Polkuetiketit ohjaavat luonnossa liikkujaa

Maastopyöräily on ainakin Suomessa eräs 2000-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana eniten suosiotaan kasvattanut ulkona liikkumisen muoto. Lajin harrastajien määrä on yli kaksinkertaistunut 20 vuodessa, ja nykyään maastopyöräilyyn osallistuu jo noin 12 % suomalaisista. Tuoreen luonnon virkistyskäytön valtakunnallisen inventoinnin tietojen mukaan keskimääräinen harrastuskertojen määrä vuodessa on suomalaisilla maastopyöräilyn harrastajilla n. 20, kun vastaava luku 20 vuotta sitten oli 32 kertaa (Neuvonen ym. 2022). Pyöräilijöiden määrän lisääntyminen ja harrastekertojen väheneminen viittaa siihen, että maastopyöräily on nykyisin myös ns. tavallisten kuntoilijoiden suosiossa, kun se aiemmin oli enemmän aktiivipolkijoiden harraste.

Reittien monikäyttö on nykypäivää

Yllä mainitut tilastotiedot maastopyöräilyn kasvaneesta suosiosta eivät liene kenellekään yllätys, sillä ainakin Salpausselän metsissä maastopyöräilijöiden määrän lisääntymistä on voinut helposti todistaa myös omin silmin. Siinä missä metsäpolulla tavattu pyöräilijä ennen oli epätavallinen näky ja polkija suurella todennäköisyydellä joku tuttu, on maastopyöräilijä nykyisin lähes yhtä yleinen vastaantulija kuin jalkaisin liikkuva ulkoilija. Pääosin liikkuminen reiteillä sujuu hyvässä sovussa, mutta aina silloin tällöin syntyy konfliktitilanteita, jotka toisinaan nousevat myös iltapäivälehtien otsikoihin.

[Alt-teksti: Metsää, korkeita puunrunkoja ja kapeita polkuja. Polulla on viiden henkilön ryhmä pysähtyneenä keskustelemaan. Osalla on kävelysauvat, yhdellä paksurenkainen maastopyörä.]
Kuva 1. Salpausselän poluilla maastopyöräilijät ja jalkaisin liikkuvat ulkoilijat ovat sulassa sovussa. (Kuva: Juha-Pekka Huotari / Lahden kaupunki)

Suurin osa konfliktitilanteista on vältettävissä maalaisjärjellä ja muut kulkijat huomioivalla käyttäytymisellä  ‒ omasta liikkumismuodosta huolimatta. Maastopyöräilyn olosuhdetyön näkyvin sanansaattaja Suomessa, Suomen Latu, on laatinut maastopyöräilijän etiketin, joka ohjeistaa pyörällä liikkuvaa ulkoilijaa muiden kulkijoiden kohtaamiseen, turvallisuuteen ja ympäristön huomioimiseen liittyvissä asioissa (Suomen Latu 2022). Etenkin uuden maastopyöräilyn harrastajan kannattaa ehdottomasti tutustua näihin käytännössä hyviksi havaittuihin ohjeisiin.

[Alt-teksti: Juliste, jonka otsikko maastopyöräilijän etiketti. Julisteessa on kuvia ja kirjoitettuja ohjeita, kuten muun muassa Ole huomaavainen kaikille kulkijoille, käytä olemassaolevia polkuja ja reittejä, hidasta ohitustilanteissa ja risteyksissä, jokaisen velvollisuus on auttaa loukkaantunutta.]
Kuva 2Suomen Ladun laatimaMaastopyöräilyn etiketti tukee reittien monikäyttöä muun muassa ohjeistamalla eri kävijäryhmiä, miten toimitaan kohtaamistilanteissa. (Suomen Latu 2022)

Olosuhdetyö luo pohjaa matkailun mahdollisuuksille

Maastopyöräilyn ohella myös tiepainotteiseen retkipyöräilyyn liittyy asioita, joiden huomioiminen on tärkeää polkijan oman turvallisuuden, liikenteen sujuvuuden ja tietysti myös pyöräilyn elämyksellisyyden näkökulmasta. Pyöräilyn ohjaajat ry valmistelee retkipyöräilyyn vastaavaa etikettiä, jota odotellessa kannattaa tutustua heidän laatimaansa retken vetäjien ohjeeseen ja pyöräilijän käsimerkkiohjeeseen, jotka lisäävät pyöräilyn turvallisuutta erityisesti ryhmänä liikuttaessa (Pyöräilyn ohjaajat 2022).

Pyöräilyreittien ja pyöräilijöiden määrän lisääntyessä tässä artikkelissa esitellyt etiketit ovat kullanarvoisia ohjenuoria ja tärkeitä osia pyöräilyn olosuhdetyötä. LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU: n yhteisessä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa (LAB 2022) on havaittu niiden olevan myös pieniä, mutta tärkeitä matkailun mahdollistajia. Meillä on Päijät-Hämeessä erinomaiset, koko ajan kehittyvät pyöräilyreitit. Jos pyöräilyn volyymi edelleen kasvaa kuten tähän asti, selkeät ja helposti saatavilla olevat ohjeistukset ovat askel kohti pyöräily-ystävällisempää ja helpommin saavutettavaa pyörämatkailijan Päijät-Hämettä.

Kirjoittaja
Päivi Tommola
toimii LAB-ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa.

Lähteet

LAB. 2022. Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hanke. Viitattu 12.9.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame

Neuvonen, M., Lankia, T., Kangas, K., Koivula, J., Nieminen, M., Sepponen, A.-M., Store, R. &
Tyrväinen, L. 2022. Luonnon virkistyskäyttö 2020. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus
41/2022. Luonnonvarakeskus. Helsinki. Viitattu 12.9.2022. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-429-6

Pyöräilyn ohjaajat ry. 2022. Ohjeita. Viitattu 12.9.2022. Saatavissa https://pyorailynohjaajat.fi/ohjeita/

Suomen Latu. 2022. Mtb-etiketti. Viitattu 12.9.2022. Saatavissa https://www.suomenlatu.fi/media/mtb-etiketti-a3-lopullinen.pdf