Opetusvideosta apua suprapubisen katetrin vaihtamiseen

Suprapubinen katetri on putki, joka menee virtsarakkoon vatsan seinämän kautta. Katetrin tehtävänä on tyhjentää jatkuvasti virtsaa virtsarakosta, taata sen esteetön kulku. (Queensland Spinal Cord Injuries Service 2020, 1.)

Ihminen, joka ei kykene tyhjentämään virtsarakkoaan, saattaa tarvita katetrin. Suprapubisen katetrin vaihto tulee tehdä oikeaoppisesti huomioiden aseptiikka.  Kun tietotaidot katetrin vaihdosta lisääntyvät perusterveydenhuollossa, se näkyy myös erikoissairaanhoidossa vähentyvinä päivystyskäynteinä. Kehitystehtävämme tuotos, opetusvideo suprapubisen katetrin vaihdosta, on hyvä apuväline kentällä toimiville hoitajille; sen tarkoituksena ei kuitenkaan ole syrjäyttää perusteellista perehdytystä aiheeseen.  

[Alt-teksti: Suojahansikkaisiin verhotut kädet, taitoksia ja putki havainnenuken vatsalla.]
Kuva 1. Video havainnollistaa perusteellisesti koko katetrointiprosessin. (Kuvakaappaus videosta Kiianlinna & Pulkkinen 2022)  

Suprapubisen katetrin ABC 

Pitkäkestoisen katetroinnin tyypillisin syy on sairaudesta johtuva virtsaumpi. Suprapubisen katetrin käytöllä on enemmän etuja verrattuna virtsaputken kestokatetriin, kuten infektion pienempi todennäköisyys.  Suprapubisen katetrin eduiksi luetaan myös yksilön käyttömukavuus, paremmat hygieeniset edellytykset ja potilaan seksuaalisen aktiviteetin mahdollistaminen. Potilaan rakkokoulutus on helpompaa verraten virtsaputkikatetriin, ja virtsaamiskyvyn arviointi on mahdollista.

Vasta-aiheita suprapubiselle katetrille ovat virtsarakon syöpä, askites, aikaisempi alavatsan leikkaus tai alavatsan proteettiset laitteet. Yleisin käytössä oleva katetri on täyssilikoninen, joka vaihdetaan 12 viikon välein. Katetrin karstoittuessa vaihtoväliä on syytä lyhentää. Vaihdettava on myös, jos havaitaan ongelmia, kuten tukkeutumista tai vaurioitumista. (Cobussen-Boekhorst ym. 2012, 12–43.)

Opetusvideo hyödyksi hoitotyöntekijöille 

Oppimista voidaan parantaa hyödyntämällä erilaisia teknologisia elementtejä, ja videot voivat olla erittäin tehokkaita välineitä koulutuksessa. Videon avulla voidaan havainnollistaa vaikeasti visualisoitavia asioita ja opetusmateriaalina niitä on pidetty houkuttelevina. Opetusvideon hyöty oppimisen välineenä on siinä, että ne ovat katsottavissa useita kertoja. (Brame & Perez 2016, 1849–1860.) 

Helsingin kaupunki tilasi HUS:lta opetusvideon suprapubisen katetrin vaihdosta hoitohenkilökunnan tueksi: https://youtu.be/maIWM1_cKVo (Linkki 1.)

Video on myös HUS-työntekijöiden käytettävissä. Tavoitteena oli luoda suprapubisen katetrin vaihtoa käsittelevä opetusvideo, jonka tarkoituksena on lisätä hoitajien tietotaitoa suprapubisen katetrin vaihdossa. 

Video kuvattiin yhdessä HUS av-keskuksen kanssa, joka myös äänitti ja editoi sen.  Video esitettiin Meilahden urologisille hoitajille, joilta saimme palautteen Google Forms -kyselynä. Suurin osa vastanneista koki, että opetusvideo on hyödyllinen ja tukee hoitajien tietotaitoa suprapubisen katetrin vaihdossa. Video ei kuitenkaan voi korvata perusteellista opetusta.

Kirjoittajat

Katja Kiianlinna ja Essi Pulkkinen opiskelevat LAB-ammattikorkeakoulussa Kliinisesti erikoistunut osaaja – uroterapiatyö -koulutuksessa. He työskentelevät sairaanhoitajina Meilahden tornisairaalan urologian poliklinikalla.

Sari Lappalainen työskentelee hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä.

Lähteet

Brame, C. & Perez, K. 2016. Effective Educational Videos: Principles and Guidelines for Maximizing Student Learning from Video Content. CBE Life Science Education. Vol 15(4), 1849-1860. Viitattu 1.9.2022. Saatavissa https://www.lifescied.org/doi/epdf/10.1187/cbe.16-03-0125

Cobussen-Boekhorst, H., Farrel, J., Gea-Sanchez, M., Geng, V., Pearce, I., Schwennesen, T., Vahr, S. & Vandewinkel, C. 2012. Katetrointi – Kestokatetrointi aikuisilla. Suomen urologiset hoitajat ry. Viitattu 1.9.2022. Saatavissa https://nurses.uroweb.org/wp-content/uploads/EAUN_Paris_Guideline_2012_FI_LORES.pdf

Queensland Spinal Cord Injuries Service. 2017. Caring for and Changing your Supra-Pubic Catheter (SPC). Viitattu 14.9.2022. Saatavissa https://www.health.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0024/422619/spc-care.pdf

Linkit

Linkki 1. Kiianlinna, K. & Pulkkinen, E. 2022. Suprapubisen katetrin vaihto. Opetusvideo. Viitattu 1.9.2022. Saatavissa https://youtu.be/maIWM1_cKVo