joka toimii yhteiskäyttöisenä innovaatioalustana mahdollistaen eri alojen toimijoiden kohtaamisen, tutkimustoiminnan ja yhteiskehittämisen. HyTeLabin rahoittajana toimii EAKR eli Euroopan aluekehitysrahasto (LAB-ammattikorkeakoulu Oy 2020 b).

Uusi 3D-tulostustila palvelee käyttäjiä

Uusi 3D-laboratorio on huomattavasti edeltäjäänsä suurempi ja aikaisemmassa tilassa ilmenneisiin ongelmiin, kuten huonoon ilmanvaihtoon, on panostettu. Tila- ja laiteperehdytykset kaikille aloille jatkuvat uudessa osoitteessa vanhaan tapaan ja lisäksi vuoden alussa perustettiin opiskelijoiden 3D-tulostuskerho, jonka tarkoituksena on opettaa etenkin lisäävää valmistusta. Tämän kautta on löydetty myös opiskelija työvoimaa 2nd round -hankkeen pariin. Propellipää-huoneeseen sovelletaan samaa käytäntöä kuin aikaisempaan huoneeseen eli kulkuoikeuden tilaan saa käymällä tila- ja laiteperehdytyksen. Uuden tilan myötä on koulutettu kaksi uutta tilavastaavaa, joiden tehtäviin kuuluu auttaa käynnissä olevien projektien kanssa ja huolehtia tilan toimivuudesta.

3D-tulostimet käyttövalmiina uudessa tilassa.

LAB-ammattikorkeakoulun 2nd round – jätelavalta palkintovitriiniin -hanke käynnistyi jo syksyllä 2019, mutta vuoden alussa hankkeessa alettiin hyödyntää myös 3D-tulostusta. Hankkeen tavoitteena on löytää uudenlaisia kierrätysmateriaalien käyttötarkoituksia, sekä selvittää siihen liittyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia (LAB-ammattikorkeakoulu Oy 2020a).

Projektin rahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), jonka tavoitteena on parantaa työllisyyttä, sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta (Rakennerahastot 2020).

Kirjoittajat: Essi Salén opiskelee Lab-ammattikorkeakoulussa Puutekniikan alalla. Jaakko Salén opiskelee materiaali- ja prosessitekniikkaa, sekä toimii projektityöntekijänä 2nd round -hankkeessa.
Kuvat: Jaakko Salén
.

Lähteet:
LAB-ammattikorkeakoulu Oy. 2020 a. 2nd round – jätelavalta palkintovitriiniin. [viitattu 3.1.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/2nd-round-jatelavalta-palkintovitriiniin

LAB-ammattikorkeakoulu Oy. 2020 b. HyTeLab – Päijät-Hämeen hyvinvointiteknologian innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristö. [viitattu 3.1.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/hytelab

Rakennerahastot. 2020. Mitä rakennerahastot ovat? [viitattu 3.1.2020]. Saatavissa: http://www.rakennerahastot.fi/mita-rakennerahastot-ovat

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *