Matkailuyhteistyön monet muodot

Verkostoissa on voimaa. Yhteistyöllä eteenpäin! Tuttuja kliseitä, mutta usein kuulee kuitenkin kommentteja siitä, kuinka vaikeaa yhteistyön tekeminen on. Matkailuala ei poikkea tästä. Porvoossa pidetyssä Nordic Tourism Symposiumissa aihetta käsiteltiin erityisesti tutkimuksen näkökulmasta haasteita ja ratkaisuja esitellen.

Kaikkialla, kaikkien kanssa, yli rajojen

Yhteistyökumppaneita mietittäessä usein tyydytään etsimään saman alan toimijoita tai sitten selkeästi hyödynnettäviä tahoja. Monialaisuudessa on kuitenkin voimaa ja sillä saadaan aikaan uusia innovaatioita sekä kilpailukykyä, kuten esimerkiksi biologian ja solutekniikoiden yhdistäminen tehokkaampaan ruokatuotantoon ja sen hyödyntäminen matkailussa (Tuomi ym. 2022).

Paikallisia yhteisöjä ja asukkaita harvemmin pidetään yhteistyökumppaneina, vaikka heidän sitouttamisensa kuuluukin sosiokulttuuriseen kestävyyteen ja vaikka aiemmat kokemukset ovat osoittautuneet hedelmällisiksi. Tästä esimerkkinä symposiumissa esitelty tutkimus Ruotsista, jossa todettiin, että osallistuminen ja sitoutuminen on vähäistä (Waleghwa & Heldt 2022). Varmaankin monella suomalaisella alueella tulokset olisivat hyvin samankaltaisia.

Kuva 1. Yhteiskehittäminen on tunnistettu tärkeäksi menestystekijäksi. (Broesis 2017)

Kolmas yhteistyökumppani, joka usein unohdetaan, ovat oman yrityksen työntekijät. Vaikka sisäisestä markkinoinnista ja työhyvinvoinnista on puhuttu vuosikymmeniä, harvemmassa yrityksessä työntekijöitä pidetään yhteistyökumppaneina. Tätä aihetta sivusivat mm. Linge ym. (2022) puheenvuorossaan, jossa he korostivat työntekijöiden arvostuksen merkitystä.  Työntekijät ja kunnollinen työ korostuvat muutenkin symposiumissa, sillä noin 10 esitystä koski tätä aihetta.

Opetuksen, tutkimuksen ja elinkeinoelämän vuoropuhelu

Ammattikorkeakouluissa on viime vuosina korostunut elinkeinoelämän yhteistyö. Toisaalta keskusteluun on noussut myös tutkimuksellisuuden lisääntyminen ja sitä kautta yliopistoyhteistyö. Näistä aiheista keskusteltiin Porvoossa.

Edellisessä kappaleessa mainittu työntekijän arvostus, motivointi ja johtajuuden merkitys korostuivat myös esimerkeissä Suomen Lapista (Kaihua & Vähäkuopus 2022; Vähäkuopus & Garcia-Rosell 2022; Vähäkuopus & Harju-Myllyaho 2022). Olisiko tässä myös ajatuksia tulevaan hanketoimintaan ja sen integrointiin niin yrityksiin kuin opetukseemme? Samat teemat ovat korostuneet näkyvästi julkisessa keskustelussa. Monet alat kärsivät haasteista löytää hyviä tekijöitä ja saada heidät pysymään alalla.

Yritysten osallistaminen tutkimukseen ja kehittämiseen jo varhaisessa vaiheessa koettiin monessa puheenvuorossa keskeiseksi asiaksi onnistumisen kannalta. Erityisesti pandemia-ajan mukanaan tuomaan epävarmuuteen yhteinen suunnittelu, luottamus ja avoin informaatio loivat hyvää pohjaa tulevaisuuden suunnittelulle ja kehittämiselle. Tässä myös LABin matkailun koulutusohjelma on kunnostautunut, koska LAB on tutkimuksen mukaan ainoa ammattikorkeakoulu, joka esittelytekstissään huomioi myös COVIDin (Tillonen & Edelheim 2022).

Kirjoittajat

Johanna Heinonen toimii LABissa lehtorina ja TKI-asiantuntijana. Hänen sydäntään lähellä ovat matkailun kehittäminen, viestintä ja (digitaalinen) asiakaskokemus. Hänellä on tekeillä myös väitöskirja välittämisesta chat-keskusteluissa, mutta monialaisena ihmisenä hän työstää myös kirjoituksia pelillistämisestä, tunnetyövoimasta (emotional labour) ja e-Hospitalitystä.

Maria Murto työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana. Hän toimii projektipäällikkönä hankkeessa e-Hospitality – digivieraanvaraisuutta ja -empatiaa digitaalisiin matkailupalvelukohtaamisiin uudessa normaalissa (LAB 2022).

Lähteet

Broesis. 2017. Bröskamp, M. & B. Ystävyys, hauskaa, taustavalo, yhdessä. Pixabay. Viitattu 28.10.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/yst%c3%a4vyys-hauskaa-taustavalo-yhdess%c3%a4-2366955/

Kaihua, H. & Vähäkuopus, M. 2022. Leading tourism organizations in present time of change. Nordic tourism Symposium 2022. Book of Abstracts. 59. https://www.nordicsymposium2022.fi/files/2022/09/Book-of-Abstracts.pdf

LAB. 2022. e-Hospitality – digivieraanvaraisuutta ja -empatiaa digitaalisiin matkailupalvelukohtaamisiin uudessa normaalissa. Hanke. Viitattu 28.10.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/e-hospitality-digivieraanvaraisuutta-ja-empatiaa-digitaalisiin-matkailupalvelukohtaamisiin

Linge, T. T., Gjerald, O., Arasli, H., Bakkevig, D. Å. H., Myrnes-Hansen, K. V. & Furunes, T. 2022. Dignity and respect at work: Norwegian hospitality workers’ experiences during the COVID-19 pandemic. Nordic tourism Symposium 2022. Book of Abstracts. 183–185. Viitattu 28.10.2022. Saatavissa https://www.nordicsymposium2022.fi/files/2022/09/Book-of-Abstracts.pdf

Tillonen, M. & Edelheim, J. 2022. Matkailun korkeakoulutuksen henkeä etsimässä. Matkailututkimus 18:1 /2022. 26‒47. Viitattu 28.10.2022. Saatavissa https://journal.fi/matkailututkimus/article/view/113507/72271?acceptCookies=1

Tuomi, A., Tussyadiah, I. & Ascenção, M. P.  Future of Food: Cellular Agriculture & Hospitality and Tourism Research. Nordic tourism Symposium 2022. Book of Abstracts. 27‒30. Viitattu 28.10.2022. Saatavissa https://www.nordicsymposium2022.fi/files/2022/09/Book-of-Abstracts.pdf

Vähäkuopus, M. & García-Rosell, J-C. 2022.  Meaningful Work in Tourism: A Literature Review. Nordic tourism Symposium 2022. Book of Abstracts. 59–60. Viitattu 28.10.2022. Saatavissa https://www.nordicsymposium2022.fi/files/2022/09/Book-of-Abstracts.pdf

Vähäkuopus, M. & Harju-Myllyaho, A. 2022. Measuring the impact of tourism employment – Weighing the value of human capital. Nordic tourism Symposium 2022. Book of Abstracts. 60. Viitattu 28.10.2022. Saatavissa https://www.nordicsymposium2022.fi/files/2022/09/Book-of-Abstracts.pdf

Waleghwa, B. &  Heldt, T. 2022.  What happens if residents do not map? Rethinking “Public” and “Participation” in Public Participation GIS. Nordic tourism Symposium 2022. Book of Abstracts. 124. Viitattu 28.10.2022. Saatavissa https://www.nordicsymposium2022.fi/files/2022/09/Book-of-Abstracts.pdf