Menestysreseptejä Etelä-Karjalan elinvoimaksi

Etelä-Karjalan liiton rahoittamassa Labeko1 – osaa, ratkaise, kaupallista, menesty -hankkeessa (LAB 2022a) on tehty laajasti erilaisia toimenpiteitä yritysten sekä opiskelijayrittäjien kehittämiseksi. Vuoden lopussa päättyvän hankkeen päätavoitteena vahvistettiin Business Mill -yrityspalveluiden käytännön toimintaedellytyksiä ja tuloksellisuutta Lappeenrannan Skinnarilan kampuksella osaamispohjaisten yritysten ratkaisujen kehittämisessä, osaamisen lisäämisessä ja ratkaisujen kaupallistamisen valmistelussa. Tavoitteen ja hankkeen toimenpiteiden tuloksena on syntynyt menestysreseptejä, jotka tukevat Etelä-Karjalan alueen elinvoimaisuutta merkittävästi. 

Yritysyhteistyö on kannattanut

Eteläkarjalaisten yritysten yhteistyö LAB-ammattikorkeakoulun sekä LUT-yliopiston kanssa on luonut hankkeen aikana kaupallistumis- sekä menestymismahdollisuuksia. Erilaisia yritysyhteistyöprojekteja on kertynyt puolentoista vuoden aikana yhteensä 27. Yksi osallistuneista yrityksistä on ollut Rocks Oy. Yritykselle on ympäristötekniikan projektikurssilla motivoituneiden opiskelijoiden voimin tekeillä kierrätettävien betonielementtien hiilijalanjälkilaskelma, jonka tuloksia odotetaan maaliskuussa.

Toinen yritys on ollut Lenax Oy. Kauppatieteen maisteriopiskelijat tekevät kyseiselle yritykselle kansainvälistymistutkimuksen. Yrittäjä toteaa, että opiskelijat vaikuttivat motivoituneilta sekä kansainvälisyydestä ja kaupallistamisesta kiinnostuneilta. Yrittäjä kommentoi myös, että he uskovat yhteistyön tuovan hyvää sparrausta myös opiskelijoille tulevaa työelämää ajatellen.

Myös kurssin opiskelijat totesivat, että aidoissa yritysprojekteissa oppiminen on aivan eri luokkaa. Englantiin markkina-alueena keskittyneen projektiryhmän Wilma Korkeela, Kaisa Siltala ja Ria Rintala kertoivat tehtävän olleen haastava, mutta motivaatiota nosti työn tulosten oikea hyödyntäminen. Yritysyhteistyö opetti, että varsinkaan startupin tilanteessa käytännössä ei ole yhtä ainoaa oikeaa vastausta, vaan mahdollisuuksia toimia on monia.  

Opiskelijayrittäjyyden mahdollisuudet

Hankkeen aikana on palveltu ja autettu 19 opiskelijalähtöistä yritystiimiä kehittämään toimintaa. Tiimeistä seitsemän on LAB-lähtöisiä, 10 LUT-lähtöistä ja kaksi monialaista LAB/LUT tiimiä. Osaamisen ja ratkaisun kannalta monialaiset tiimit ovat avainasemassa. Erilaiset tapahtumat, kuten Open House Tour tai LUT Entrepreneurship Society ry:n järjestämä Forward-ohjelma ovat tärkeitä verkostoitumismahdollisuuksia opiskelijoille, joissa on mahdollisuus löytää osaajia yli oppilaitosrajojen.

Kuva 1. Yrittäjyyttä vauhdittava Idearace kuuluu toimintaan. Kuva Lappeenrannasta huhtikuulta 2022. Vas. Tuomo Leikas, Yonas Taye Benti , Anton Matsuganov sekä Markku Tanttu.  (Kuva: Mika Myllyntaus)

Toiminnan jatko turvattu

Hankkeen aikana on vahvistettu Business Millin näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä Skinnarilan kampuksen alueella että Etelä-Karjalan yrittäjien keskuudessa. Toiminnan jatko on turvattu Business Millin kautta ja toimintaa tukevia hankkeita on käynnissä tulevaisuudessakin. Esimerkiksi EAKR-rahoitteinen yritysten elinkaarivalmennushanke  ELIVA (LAB 2022b) jatkaa osittain osaamispohjaisten yritysten ratkaisujen kehittämisessä sekä kaupallistamisen valmistelussa. ELIVA keskittyy vahvasti tukemaan Etelä-Karjalan yritysten kasvua, innovaatioita sekä uudistumista yrityksen elinkaaren vaihe huomioiden,

Kirjoittaja

Kaisa Vainikka, tradenomi, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -yrityshautomossa asiantuntijana.

Lähteet

LAB. 2022a. Osaa, ratkaise, kaupallista, menesty.  Hanke. Viitattu 5.12.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/osaa-ratkaise-kaupallista-ja-menesty

LAB. 2022b. Yritysten elinkaarivalmennushanke ELIVA.  Hanke. Viitattu 5.12.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yritysten-elinkaarivalmennushanke-eliva