energiatehokkuus

11 artikkelia

Muovimateriaalien tunnistamisen merkitys

Kierrätyksessä materiaalien tunnistaminen on tärkeää, sillä käytetyt raaka-aineet vaikuttavat materiaalin hyödyntämiseen. LAB-ammattikorkeakoulun kiertotalouslaboratoriossa tutkitaan erilaisten käytöstä poistuvien materiaalien kierron haasteita. Eri menetelmin määritellään materiaalien prosessoitavuutta sekä […]

Uusiutuvasta energiasta lämpöä yrityksille palveluna

Useat yritykset tuottavat tarvitsemansa lämmön fossiilisilla energialähteillä. Energiainvestointien toteuttamiselle on yrityskohtaisia esteitä. Lämmöntuotanto palveluna on kustannustehokas keino vähentää yrityksen hiilidioksidipäästöjä.   Energiatehokkuusinvestointien esteet yrityksissä LAB-ammattikorkeakoulun […]