Tykkäystutkimusta

Mitkä asiat vaikuttavat tykkäyksiin Tinderissä? Millaiselle profiilikuvalle on turhaa odottaa saavansa osumaa? Mitkä eri asiat vaikuttavat tykkäämisiin? Tällaisia kysymyksiä selvitettiin harjoitustutkimuksena tutkimusmenetelmien opintojaksolla.

Kuva 1. Applikaation avulla voi löytää ystävän – hyvä profiili auttaa. (Yogas Design 2019)

Harjoitustutkimus opiskelumenetelmänä

LABin oppimisen toimintamallissa tuetaan oppimista vaihtoehtoisten toimintatapojen, pedagogisten ratkaisujen ja ohjauksen kautta. Tutkimusmenetelmien perusteet -opintojaksolla tämä toteutuu hyvin harjoitustutkimuksen avulla.

Opiskelijat tekevät pienoistutkimuksen kaikkine vaiheineen opettajan antaessa työstä palautetta vaihe vaiheelta tietopohjan kirjoittamisesta ja ongelman operationaalistamisesta muuttujiksi aina raportin viimeistelyyn. Menetelmä sopii erinomaisesti myös täysin verkossa toteutettuun etäopetukseen.

Kohteena onnistunut Tinder-profiili

Tässä esiteltävässä harjoitustutkimuksessa tutkimuksen kohdeilmiönä oli Tinderissä luotavaan ensivaikutelmaan ja “tykkäykseen” vaikuttavien tekijöiden määrittäminen onnistuneesti.

Ensivaikutelma on vahvasti subjektiivinen kokemus, johon liittyvät omat mielikuvat ja kokemukset (Niskanen 2016). Tutkittaviksi osa-alueiksi määritettiin profiilikuvan ja esittelytekstin vaikutus sekä muut käyttäjän itsestään antamat tiedot. Mitattavia muuttujia olivat muun muassa profiilikuvan puuttuminen, strategisten mittojen kertominen tai vastapuolen iän merkitys. Oletuksena oli, että naiset ovat tarkempia kuin miehet siitä kenelle ja millaiselle profiilille antavat tykkäyksensä sekä se, että profiilikuvan puuttuminen laskee tykkäysten määrää huomattavasti.    

Kyselyn toteutus

Tutkimus toteutettiin lomakkeella, joka julkaistiin tietyissä Facebookin sinkkuryhmissä. Lomaketutkimusten ongelmana on usein riittävän vastausten määrän kerääminen, mikä on kuitenkin edellytys kvantitatiiviselle tilastollisesti käsiteltävälle aineistolle. Tinder herättää ajatuksia ja tunteita, ja se on monille tuttu, joten vastauksia saatiin harjoitustutkimukseen riittävästi lyhyessä ajassa.

Vastausten avulla päästiin näkemään ihmisten aitoja, kokemuksiin pohjautuvia mielipiteitä.

Tinder ohjeistaa profiilikuvien valintaan, joissa näkyy vain yksi henkilö. Aurinkolasien käyttöä ei suositella, ja profiilikuvassa on hyvä hymyillä. (Tinder 2022.)

Kyselyn tulosten mukaan Tinderin ohjeistus on varteenotettava. Profiilikuva tulee olla, eikä kuvissa haluttu nähdä sukulaisia tai ystäviä.

Vastaajat arvostivat selkeitä kuvia ja hyvää kokonaisilmettä. Esittelytekstin toivottiin olevan lyhyt ja ytimekäs. Hyvä esittelyteksti kompensoi huonompiakin kuvia.

Sukupuolten väliset erot vastauksissa jäivät ennakko-odotuksia vähäisemmiksi.  Strategiset mitat näyttäisivät olevan miehille tärkeämpi asia kuin naisille.

Naisille vaikuttaisi iän merkitys olevan vähäisempi merkitykseltään.  Miehille samanikäinen tai nuorempi tuntuisi mieluisammalta valinnalta. Vastausten perusteella ihmiset tuntuvat etsivän verkosta seurakseen ihmisiä, jotka ovat aitoja, selkeitä ja rehellisiä.

Vapaavalintainen aihe innosti

Opiskelijoiden palautteessa vapaavalintaisen aiheen koettiin olevan harjoitustutkimuksessa motivoivaa. Harjoitustutkimuksen koettiin antavan paljon uutta oppia. Hyvä aihe, aiheesta innostunut ryhmä ja avoin keskusteluyhteys osallistujien välillä tuottivat hyvän lopputuloksen. Koulutehtävienkin aiheissa voi keksiä normaalista poikkeavia aiheita, jos aihetta ei ole rajattu. Tekeminen tuntuu mielekkäämmältä, ja se näkyy heti myös lopputuloksessa. 

Kirjoittajat

Hanna Suzuki, Mari Halme ja Sara Hostikka ovat toisen vuoden tradenomiopiskelijoita LAB-ammattikorkeakoulun verkkototeutuksena toteutettavassa liiketalouden ja logistiikan suuntautumisessa.

Ritva Kinnunen, KTT, työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa liiketoiminnan yliopettajana ja opettaa muun muassa digitaalista markkinointia ja tutkimusmenetelmiä.

Lähteet

Niskanen, M. 2016. Ensivaikutelma tehdään muutamissa sekunneissa ‒ omat tunteet voivat hämätä. Yle. Viitattu 3.6.2022. Saatavissa https://yle.fi/uutiset/3-9266106?origin=rss

Tinder. 2022. Usein kysytyt kysymykset. Viitattu 3.6.2022. Saatavissa https://tinder.com/fi/faq

Yogas Design. 2019. Unsplash. Viitattu 3.6.3033. Saatavissa https://unsplash.com/photos/rPzEQ7tTRr8