Kestävän työmatkaliikkumisen pilotointi käynnistyi

Pyörällä, potkulaudalla ja bussilla Päijät-Sotessa -hankkeessa (LAB 2022) pilotoidaan kestävän työmatkaliikkumisen kokeiluja yhteistyössä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (Päijät-Soten), Lahden kaupungin, LUT-yliopiston, LAB-ammattikorkeakoulun sekä palveluntuottajien kanssa. Hanketta rahoittaa Traficom.

Hankkeen tavoitteena on edistää Päijät-Soten työntekijöiden siirtymistä käyttämään kestävän liikkumisen tapoja niin työmatkoilla kuin työpäivän aikana tapahtuvissa siirtymisissäkin.

Kokemuksia neljästä kokeilusta

Hankkeessa pilotoidaan neljää kestävän työmatkaliikkumisen kokeilua: työsuhdematkalippu ja -sähköpyöräkokeilut työmatkaliikkumisessa, yhteiskäyttöpyörät ja -sähköpotkulaudat työpäivän aikaisilla matkoilla sekä leasing-sähköpyörät kotihoitopalveluissa työpäivän aikaisissa siirtymisissä. Kokeilun osallistujat ovat Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän henkilöstöä, ja ilmassa onkin ollut innostunutta odotusta kokeilun alkamisesta.

Kokeilut ovat alkaneet kevään 2022 aikana ja jatkuvat kesän yli, kokonaisuudessaan hanke kestää vuoden 2022 loppuun asti. Kokeiluista kerätään tietoja muun muassa niiden aikana toteutettavien kyselyiden ja haastatteluiden sekä alku- ja loppukartoitusten avulla.

Osallistujat ovat vastanneet alkukartoituskyselyyn ja päässeet aloittamaan työmatkansa bussilla työsuhdematkalipun avulla. Myös työpäivän aikana liikkuvat ovat startanneet kokeilunsa Lahden sähköavusteisella kaupunkipyörä Mankelilla sekä Tierin yhteiskäyttöisillä sähköpotkulaudoilla.

[Alt-teksti: Kuvassa on useita Lahden sähköavusteisia kaupunkipyöriä eli Mankeleita pysäköitynä asemalleen.]
Kuva 1. Lahden sähköavusteisia kaupunkipyöriä eli Mankeleita käytetään kokeilussa työpäivän aikaiseen liikkumiseen. (Kuva: Marjut Villanen)

Viestinnällä, tiedolla ja tuuppauksella

Hankkeessa käytetään myös viestinnällisiä keinoja, tiedolla vaikuttamista ja tuuppausta (Turun yliopisto 2022), joilla pyritään muuttamaan ihmisten käyttäytymistä sekä ohjaamaan kestävämpiin kulkutapavalintoihin. LUT-yliopiston opiskelijat ovat hanketta varten tarkastelleet kirjallisuuskatsauksen muodossa erilaisia tuuppauskeinoja sekä niiden hyödynnettävyyttä työmatkaliikenteen muutoksessa. Kerättyä tutkimustietoa on myös analysoitu sen mukaan, mitkä tuuppausmenetelmät olisivat sopivimpia juuri Päijät-Soten tarpeisiin.

LABin tehtävinä hankkeessa on pääasiassa kokeiluihin liittyvien kartoitusten, kyselyjen ja haastattelujen tekeminen. Hankkeesta syntyi myös opinnäytetyö (Kämi 2022).

[Alt-teksti: Kuvassa on lasten pahvista askartelema bussi matkustajineen.]
Kuva 2. Joukkoliikenne on yksi kestävän liikkumisen muoto. Käynnissä olevassa kokeilussa yksi ryhmä käyttää työsuhdematkalippua kulkeakseen työmatkat bussilla. (Kuva: Marianne Kämi)

Kestävän liikkumisen hyötyjä

Kestävässä liikkumisessa pyritään löytämään ympäristöystävällisiä liikkumismuotoja, jotka ovat myös taloudellisempia sekä tukevat terveyttä ja hyvinvointia. Näitä ovat ennen kaikkea siirtyminen oman auton käytöstä julkiseen liikenteeseen, pyöräilyyn tai kävelyyn. Myös vähentämällä tarpeettomia ajoja sekä taloudellisella ajotavalla, yhteiskäyttöauton tai ympäristöystävällisemmän auton käytöllä sekä kimppakyydeillä voi edistää kestävää liikkumista, mikäli oman auton käyttö on välttämätöntä.

Lisää kestävästä liikkumisesta voi lukea esimerkiksi valtion kestävän kehityksen yhtiön, Motiva Oy:n, kotisivuilta.

Tulemme seuraamaan hankkeen edistymistä sekä kertomaan tehdyistä havainnoista ja tuloksista. Tulevissa blogiartikkeleissa käsittelemme lisäksi aiheeseen liittyviä teemoja, kuten eri liikkumismuotojen ympäristövaikutuksia, liikunnan ja luonnon tarjoamia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia sekä annamme vinkkejä kestävien liikkumismuotojen lisäämiseksi omassa arjessa.

Kirjoittajat

Marjut Villanen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä TKI-asiantuntijana ja toimii PPBP-hankkeen (LAB 2022) projektipäällikkönä.

Mari Karhinen opiskelee Koulutuskeskus Salpauksessa luonto- ja ympäristöalan perustutkintoa ja on suorittamassa opintoihin liittyvää työssäoppimisjaksoa LABissa PPBP-hankkeessa.

Marianne Kämi työskentelee projektityöntekijänä PPBP-hankkeessa ja on tehnyt alkukartoituskyselyn energia- ja ympäristötekniikan opinnäytetyönä.

Lähteet

Kämi, M. 2022. Kestävä työmatkaliikkuminen Päijät-Sotessa. Opinnäytetyö, insinööri AMK. LAB-ammattikorkeakoulu, energia- ja ympäristötekniikan ala. Viitattu 13.6.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022061017342

LAB. 2022. Pyörällä, potkulaudalla ja bussilla Päijät-Sotessa. Hanke. Viitattu 13.6.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/pyoralla-potkulaudalla-ja-bussilla-paijat-sotessa-ppbp

Turun yliopisto. 2022. Climate nudge -tutkimushanke. Viitattu 7.6.2022.
Saatavissa https://ilmastotuuppaus.fi/ilmastotuuppaukset/ 

Linkit

Motiva Oy. 2022. Kestävä liikenne ja liikkuminen. Viitattu 23.5.2022.
Saatavissa https://www.motiva.fi/ratkaisut/kestava_liikenne_ja_liikkuminen