Vauvan päivässä teemana varhainen vuorovaikutus

Vauvan päivää vietettiin tänä vuonna perjantaina 30.9.2022 ympäri Suomea teemanaan  Ihmeelliset ja ihanat vauvat (VauvaSuomi 2022).  Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen oli keskeinen aihe tapahtumassa.

LAB-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat osallistuivat teemapäivään Lappeenrannan Prismassa yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen piirin kanssa. Terveydenhoitajaopiskelijat pitivät pop up -tapahtumassa omaa pistettä, jossa käsiteltiin vanhemmuuden tukemista eri aihein. Opiskelijat toteuttivat varhaiseen vuorovaikutukseen sekä riittävän hyvään vanhemmuuteen liittyen oppaan, jota jaettiin tapahtumassa vauvaperheille. Osaa oppaista jaettiin myös Etelä-Karjalan keskussairaalan lapsivuodeosastolla vastasynnyttäneille perheille.

Kuva 1. Vauva-aika voi olla ihastuttavaa, mutta myös raastavaa ja askarruttavaa aikaa. (Victoria_Watercolor 2017)

Vanhemmuus ja varhainen vuorovaikutus

Odotusaikana usein haaveillaan ja suunnitellaan, millaista vauva-arki tulee olemaan vauvan syntyessä perheeseen. Tämä voi kuitenkin poiketa todellisuudesta ja aiheuttaa vanhemmissa hämmennystä sekä monenlaisia tunteita. Uudessa tilanteessa on täysin normaalia olla epävarma, kaikki tunteet ja ajatukset ovat sallittuja mutta tulee muistaa, että ne ovat ohimeneviä ja normaaleita. Eikä tämä tee kenestäkään huonoa vanhempaa. (Ensi- ja turvakotien liitto 2022.) Riittävän hyvälle vanhemmuudelle ei ole yksiselitteistä käsitettä. Sitä joudutaan usein pohtimaan uudelleen ja muovaamaan jokaiseen perheeseen ja tilanteeseen sopivaksi. Vanhemmuus muodostuu monista erilaisista osa-alueista ja on moniulotteista. Riittävän hyvää vanhemmuutta on tarjota lapselle kasvuympäristö, joka on turvallinen ja terveellinen. (Tukiliitto 2022.)

Kuva 2. Vanhempien pohdintaa. (Kuva: Eveliina Kousa)

Vanhemman ja vauvan välinen varhainen vuorovaikutus on kaikkea yhdessä tekemistä ja kokemista vauvan ensimmäisinä vuosina. Kun vanhempi vastaa vauvan tarpeisiin ja tulkitsee usein vauvan viestejä oikein, vauvalle muodostuu mielikuva: minä olen tärkeä, minä tuon iloa ja tarpeisiini on tärkeä vastata. Riittävän hyvällä varhaisella vuorovaikutuksella on positiivia vaikutuksia muun muassa vauvan itsetunnon kehittymiseen. (MLL 2021.)

Arjen pienillä hetkillä suuri merkitys

Vauvan päivän tapahtumassa pohdittiin yhdessä vanhempien kanssa perheiden lempihetkiä. Vastauksien avulla huomattiin, että arjen pienilläkin hetkillä on tärkeä merkitys. Vanhemmat olivat avoimia ja helposti lähestyttäviä. Oli ilo huomata, miten monet lapsiperheet osallistuivat tapahtumaan. Lapsiperheille jaettiin terveydenhoitajaopiskelijoiden laatimaa Vauva-arjen tukena -esitettä, joka sisälsi tietoa varhaisesta vuorovaikutuksesta ja vanhemmuuden tukemisesta.

Terveydenhoitajaopiskelijat tuottivat myös vauvahierontaan liittyvän videon  (Linkki 1). Vauvahieronnan toteuttaminen esimerkiksi iltatoimien yhteydessä on yksi hyvä tapa toteuttaa varhaista vuorovaikutusta vauvan kanssa. Kosketuksen kautta vauva kokee vanhemman kanssa läheisyyttä, turvallisuutta ja hellyyttä. Tämän lisäksi vauvahieronta edistää vauvan fyysistä kehitystä, vilkastaa verenkiertoa, poistaa lihasjännityksiä, syventää hengitystä ja edistää ruoansulatusta. (Kataja 2008.)              

Kirjoittajat

Saija Suomalainen, Saana Seppä, Sari Tiittanen, Lotta Asikainen, Eveliina Kousa ja Vilma Taskula ovat LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuvia terveydenhoitajaopiskelijoita. He olivat toteuttamassa vauvan päivän pop up -tapahtumaa.

Anja Liimatainen toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä Lappeenrannan kampuksella.

Lähteet

Ensi- ja turvakotien liitto. 2022. Vauva-arki yllättää. Viitattu 11.10.2022. Saatavissa https://ensijaturvakotienliitto.fi/vauvaperhe/isaksi-tulossa/vauva-arki-yllattaa-aina/

Kataja, M. 2008. Vauvahieronta antaa paljon. Terve.fi Viitattu 9.10.2022. Saatavissa https://www.terve.fi/artikkelit/vauvahieronta-antaa-paljon

MLL .2021. Mannerheimin lastensuojeluliitto. Lapsen ja vanhemman varhainen vuorovaikutus. Viitattu 9.10.2022. Saatavissa https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/vanhemmuus-ja-kasvatus/lapsen-ja-vanhemman-varhainen-vuorovaikutus/

Tukiliitto. 2022. Riittävän hyvä vanhemmuus. Viitattu 11.10.2022. Saatavissa https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/kehittamistoiminta/moninaisia-perheita/moninaisista-perheista-lahi-ihmisille/riittavan-hyva-vanhemmuus/

VauvaSuomi. 2022. Ihmeelliset, ihanat vauvat. Viitattu 9.10.2022. Saatavissa https://www.vauvasuomi.fi/vauvan-piv-1

Victoria_Watercolor. 2017. Model, V. Vauva, hymy, muotokuva, vastasyntynyt. Pixabay. Viitattu 1.11.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/vauva-hymy-muotokuva-vastasyntynyt-2972221/

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022. Vauvan hierontaa varhaisen vuorovaikutuksen tukena. Video. Youtube. Viitattu 9.10.2022. Saatavissa https://www.youtube.com/watch?v=gizZPJfN09A