Monimuotoista korkeakouluopiskelua eri elämäntilanteissa

Päijät-Hämeessä on tarve nostaa korkeakoulutettujen määrää, ja Päijät-Hämeen maakuntastrategia määrittelee alueen korkeakoulutuksen kasvupaikaksi ja hyvinvoinnin maakunnaksi. Työelämä tarvitsee kaikenikäisiä koulutettuja vastaamaan kasvavaan kohtaanto-ongelmaan ja osaajapulaan. Ammattikorkeakouluopiskelu on käytännönläheistä ja sisältää tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Korkeakouluopintoihin liittyy kuitenkin ennakkoluuloja ja -asenteita, joiden vuoksi kaikki eivät näe itseään korkeakouluopiskelijoina.

Kuva 1. Korkeakouluopiskelu on monimuotoista ja mahdollistaa elinikäisen oppimisen. (Towfiqu barbhuiya 2021)

Opiskelun ja opiskelijaelämän murros

Yksi ammattikorkeakouluopiskelijoihin liittyvä yleinen stereotypia ovat nuoret opiskelijat, haalarit ja vilkas opiskelijaelämä. Opiskelijaelämä ja opinnot ovat kuitenkin muuttuneet ja monipuolistuneet vuosien saatossa sekä koronapandemian jälkeen. Opiskelu on mahdollista minkä tahansa ikäisenä ja erilaisissa elämäntilanteissa. Opetushallinnon tietopalvelu Vipusen (2023) mukaan LAB-ammattikorkeakoulussa on tilastovuonna 2022 opiskellut reilut 2500 yli 30-vuotiasta opiskelijaa, ja yli 40-vuotiaita opiskelijoita on ollut reilut 750.

Verkko- ja monimuoto-opinnot ovat tulleet uusina vaihtoehtoina monipuolistamaan opiskeluvaihtoehtoja. Tarjolla on myös erilaisia tapoja aloittaa opinnot. Esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnoissa opiskellaan jo korkeakoulussa aloittaneiden ryhmän mukana ensimmäisen opiskeluvuoden opintoja. AMK-polulle voi ilmoittautua pohjakoulutuksesta riippumatta. (LAB 2023a.)

Opiskelujen kanssa ei tarvitse olla yksin, vaan opintojen rinnalle on saatavissa monenlaisia tuki- ja hyvinvointipalveluja, esimerkiksi opintojen ohjausta, harrastustoimintaa, vertaistukea, apua työnhakuun ja urapohdintoihin, tukea elämän kriiseihin ja pulmiin opinnoissa. (eLAB 2023.)

Korkeakoulumaailma ja opinnot tutuksi

MOMENTUM – Moninaistuvat urapolut -hankkeessa (LAB 2023b) kehitetään uudenlaisena toimintana mahdollisuuksia tutustua ammattikorkeakoulun tiloihin ja opiskeluun.

Tavoitteena on erityisesti avata korkeakoulumaailmaa ja korkeakouluopintoja yli 30-vuotiaille, jotka tarvitsevat tukea koulutus- ja urapolkuihin ja jotka pohtivat, voisiko ammattikorkeakoulu olla sopiva vaihtoehto. Lisäksi lähdetään tarkastelemaan ja purkamaan yleisimpiä ennakkoluuloja ja stereotypioita, jotka liittyvät opintoihin ja opiskelijoihin.

Rakenteilla on AMK-opinnot tutuksi -kurssi, joka mahdollistaa Moodle-oppimisympäristöön tutustumisen sekä tukee opiskelutaitojen ja valmiuksien tunnistamisessa. Kampustutustumiset esittelevät ammattikorkeakoulun tiloja ja eri opetusaloja.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Live-säätiö ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Elokuussa 2023 käynnistynyt hanke jatkuu vuoden 2026 alkuun asti. 

Kirjoittaja

Outi Jokinen toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä ja projektipäällikkönä MOMENTUM – Moninaistuvat urapolut -hankkeen osatoteutuksessa. Hän on työskennellyt viime vuodet työllisyydenhoidon ja osallisuuden edistämisen hankkeissa.

Lähteet

eLab. 2023. Opiskelijoiden tuki- ja hyvinvointipalvelut. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 9.10.2023. Saatavissa https://elab.lab.fi/fi/opintojen-ohjaus-ja-palvelut/opiskelijoiden-tuki-ja-hyvinvointipalvelut

LAB. 2023a. Polkuopinnot. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 9.10.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/koulutus/avoinamk/polkuopinnot

LAB. 2023b. MOMENTUM – Moninaistuvat urapolut. Hanke. Viitattu 9.10.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/momentum

Towfiqu barbhuiya. 2021. Hope, innovation, education. Unsplash. Viitattu 12.10.2023. Saatavissa https://unsplash.com/photos/Jxi526YIQgA

Vipunen. 2023. Opetushallinnon tilastopalvelu. Viitattu 9.10.2023. Saatavissa https://vipunen.fi/fi-fi