Pk-yritykset esillä maakunnan kehittämisessä 

TE24 on uudistus, joka siirtää työllisyyspalvelut ja yritysten kasvua tukevat julkiset palvelut kuntien hoidettavaksi 1.1.2025 alkaen. Vuosia 2023 ja 2024 kutsutaan siirtymäajaksi, jolloin selvitetään, valmistaudutaan ja tehdään linjauksi kohti pysyvää työllisyyden edistämisen mallia. Kyse ei ole vain työllisyyden hoidosta, vaan ennen kaikkea kunkin alueen elinvoiman vahvistamisesta (Kuntaliitto 2023).

Lappeenrannan Skinnarilan kampuksella järjestettiin 25.4.2023 yrityspalveluita koskeva työpaja, johon osallistui 16 yrityspalveluiden edustajaa. Työpajan tehtävänanto oli listata olemassa olevia palvelun tarjoajia ja asiakkaiden palvelutarpeita. Työpajatyöskentely on osa järjestämissuunnitelman valmistelua. Suunnitelmassa otetaan kantaa vain lakisääteisiin palveluihin, jota yrityspalvelutoimijoiden kannalta on ainakin perustamisneuvonta.

Pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä heidän tarvitsemiinsa palveluihin panostaminen näkyy koko maakunnassa veto- ja pitovoiman paranemisena.

1+1 on enemmän kuin kaksi

Tilaisuudessa käytiin monia värikkäitä keskusteluja asiakkaiden tarpeista ja jo nyt tarjottavista palveluista. Oli mahtavaa huomata, kuinka kaikki osallistujat korostivat yhteistyössä tehtävää kehittämistä, sillä 1+1 on todellakin enemmän kuin kaksi.

Työpajassa nousi esille kolme yhteistä teemaa:

  1. Me toimijat tunnemme toisemme, mutta emme kuitenkaan tunne toistemme toimintaa

2. Me toimijat tunnistamme, että teemme paljon päällekkäisiä toimia, mutta emme kuitenkaan tee asialle mitään

3. Asiakkaan näkökulmasta on liian paljon ensikontaktista kiinni, kuinka hänen asiansa etenee vai eteneekö laisinkaan.

Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Satu Sikanen korosti alustuksessaan, kuinka maakunnan suunta tulee muuttaa yrittäjäystävällisempään suuntaan. Alueen suurteollisuutta on edelleen kuultava ja autettava, mutta nyt kannattaa keskittyä pk-yritysdynamiikan kehittämiseen, missä me Etelä-Karjalassa olemme olleet tähän saakka heikkoja.  (Sikanen 2023.)

[Alt-teksti: tusinan verran ihmisiä seisomassa vierekkäin suuren luentotilan edessä.]
Kuva 1. TE24 työpaja LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksella 25.4.2023.  (Kuva: Emma Latvala)

Osaamisen keskittäminen Skinnarilan kampukselle on vahvistanut osaa maakunnassa (Sikanen  2023). Business Mill toimii koko maakunnan alueella, ja toivommekin tavoittavamme yritykset ja yrittäjät koko alueella. Skinnarilassa on todella paljon mahdollisuuksia uuden kehittämiseen, ja sitä sanomaa businessmilliläiset pyrkivät levittämään (LAB 2023).

Työpajassa saatiin aikaan kolme esitystä yrityspalveluiden nykyisestä tarjonnasta. Osallistujat olivat sitä mieltä, että palveluita on tarjolla asiakkaille kattavasti. On tärkeää kuitenkin huomata, että Etelä-Karjala on jatkuvasti pärjännyt tutkimuksissa huonosti mitattaessa yrityspalveluita tai yrittäjämyönteisyyttä. Olisiko nyt siis aika kysyä palveluista muiltakin kuin itse toimijoilta? Jäämme mielenkiinnolla odottamaan seuraavaa työpajaa Imatralla.

Kirjoittaja

Emma Latvala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -tiimin tiiminvetäjänä. Modernin yrityshautomon kehittäminen kuuluu hänen päätehtäviinsä, mutta hän työskentelee laajasti myös koko Etelä-Karjalan yrityspalveluiden kehittämisen parissa.

Lähteet

Kuntaliitto. 2023. TE-palvelut 2024 -uudistus. Viitattu 17.5.2023 Saatavissa https://www.kuntaliitto.fi/talous-ja-elinvoima/tyollisyys/te-palvelut-2024-uudistus

LAB. 2023. Business Mill – ketterä luottokaveri yrityksellesi. Viitattu 12.5.2023. Saatavissa https://www.businessmill.fi/business-mill

Sikanen, S. 2023. Esitys TE24-työpajassa. Lappeenranta. 25.4.2023.