Ensihoitajaopiskelijat osana LUTra-festareita

LAB-ammattikorkeakoulun strategiana on jatkuvasti kehittää opiskelijoiden osaamista ja valmiuksia vastaamaan työelämän tarpeisiin. Myös kansainvälisyys on keskeinen osa toimintaa. Muutamat ensihoitajaopiskelijat sekä kansainvälisen koulutusohjelman paramedic-opiskelijat saivat 4.4.2023 hienon mahdollisuuden konkreettiseen työelämäyhteistyöhön Lappeenrannan Junior Universityn LUTra-festareilla yhdessä paikallisten yritysten ja seurojen kanssa.

LUTran järjestävät yhdessä Lappeenrannan kaupunki ja LUT-yliopistot. LUTra-festivaalit ovat osa lappeenrantalaisten viidesluokkalaisten oppisisältöä Kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys; sen tarkoituksena on opettaa koululaisille monipuolisesti työelämätaitoja ja auttaa pohtimaan kestävän kehityksen valintoja niin kuluttajan kuin yrittäjänkin näkökulmasta (Lappeenranta Junior University 2023).

LUTra-festareilla LABin ensihoitaja- ja paramedic-opiskelijoiden vastuulla oli tapahtuman ensiapupisteiden suunnittelu ja toteutus.  Ensiapupisteen tarkoitus oli ensisijaisesti tarjota ensiapua loukkaantumisten tai muiden pienten haavereiden sattuessa, mutta myös pitää samalla tapahtumarastia ensiapuun ja -hoitoon liittyen. Näin ollen pääsimme esittelemään koululaisille erilaisia ensiaputarvikkeita sekä opettamaan heille, kuinka esimerkiksi kolmioliinaa käytetään.

Kuva 1. Ensiaputarvikkeet olivat valmiina käyttöön. Tapahtumassa niitä ei tarvittu, mutta ensiaputietoa jaettiin muuten runsaasti. (Kuva: Nina Hietaranta)

Kaikille rastin pitäjille jäi päivästä hyvä mieli ja saimme myös kiitosta järjestäjien puolelta. Kenenkään ensiaputaidot eivät päässeet koetukselle päivän aikana, ja tapaturmilta vältyttiin. Lapset kyselivät meiltä kuitenkin innoissaan, millaista on olla ensihoitaja, ja moni osoitti loistavaa tietämystä ensiaputarvikkeiden käytöstä. Oli myös mukava päästä seuraamaan mitä viereisillä rasteilla tehdään ja päästä jopa itse testaamaan tauolla muutamaa aktiviteettia, kuten darts-golfia sekä keppihevosesterataa.

Ensiapupisteet tulevaisuudessa

Kuinka sitten tulevissa LUTra-festareissa? Löytyykö molemmilta tahoilta innokkuutta jatkaa yhteistyötä? Ehdottomasti kyllä. Sekä pisteen pitäjät että tapahtuman järjestäjät olivat tyytyväisiä mahdollisuudesta osallistua ja tehdä yhteistyötä. Molemmat osapuolet olivat myös sitä mieltä, että ensiapupisteitä voisi kehittää toiminnallisempaan suuntaan ja että ensiaputaidot voisivat hyvinkin olla yksi pysyvä aktiviteetti osana tapahtumaa.

Olisikin hienoa päästä suunnitellusti opettamaan koululaisille ensiaputaitoja ja ohjeistamaan ensiapuvälineiden käytössä. Yksi pinnalle noussut idea oli myös mahdollisuuksien mukaan järjestää tulevaisuudessa ensiapupisteen yhteyteen elvytysrasti, jossa koululaiset pääsisivät kokeilemaan perinteistä paineluelvytystä Anne-nukella.

Seuraavan kerran LUTra-festari järjestetään LUT-yliopistolla 4.4.2024 ja on jälleen suunnattu kaikille Lappeenrannan kaupungin 5-luokkaisille (Lappeenranta Junior University 2023). Kokonaisuudessaan tämän vuoden tapahtuma oli kaikilta osin onnistunut, ja samankaltaista työelämäyhteistyötä yritysten ja seurojen kanssa voimme kokemuksen perusteella suositella jatkossakin LABin ensihoitaja- ja paramedic-opiskelijoille.

Kirjoittajat

Noora Salinen on 3. vuoden ensihoitajaopiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa.
Nina Hietaranta työskentelee hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.
Taru Simpura työskentelee hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Lappeenranta Junior University. 2023. LUTRA-festari pikkuyrittäjille. Uniori. Viitattu 12.5.2023. Saatavissa https://www.uniori.fi/tapahtumat/lutra-festarit/