Palvelumuotoilu ja tiedostamattomat ennakkoluulot  

Vuoden 2022 Kansainvälisen palvelumuotoiluverkoston konferenssin teemana oli rohkeus muotoilla yhteistä hyvää. Yhdeksi esteeksi tämän tiellä nimettiin palvelumuotoilijoiden omat tiedostamattomat ennakkoluulot. ”Rohkaisen kaikkia pohtimaan, millaisen linssin läpi muotoilee ja mistä muotoilijana tulee, sillä se kaikki voi ilmetä tiedostamattomina ennakkoluuloina”, tiivisti Sandra Camacho (2022) esityksessään. ”Rohkeus ei yksin riitä, sillä työmme ei ole yksinkertaista. Päädymme suunnittelemaan sitä, minkä helposti havainnoimme”, hän lisäsi tähän. 

Sandra Camacho esiintymislavalla Kansainvälisessä palvelumuotoilukonferenssissa 13.10.2022, taustalla esityksen otsikko How Narcism Fuels Inequity and Bias in Design, valokuva.
Kuva 1. Sandra Camacho puhumassa Kansainvälisessä palvelumuotoilukonferenssissa 13.10.2022. (Kuva: Milla Mäkinen) 

Ennakkoluulojen vaikutukset ja huomioiminen

Tiedostamattomia ennakkoluuloja asuu kaikissa ihmisissä, joten myös (palvelu)muotoilijoissa (Hallihan & Shu2013). Asiakkaiden ja työntekijöiden kokemustietoon nojautuvassa palvelumuotoilussa muotoilijan omat oletukset tulee asettaa tietoisesti nurkkaan ja oma empatiakyky valjastaa palvelumuotoiluprojektin käyttöön, jotta aitoa yhteissuunnittelua voi syntyä. Tämä on helpommin sanottu kuin tehty. 

Ennakkoluuloihin liittyy niin sanottu vahvistusharha. Kiinnitämme ihmisinä enemmän huomiota sellaiseen tietoon ja aineistoon, joka vahvistaa ennakkoluulojamme ja olemassa olevaa tietoamme kuin sellaiseen, joka ei näitä tue. (McSweeney 2021.) Vahvistusharhan on löydetty vaikuttavan muun muassa siihen, että omien ideoiden heikkoudet saattavat jäädä näkemättä (Silverman & Mezher 1992) ja toisten palaute huomioimatta (Busby 1999). Vahvistusharhan takia saatetaan myös pitää kiinni ratkaisusta siksi, että siihen on käytetty aikaisemmin rahaa tai aikaa tai sen eteen on nähty vaivaa. Tämä voi estää uusien ratkaisujen syntymisen. (Arkes & Blumer 1985.)

Sandra Camacho esiintymislavalla Kansainvälisessä palvelumuotoilukonferenssissa 13.10.2022, taustalla tiedostamattomiin ennakkoluuloihin ja muotoiluun liittyviä väittämiä, valokuva.
Kuva 2. Sandra Camacho puhumassa Kansainvälisessä palvelumuotoilukonferenssissa 13.10.2022. (Kuva: Milla Mäkinen) 

Palvelumuotoilun ”neutraalit ja objektiiviset työkalut” eivät siis yksin auta muotoilemaan inklusiivisia ja kestäviä palveluratkaisuja. Tiedostamattomat ennakkoluulomme heijastuvat kysymyksinä, joita esitämme, ja tulkintoina, joita teemme. Omiin hyviin tarkoitusperiin voi tiedostamattaan jumiutua ja omaan muotoiluunsa takertua, jolloin hyvät tarkoitusperät voivat pahimmillaan muuntautua huonoiksi ratkaisuiksi. (Camacho 2022.) Mutta voiko tätä jotenkin välttää? 

Camachon mukaan voi. Hän tuo esiin, että tämä mahdollistuu kehittämällä kykyä tunnistaa erilaisia ennakkoluuloja ja eriarvoisuuden kaavoja, jotka muotoiluun vaikuttavat. Lisäksi tätä voi tehdä harjoittamalla vastuuta eli luopumalla oman muotoilun validoinnista ja siirtymällä kohti sen nöyrää hyväksymistä, että toisinaan omat havainnot voivat olla vääristyneitä. Tiedostamattomien ennakkoluulojen vaikutuksia voi lisäksi lieventää astumalla tietoisesti pois tietäjän roolista kohti yhteissuunnittelijan, fasilitaattorin ja kuuntelijan roolia. Muotoilija voi toimia siten, että hän pyrkii ymmärtämään ja hallitsemaan tiedostamattomia ennakkoluuloja muotoiluprosessien aikana. (Camacho 2022.) Avain tähän on niin ikään yksi ihmisen ominaispiirteistä: kykymme oppia. Oppiminen edellyttää puolestaan aina epäilyä ja epävarmuutta (McSweeney 2021). 

Kirjoittaja

Milla Mäkinen on LAB-ammattikorkeakoulun Lehtori. Hän opettaa ja tutkii työkseen palvelumuotoilua ja osallistui Kansainvälisen palvelumuotoiluverkoston järjestämään Kansainväliseen palvelumuotoilukonferenssiin 13.-14.10.2022 osana Erasmus+ -vaihtoa. 

Lähteet

Arkes, H. R. & Blumer, C. 1985. The psychology of sunk cost. Organizational Behavior and Human Decision Processes. Vol. 35 (1). 124-140. Viitattu 26.10.2022. Saatavissa https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0749597885900494?via%3Dihub

Busby, J. S. 1999. The Problem with Design Reuse: An Investigation into Outcomes and Antecedents, Journal of Engineering Design. Vol. 10 (3). 277-296. Viitattu 26.10.2022. Saatavissa https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/095448299261335

Camacho, S. 2022. How Narcissism Fuels Inequity and Bias in Design. Esitys kansainvälisessä palvelumuotoilukonferenssissa. Service Design Global Conference -SDGC 13.10.2022. 

Hallihan, G. M. & Shu, L. H. 2013. Considering confirmation bias in design and design research. Journal of Integrated Design and Process Science. Vol. 17 (4). 19-35. Viitattu 26.10.2022. Saatavissa https://www.researchgate.net/publication/286835865_Considering_confirmation_bias_in_design_and_design_research

McSweeney, B. 2021. Fooling ourselves and others: confirmation bias and the trustworthiness of qualitativeresearch – Part 1 (the threats). Journal of Organizational Change Management, Vol. 34 (5). 1063-1075. Viitattu 26.10.2022. Saatavissa https://doi-org.ezproxy.ulapland.fi/10.1108/JOCM-04-2021-0117 

Silverman, B. G., & Mezher, T. M. 1992. Expert Critics in Engineering Design: Lessons Learned and Research Needs. AI Magazine. Vol. 13 (1). 45-62. Viitattu 26.10.2022. Saatavissa https://ojs.aaai.org/index.php/aimagazine/article/view/977

Linkit

Linkki 1. Service Design Global Conference -SDGC. 2022. Viitattu 20.10.2022. Saatavissa http://servicedesignglobalconference.com/  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *