Puutarhoista kestävyyttä matkailuun

Ilmastokysymysten ja kasvavien elinkustannusten mietityttäessä kulttuurimatkailijaa voi sopiva vierailukohde löytyä yllättävän läheltä. Suomalaiset puutarhat tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden kestävään ja edulliseen lähimatkailuun. Vaikka puutarhamatkailu onkin Suomessa ilmiönä vielä hieman tuntematon, ei sen potentiaalia kuitenkaan tule aliarvioida.

Euroopassa puutarhat ovat merkittäviä kävijäkohteita

Puistoihin ja puutarhoihin kohdistuva matkailu saattaa kuulostaa vain pienen piirin harrastukselta, mutta maailman mittakaavassa ei voida puhua mistään marginaali-ilmiöstä. Muun muassa Alankomaiden tulppaaniviljelmät vetävät keväisin puoleensa miljoonayleisön yli sadasta eri maasta (Keukenhof 2023). Myös Yhdistynyt kuningaskunta on onnistunut kasvattamaan puutarhamatkailusta kymmeniä tuhansia työllistävän miljardibisneksen (Oxford Economics 2018, 1–2).

Suomen verrattain lyhyempi kasvukausi voi olla omiaan selittämään sitä, miksei puutarhamatkailusta ole meillä kehittynyt yhtä ilmiömäistä trendiä. Edes pitkä talvi ei kuitenkaan täysin estä kotimaisen puutarhamatkailun mahdollisuuksia. Helsingin puutarhakohteita esittelevässä opinnäytetyössä (Nokkala 2023) nostettiin esiin myös ympärivuotisesti yleisölle avoimia kohteita.

[Alt-teksti: korkea ja leveä lasiseinäinen kasvihuone ja sen edessä paljon rehevää kasvillisuutta kesäisenä päivänä.]
Kuva 1. Helsingin kasvitieteellinen puutarha on Suomen tunnetuimpia puutarhoja. (12019 2013)

Kestävää lähimatkailua

Kotimainen puutarhamatkailu tarjoaa puitteet toteuttaa kestävän kehityksen arvojen mukaista lähimatkailua. Koronapandemia lisäsi kotimaanmatkailun kiinnostavuutta, ja etenkin ulkoilmakohteiden suosio kasvoi (Työ- ja elinkeinoministeriö 2021). Tämän voidaan katsoa antaneen nostetta myös puutarhakohteiden kiinnostavuudelle.

Puutarhat vahvistavat kaupungin vetovoimaa niin asukkaiden viihtyvyyden kuin matkailunkin näkökulmasta. Niin ympäristöä kuin kulttuuriperintöäkin vaalivat puutarhat pyrkivät toiminnallaan myös tukemaan tuntemusta luonnon monimuotoisuudesta.

Lähimatkailun suosiminen on avainasemassa kestävän matkailun edistämisessä. Puutarhat luovat mahdollisuuksia ymmärtää ja kunnioittaa ympäröivää luontoa, mikä osaltaan tukee kestävän kehityksen periaatteita. Luontoa kunnioittava lähimatkailu on polku kohti matkailun kestävämpää tulevaisuutta.

Virtuaalisia oppaita ja tuotteistusta

Suomella on paljon tarjottavaa puutarhamatkailun saralla. Matkailutuotteiden kehittäminen tällä alueella voi houkutella sekä paikallisia vierailijoita että kansainvälisiä matkailijoita, jotka etsivät rauhoittavaa ja inspiroivaa kokemusta luonnosta. Puutarhamatkailu tarjoaa tilaisuuden esitellä suomalaista kulttuuria, perinteitä ja ekologista kestävyyttä, mikä voi edistää matkailun monimuotoisuutta ja paikallisten yritysten kasvua. Lisäksi puutarhamatkailu voi luoda uusia työpaikkoja ja taloudellisia mahdollisuuksia eri alueille Suomessa.

Nokkala (2023) tutki aihetta ja kehitti Helsingin puutarhoille digitaalisen oppaan. Tämä toimii hyvänä pohjana ideoinnille ja jatkokehittämiselle vielä lapsenkengissä olevan puutarhamatkailun osalta.

Kirjoittajat

Leena Nokkala valmistui LAB-ammattikorkeakoulusta restonomiksi syksyllä 2023.

Johanna Heinonen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja TKI-asiantuntijana.

Lähteet

12019. 2013. Suomi, Kasvitieteellinen, Puutarha. Pixabay. Viitattu 22.11.2023. Saatavissa  https://pixabay.com/fi/photos/suomi-kasvitieteellinen-puutarha-83209/

Keukenhof. 2023. Keukenhof concludes a successful season. Viitattu 22.11.2023. Saatavissa https://keukenhof.nl/en/news/keukenhof-concludes-a-successful-season/

Nokkala, L. 2023. Digitaalinen opas Helsingin puutarhakohteisiin. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, matkailuliiketoiminnan ala. Viitattu 22.11.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023112331118

Oxford Economics. 2018. The Economic Impact of Ornamental Horticulture and Landscaping In the UK. Viitattu 22.11.2023. Saatavissa https://www.oxfordeconomics.com/resource/3b5ce883-cc72-4cf9-910e-be267fe93f46/

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2021. Selvitys: Koronapandemia on lisännyt kotimaanmatkailun kiinnostavuutta. Viitattu 22.11.2023. Saatavissa https://valtioneuvosto.fi/-//1410877/selvitys-koronapandemia-on-lisannyt-kotimaanmatkailun-kiinnostavuutta