Nimen monet mahdollisuudet

LAB-ammattikorkeakoulussa opiskellaan yritysjuridiikan tradenomiopintojen osana perhe- ja perintöoikeutta. Sitä kautta opiskelijoille muodostuu valmiudet tulkita mm. nimilain säädöksiä. Nimilaki uudistettiin muutama vuosi sitten. Uudistukset antavat mahdollisuuden uudentyyppisille sukunimille ja aiempaa pidemmille etunimille (Wallius 2019).

Nimilaki edellyttää, että jokaisella tulee olla etunimi, mutta jatkossa etunimiä saa olla neljä. Etunimiksi voidaan hyväksyä nimet, jotka eivät aiheuta pahennusta, haittaa tai eivät ole muuten soveltumattomia nimeksi. Lisäksi etunimeltä voidaan edellyttää, ettei nimi ole tyypiltään sukunimi ja on vakiintunut käytettäväksi samaa sukupuolta olevien nimenä (Etu- ja sukunimilaki 946/2017).

Kuva 1. Jokaiselle henkilölle pitää rekisteröidä jokin nimi – jo laki edellyttää sitä. (bastiaan 2014)

Vuosittain Suomessa hylätään lukuisa joukko etunimiä, joita vanhemmat ovat halunneet antaa lapsilleen. Jos vanhempi haluaa antaa uniikin etunimen lapselleen, asia menee Digi- ja väestöviraston hyväksyttäväksi. Tarvittaessa virasto kysyy oikeusministeriön nimilautakunnan lausunnon asiasta. (Digi- ja väestövirasto 2021).

Raivomieli ja Örkki-Ukko

Hylättyjä etunimiä olivat mm. Decepticon, Fulush, Raivomieli, Örkki-Ukko. Osa hylätyistä nimistä viittasi sukunimiin tai niiden arvioitiin aiheuttavan pahennusta muuten haittaa lapselle.

Helsingin hallinto-oikeus teki alkusyksystä ratkaisun, jossa mies halusi muuttaa nimensä Luciferiksi. Sekä nimilautakunta että digi- ja väestövirasto hylkäsivät nimenmuutoksen. Sen sijaan hallinto-oikeus hyväksyi nimen. Päätös ei ole vielä lainvoimainen, ja siitä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. (Reinboth 2021).

Puolisoiden sukunimisäännökset ovat peräisin vuoden 1734 naimakaaresta, jonka mukaan vaimo kuului miehen säätyyn. Tuolloin vaimon velvollisuudesta tai oikeudesta miehen nimen käyttämiseen ei ollut erityisiä säännöksi. (Aarnio 2018).

Nykyisen nimilain (Etu- ja sukunimilaki 946/2017) mukaan jokaisella tulee olla sukunimi. Avioliittoon menevät voivat päättää, ottavatko he yhteisen nimen vai sukunimiyhdistelmän. Yhteiseksi nimeksi voidaan valita kumman tahansa nimi. Sukunimiyhdistelmässä on monia vaihtoehtoja. Molemmat puolisoilla on yhdistelmä samassa järjestyksessä väliviivalla tai ilman. Sukunimiyhdistelmässä puolisoiden sukunimet voivat olla myös eri järjestyksessä. (Etu- ja sukunimilaki 946/2017).

Lapsen sukunimi määräytyy vanhempien sukunimen mukaan. Jos vanhemmilla ei ole yhteistä sukunimiä, niin voidaan valita jommankumman vanhemman sukunimi. Mikäli lapsella on täyssisaruksia, niin lapselle on annettava sama sukunimi.

Lapsen sukunimeksi voidaan myös valita esimerkiksi vanhemman tai isovanhemman nimestä muodostettu sukunimi tai sukunimiyhdistelmä, jos vanhemmalla on kytkös vieraaseen valtioon. (Etu- ja sukunimilaki 946/2017).

Sukunimen ottamiseen liittyy myös joitakin rajauksia. Mikäli avioon aikovat ovat olleet aiemmin avioliitossa, niin aiemmalta puolisolta saatua sukunimeä ei voi siirtää uudelle puolisolle sukunimeksi. (Etu- ja sukunimilaki 946/2017).

Kirjoittaja

Jarmo Kemppinen, KTM yritysjuridiikka, opettaa LAB-ammattikorkeakoulussa muun muassa perhe- ja perintöoikeutta.

Lähteet

Aarnio, U. 2018. Perhevarallisuusoikeus. Helsinki: Alma Talent Oy.

Digi- ja väestövirasto. 2021. [Viitattu 25.11.2021]. Saatavissa: https://dvv.fi/nimipalvelu

Etu- ja sukunimilaki 946/2017. Finlex. [Viitattu 5.10.2021]. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170946#L2P6

Reinboth, S. 2021. Mies sai luvan nimetä itsensä Luciferiksi – perusteli olevansa keski-ikäinen ja harkinneensa asiaa tarkkaan. Helsingin Sanomat. [Viitattu 25.11.2021]. Saatavissa:  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008267703.html

Wallius, A. 2019. Uudistettu nimilaki sallii neljä etunimeä ja tuo myös sukunimiin kansainvälisiä kaikuja. Yle uutiset. [Viitattu 25.11.2021]. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-10576174 

Kuvat

Kuva 1. bastiaan. 2014. Rekisteröity, rekisteri. Pixabay. [Viitattu 17.12.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/illustrations/rekister%c3%b6ity%c3%a4-rekister%c3%b6i-n%c3%a4pp%c3%a4imist%c3%b6-257986/