Pyörämatkailijan Päijät-Häme -webinaarissa visioitiin pyörämatkailun kehitysnäkymiä

Itä-Suomen Yliopiston matkailuliiketoiminnan professori Juho Pesonen (2021) on kuvannut pyörämatkailua tyypillisenä Special Interest Tourism -kategoriaan kuuluvana toimintana, jossa matkan erityinen intressi vaikuttaa suuresti matkakohteen valintaan ja maksuhalukkuus omaa erityisintressiä mahdollisimman hyvin tukevista palveluista on tavallista suurempi. Pesonen kuvaa tätä ilmiötä ”heimoutumiseksi”, joka usein johtaa siiten, että ulkopuolisen on vaikea hahmottaa matkailijan valintoja ja käyttäytymistä. Tämä ajatusketju selittää erinomaisesti sen, miksi pyörämatkailun palvelujen kehittämisessä tarvitaan ymmärrystä pyöräilyn harrastuskulttuurista ja työkaluja, joiden avulla tämä ymmärrys voidaan tehdä näkyväksi palvelujen markkinoinnissa. 

Kuva 1. Kohderyhmän tunnistaminen ja sen näkökulman hahmottaminen on tärkeä osa tuotteistamista erityisesti kansainvälisten asiakkaiden osalta. Erilaisten näkökulmien hahmottamista työstetään hankkeessa muun muassa benchmarking-toiminnan avulla. (Kuva: Päivi Tommola)

Tervetuloa pyöräilijä -tunnus kiinnosti yrityksiä ja kuntia

LAB-ammattikorkeakoulun ja Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n yhteisen Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen (LAB 2021a) 13.10. järjestämään Yhteistyöllä kohti pyöräily-ystävällisten palvelujen maakuntaa -webinaariin (LAB 2021b) osallistui yhteensä 41 kuulijaa, joista suurin osa edusti alueen yrityksiä. Webinaarin erityisteemana oli Pyörämatkailukeskuksen hallinnoiman Tervetuloa pyöräilijä -tunnuksen kriteerien mukaisten pyöräily-ystävällisten palvelujen kehittäminen.

Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen käynnistyessä tämän vuoden elokuussa Päijät-Hämeessä oli vain kolme tunnuksen saanutta yritystä, mutta jo webinaarin aikana ainakin kolme uutta yritystä ilmoitti kiinnostuksensa hakeutua mukaan tähän joukkoon. Yritysten lisäksi tunnus kiinnosti myös alueen kuntia, ja heräsikin keskustelu siitä, tulisiko jatkossa mahdollistaa myös kunnan tai maakunnan tunnistautuminen pyöräily-ystävälliseksi ja millaisiin kriteereihin tämä kannattaisi perustaa.

Monipuolinen mahdollisuuksien maakunta

Pyöräily-ystävällisten tuotteiden ja palvelujen kehittämisen ohella webinaarissa keskusteltiin muun muassa Päijät-Hämeeseen pyörämatkailukohteena liittyvistä mielikuvista ja erilaisista näkökulmista, joita kehittämistyössä tulee huomioida. Osallistujien mielikuvia Päijät-Hämeestä pyörämatkailukohteena kerättiin AnswerGardenin kautta. Saaduista vastauksista muokatussa kuvassa (kuva 2) Päijät-Häme näyttäytyy monipuolisena ja maisemarikkaana mahdollisuuksien maakuntana, jossa luonnonympäristön puolesta on paljon potentiaalia kasvavaksi pyörämatkailukohteeksi.

[Alt-teksti: sanapilvessä muun muassa Suomen kaunein maisemareitti, huikea Pulkkilanharju ja hienot polut.]
Kuva 2. Webinaarin osallistujilta kerättyjä mielikuvia ja vahvuuksia pyörämatkailijan Päijät-Hämeestä. (Kuva: AnswerGarden / Päivi Tommola)

Metsäpolut, maalaismaisemat ja niihin yhdistyvä rauhallisuuden kokemus sekä erityisesti kansainvälisestä näkökulmasta myös turvallisuus ovat alueemme valtteja. Infra ei vielä kerännyt kuin muutaman yksittäisen maininnan, mutta sen osalta keskeistä on, että nämä maininnat liittyvät juuri nyt käynnissä olevaan infrastruktuurin kehittämistyöhön, jota Päijät-Hämeessä tehdään useissa pienimuotoisissa paikallisissa reittihankkeissa.

Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa on tarkoitus palata pyörämatkailun kehitysnäkymiin toiminnan edistyttyä hieman pidemmälle. Hanketiimimme toivoo, että silloin muodostuvaan kuvaan ovat alkaneet piirtyä nykyistä selvemmin myös alueemme pyöräily-ystävälliset palvelut!

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Pesonen, J. 2021. Älykkäämpää pyörämatkailua. Seminaariesitelmä. Tulokulmia pyörämatkailun kehittämiseen. Ketjureaktio pyörämatkailuhankkeen -webinaari 24.9.2021. Julkaisematon.

Linkit

LAB. 2021a. Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hanke. [Viitattu 14.10.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame

LAB. 2021b. Pyörämatkailijan Päijät-Häme -webinaari. [Viitattu 14.10.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/sites/default/files/2021-09/Pyoramatkailijan%20PH%20webinaari%20131021%20OHJELMA.pdf

Pyörämatkailukeskus. 2021. Tervetuloa pyöräilijä -tunnus. [Viitattu 14.10.2021]. Saatavissa:

https://www.bikeland.fi/tervetuloapyorailijatunnus