Opinnot urheilijan tukena

Kaksoisura merkitsee pyrkimystä yhdistää tasapainoisesti arjessa tavoitteellinen urheilu sekä opiskelu tai työelämä. Kaksoisura on yhteydessä menestykseen sekä urheilussa että opinnoissa. (Nikander 2021, 4, 6.)

Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä -hanke (LAB 2021) järjesti 16.9.2021 yhdessä Olympiakomitean kanssa Huippuvaiheen kaksoisurawebinaarin teemalla Opinnot urheilijan tukena. Hankkeen rahoittajia ovat Hämeen ELY-keskus, Suomen rakennerahasto-ohjelma ja Euroopan sosiaalirahasto.

Webinaarin yksi mielenkiintoisimmista osioista oli paneelikeskustelu, jossa kuultiin urheilijoiden ja yhden valmentajan mietteitä kaksoisurasta. Paneeliin osallistuivat keihäänheittäjä Jenni Kangas, squashpelaaja Henrik Mustonen, Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä ja uransa päättänyt kiekonheittäjä Sanna Kämäräinen.

Keskustelussa Mustonen ja Kangas kertoivat opiskelun tuoneen hyvää vastapainoa urheilun rinnalle. Opiskelu auttoi aikatauluttamaan päivän, urheilija saattoi nauttia uudenlaisen identiteetin kehittymisestä ja kaikkiaan mielelle teki hyvää saada ajatukset välillä pois urheilusta (Kangas 2021; Mustonen 2021).

Kaksoisura, suomalaisen urheilun arvovalinta

Urheilijan kaksoisuralla valmistaudutaan urheilun jälkeiseen elämään. Kaksoisuralla ehkäistään psykologisten haasteiden syntymistä ja tyhjän päälle tippumista ja helpotetaan yhteiskuntaan integroitumista uran jälkeen. (Nikander, 2021, 6.) Myös Suomen Olympiakomitea on tiedostanut urheilu-uran lopettamiseen liittyvät haasteet ja painottanut vertaistuen merkitystä uudessa tilanteessa (Suomen Olympiakomitea 2018).

Paneelikeskustelussa todettiin, että kaikki ei mene aina suunnitellusti. Siksi urheilijan kannattaa kysellä itseltään, mistä muusta hän on kiinnostunut kuin urheilusta, pitäen mielessä, että ihminen on paljon muutakin kuin pelkkä urheilija (Kämäräinen 2021).

Pelicansin päävalmentajana toimiva Tommi Niemelä on havainnut ajattelumaailman tervetulleen muutoksen jääkiekon parissa. Siinä missä ennen saatettiin lopettaa koulu 16-vuotiaana ja keskittyä pelkästään jääkiekkoon, nykyään käydään koulut loppuun, ja ammattipelaajat voivat aloittaa jo uran aikana esimerkiksi avoimen yliopiston opinnot ja siten valmistautua uran päättymiseen. Tämä ei silti poista sitä, että niin valmentajat kuin oppilaitokset ovat tuiki tärkeitä asioiden mahdollistajia, ja oppilaitosten tulisi olla valmiita joustamaan urheilijan hyväksi (Niemelä 2021).

[Alt-teksti: Urheilupanelistit istuvat studion sohvalla. Vasemmalla seisoo tilaisuuden juontaja. Sohvalla istuvat Jenni Kangas, Henrik Mustonen ja Tommi Niemelä.]
Kuva 1. Jenni Kangas, Henrik Mustonen ja Tommi Niemelä keskustelivat urheilijoiden kaksoisurasta LAB-ammattikorkeakoulussa kuvatussa webinaarissa. Sanna Kämäräinen osallistui keskusteluun etäyhteyden välityksellä. (Kuva: Mirka Tuisku)

Urheilu antaa eväitä koko elämään

Nikanderin (2021, 6) mukaan urheilusta syntyy paljon erilaisia elämäntaitoja, joita urheilija voi hyödyntää myös muussa elämässä. Myös panelistit allekirjoittivat tämän.Ulkomailla kilpaileminen opettaa resilienssiä. Urheilijat tottuvat nuoresta saakka aikatauluttamaan elämäänsä, jolloin he oppivat luontevasti pitämään kiinni määräajoista (Kangas 2021; Mustonen 2021). Kaiken kaikkiaan kilpaurheilu on elämänkoulu, jonka kaltaista ei saa mistään muualta (Mustonen 2021).
Lisätietoja Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä -hankkeesta ja sen tuloksista löytyy hankkeen aikana tehdyiltä internetsivuilta www.urheilijanurapolku.fi. (Päijät-Hämeen urheiluakatemia 2021).

Kirjoittajat

Mirka Tuisku toimii projektipäällikkönä Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä -hankkeessa sekä toiminnanjohtajana Päijät-Hämeen Urheiluakatemiassa.

Tatu Saarinen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä ja asiantuntijana Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä -hankkeessa.

Lähteet

Kangas, J. 2021. Paneelikeskustelu. Huippuvaiheen kaksoisurawebinaari 16.9.2021. Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä -hanke & Olympiakomitea. [Viitattu 27.9.2021]. Saatavissa: https://vimeo.com/604703952

Kämäräinen, S. 2021. Paneelikeskustelu. Huippuvaiheen kaksoisurawebinaari 16.9.2021. Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä -hanke & Olympiakomitea. [Viitattu 27.9.2021]. Saatavissa: https://vimeo.com/604703952

LAB. 2021. Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä -hanke. [Viitattu 27.9.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/urheilijoiden-kaksoisurat-paijat-hameessa

Mustonen, H. 2021 Paneelikeskustelu. Huippuvaiheen kaksoisurawebinaari 16.9.2021. Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä -hanke & Olympiakomitea. [Viitattu 27.9.2021]. Saatavissa: https://vimeo.com/604703952

Niemelä, T. 2021. Paneelikeskustelu. Huippuvaiheen kaksoisurawebinaari 16.9.2021. Urheilijoiden kaksoisurat Päijät-Hämeessä -hanke & Olympiakomitea. [Viitattu 27.9.2021]. Saatavissa: https://vimeo.com/604703952

Nikander, A. 2021. Kaksoisura korkeakouluissa – kansainvälinen tutkimuskatsaus. [Viitattu 27.9.2021]. Saatavissa: https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/08/fef38b78-kaksoisura-korkeakouluissa_kansainvalinen-tutkimuskatsaus_nikander-2021.pdf

Suomen Olympiakomitea. 2018. Urheilu-uran lopettaminen on aina tiukka paikka. [Viitattu 27.9.2021]. Saatavissa: https://www.olympiakomitea.fi/2018/04/10/urheilu-uran-lopettaminen-aina-tiukka-paikka/

Linkit

Päijät-Hämeen urheiluakatemia. 2021. Urheilijoiden urapolku. [Viitattu 27.9.2021]. Saatavissa: www.urheilijanurapolku.fi


.