Paikallisviranomaiset energiatehokkuuden ja muutosjoustavuuden parantajina

Euroopan unioni järjestää vuosittain aluepolitiikkaan keskittyvän Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon (European Week of Cities and Regions) Brysselissä. Tänä vuonna 10.–13.10.2022 järjestetyssä tapahtumassa teemat olivat vihreä siirtymä, alueellinen koheesio, digitaalinen siirtymä ja nuorten voimaannuttaminen (European Union 2022). Osallistuja pystyi valitsemaan lukuisista eri tilaisuuksista mieleisensä ja osallistua niihin joko paikan päällä tai etänä.

Torstaina 13.10.2022 kirjoittaja osallistui Local Intermediate Authorities boosting resilience and energy efficiency -tapahtumaan paikan päällä Euroopan alueiden komitean Jacques Delors -rakennuksessa Brysselissä. Tapahtuma käsitteli paikallisviranomaisten valmiuksia edistää paikallisen energiaympäristön mukautumiskykyä (resilienssiä) ja energiatehokkuutta (European Commission & European Committee of the Regions 2022). Salissa yleisössä oli arviolta noin 80 henkilöä ja lisäksi etänä noin 20.

Euroopan alueiden komitean rakennuksen sali, jossa edessä istuu kuusi puhujaa ja yleisössä kymmeniä henkilöitä.
Kuva 1. Paikallisviranomaisten energia-asioita käsittelevä tapahtuma Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikolla (kuva: Vilppu Eloranta).

Paikallishallinnon rooli ja työn haasteet

Sessiossa esiteltiin paikallisviranomaisten referenssejä uusiutuvan energian, energiatehokkuuden ja datanhallinnan onnistumisista muun muassa Belgiasta ja Romaniasta. Yleisölle järjestettiin äänestyksiä, jotka auttoivat hahmottamaan energiapolitiikkatyön toimintaympäristöä eri EU-maissa. Mielenkiintoinen tulos oli, että yleisön mielestä energiapolitiikkatyö on tehokkainta nimenomaan kuntatasolla kansallis-, maakunta- ja paikallistasojen sijasta. Toisen äänestyksen perusteella työn suurimpina haasteina pidetään ensisijaisesti rahoituksen puuttumista ja toissijaisesti koordinaation puutetta eri hallintotasojen välillä.

LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston äskettäin käynnistynyt Green Connect -hanke edistää Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen EU-yhteistyötä korkeakouluvetoisesti. Hankkeen edistämä maakuntien liittojen, kaupunkien ja korkeakoulujen vahvempi EU-yhteistyö tukee osaltaan hallintotasojen välistä koordinaatiota.

Energiatyön tärkeimpiä osia

Kunnat omistavat massoittain paljon energiaa kuluttavia julkisia kiinteistöjä, kuten urheiluhalleja ja kouluja, joiden energiasuorituskyky on tulevaisuudessa ensiarvoisen tärkeää. Näihin liittyen mainittiin kiinteistödata-alusta, jolla saman paikallistoimijan eri kiinteistöjen energiankulutus- ja päästötiedot kerätään samaan tietovarastoon. Trendejä ja kehityskohteita voidaan havaita visualisointien ja vertailukehittämisen avulla. Lisäksi kehitysmenetelminä on käytetty lämpökameroita lämpövuotojen paikantamiseksi sekä tilatehokkuuden parannuksia.

Sosiaalisesta ulottuvuudesta tärkeimpinä keinoina politiikkatyölle mainittiin energia-asioiden kansalaisviestintä, energiaköyhyyden estäminen ja rahoitus kotitalouksien energiainvestoinneille. Korkeammalla tasolla energiayhteisöt nähtiin hyödyllisinä työkaluina tavoitteiden saavuttamisessa.

Kirjoittaja

Vilppu Eloranta toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa, ja hän on Green Connect -hankkeen projektipäällikkö. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia Päijät-Hämeen liiton ja Etelä-Karjalan liiton myöntämällä rahoituksella. Hanketta osarahoittavat Lahden ja Lappeenrannan kaupungit.

Lähteet

European Commission & European Committee of the Regions. 2022. #EURegionsWeek 2022. Local Intermediate Authorities boosting resilience and energy efficiency – 13WS22492. Viitattu 1.11.2022. Saatavissa https://app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022/planning/UGxhbm5pbmdfOTYwNTg1

European Union. 2022. European Week of Cities and Regions. Viitattu 1.11.2022. Saatavissa https://europa.eu/regions-and-cities/

Linkit

Linkki 1. LAB-ammattikorkeakoulu. Green Connect – Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen EU-yhteistyön vahvistaminen. Projekti. Viitattu 1.11.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/green-connect