Materiaalikatselmoijakoulutus herätti kiinnostusta

LAB-ammattikorkeakoulun Sustainability vahvuusalueen työntekijöitä ja opiskelijoita osallistui Motivan järjestämään materiaalikatselmoijakoulutukseen 13.2. Koulutus selvästi kiinnosti, koska paikalle saapui salin täydeltä porukkaa ympäri Suomea. Katselmointitoimintaa on viime aikoina organisoitu uudelleen ja koulutus olikin ensimmäinen kolmeen vuoteen.

Materiaalikatselmointi lyhyesti

Materiaalikatselmoinnissa ideana on löytää keinoja tehostaa yrityksen materiaalin käyttöä ulkopuolisen konsultin avulla (Motiva 2020). Usein keinot ja parannusehdotukset löytyvät yrityksen sisältä ja konsultin tehtävänä on saada ne kaivettua esille. Näin myös motivaatio toimenpiteiden toteuttamiseen on suurempi kuin, jos joku ulkopuolinen (ja toimialasta vähän tietävä) tulee kertomaan, miten asiat yrityksessä kuuluisi tehdä.

Katselmoijakoulutuksessakin pääpaino oli itse mallissa ja raportoinnissa materiaalitehokkuuden sijaan. Oletuksena oli se, että materiaalitehokkuusasiat olivat jo ennestään tuttuja koulutukseen osallistuville. Katselmointeja tehdään niin monen eri alan yrityksille, että toimintamallien tärkeys korostuu, koska kukaan ei voi olla kaikkien teollisuudenalojen asiantuntija.

Materiaalikatselmuksia on tehty esimerkiksi elintarvikealan yrityksiin. Kuva: Pixabay.

Katselmoinnin edut ja haasteet

Katselmoinnin läpikäyneet yritykset ovat nähneet sen hyödyllisenä erityisesti taloudellisten säästöjen vuoksi. Katselmointia varten on mahdollista saada myös tukia ja tukijärjestelmää on uudistettu yrityksiä paremmin hyödyttäväksi. (Motiva 2020.) Nykyään tukea saa sekä katselmuksen rahoittamiseen, että katselmoinnin aiheuttamien työvoimakustannusten korvaamiseksi (Business Finland 2020). Vaikka tukia on saatavilla, katselmusten markkinoinnin on koettu olevan haastavaa. Materiaalikatselmus on ollut terminä vieras ja vaikeasti ymmärrettävä yrityksille.

Mielestäni toinen haaste materiaalikatselmuksille voi olla kuluttajien ja sitä kautta yritysten tämän hetkinen kiinnostus ilmastonmuutoksen torjuntaa ja tuotteiden hiilijalanjälkeä kohtaan. Sekä katselmoinnin tekeminen, että hiilijalanjäljen laskenta ovat suuria investointeja yrityksille, joten molempia tuskin halutaan tehdä. Materiaalikatselmus pyrkii tuomaan säästöjä ja pienentämään ympäristövaikutuksia materiaalin käyttöä tehostamalla, joka voi olla vaikeampaa kommunikoida kuluttajille mediassa jatkuvasti esillä olevaan hiilijalanjälkeen verrattuna.

Materiaalikatselmuksesta on monenlaisia hyötyjä yritykselle. Kuva: Oona Rouhiainen.

LAB-ammattikorkeakoulu mukana kehitystoiminnassa

Myös LABin sMARTTA-hankkeessa kehitteillä oleva pk-yrityksille suunnattu kevyempi materiaalikatselmus oli esillä koulutuspäivässä. Katselmuksesta on pyritty tekemään joustavampi, koska kaikki perinteisen katselmuksen vaiheet eivät sovi pienillä resursseilla pyöriville yrityksille. Esimerkiksi työntekijöiden haastatteleminen pitää voida tehdä niin, ettei tuotantoa jouduta pysäyttämään siksi aikaa. Tarkoituksena on keventää katselmusta erityisesti kohdeyrityksen näkökulmasta.

Materiaalikatselmuksia on toistaiseksi tehty Suomessa suhteellisen vähän. Kevyemmän katselmusmallin kehitysprosessiin on kuulunut katselmoinnin suorittaminen useammassa yrityksessä. Voidaankin sanoa, että LAB-ammattikorkeakoulun katselmoijat kuuluvat Suomen kokeneimpiin. Tulevaisuudessa LAB saattaa tarjota materiaalikatselmusten lisäksi myös katselmoijakoulutusta opiskelijoille.

Kirjoittaja Anni Orola toimii projektisuunnittelijana sMARTTA-projektissa ja on kiinnostunut resurssitehokkuudesta sekä elinkaariasioista.

Lähteet:

Business Finland. 2020. Materiaalikatselmus. [Viitattu 21.2.2020]. Saatavilla: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/materiaalikatselmus/

Motiva. 2020. Materiaalikatselmukset. [Viitattu 21.2.2020]. Saatavilla: https://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus/materiaalikatselmukset

Linkit:

sMARTTA. 2020. sMARTTA. [Viitattu 21.2.2020]. Saatavilla: https://www.smartta.fi/projekti/

Kuvat:

KUVA 1. Larry White. Cupcake. Pixabay. [Viitattu 2.3.2020]. Saatavilla: https://pixabay.com/fi/photos/cupcake-frosting-j%C3%A4lkiruoka-4212363/


KUVA 2. Oona Rouhiainen. sMARTTA-projektin materiaalikatselmusesite. [Viitattu 2.3.2020].

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *