resurssitehokkuus

14 artikkelia

Tiedolla johtaminen vaatii muutakin kuin toiminnanohjausjärjestelmän

Toiminnanohjausjärjestelmä on keskeinen tiedolla johtamisen työkalu monessa yrityksessä. Lisäksi tarvitaan tehokkaita prosesseja ja välineitä tiedon hyödyntämiseen. Onnistuneen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton keskiössä ovat ihmiset ja heidän keskinäinen […]

Palvelumuotoilulla jakamistalouden uusia avauksia maaseudulle

Maaseudun autioitumiselle ja palveluiden karkaamiselle on löydettävissä vastaiskuja. Paikallisten yhteisöjen tuottamat palvelut ja maaseudun yrittäjien verkostoituminen synnyttävät uudenlaisia tapoja toimia. Asukkaita osallistamalla ja palveluiden luonnetta […]