Pyörämatkailu kasvaa, miten vastata kysyntään palveluiden tuottajana?

Pyörämatkailu on Suomessa vahvasti kasvava hyvinvointimatkailun trendi ja eräs näkyvimmistä alueellisen kehitystoiminnan kärjistä erityisesti pohjoisen matkailukeskuksissa (Business Finland 2020). Valtakunnallisesti pyörämatkailun kehitys on viime vuosina saanut paljon uutta vauhtia Pyörämatkailukeskuksen työstä pyöräily-ystävällisten palvelujen kehittämisen parissa. Päijät-Hämeessä tämä teema on noussut entistä paremmin esille LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU: n yhteisen Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen myötä. Pyörämatkailukeskuksen kehittämän tunnuksen kriteeristön mukaisten pyöräily-ystävällisten palvelujen tuottajiksi on meillä tähän mennessä tunnistautunut jo yhdeksän yritystä eli alamme pyöräily-ystävällisten palvelujen tuottajana olla alueena valtakunnallisestikin jo melko hyvin esillä.  

Maisemat vahvuutena, infra kehittyy

Ellaren (2020) mukaan pyörämatkailijat arvostavat retkikokemuksessaan erityisesti upeiden maisemien kokemista sekä luonnossa ja ulkoilmassa vietettyä aikaa, joiden rinnalla lähes yhtä tärkeää on myös uuteen seutuun sekä paikallisiin nähtävyyksiin tutustuminen. Maisemallisesti Ellaren tutkimuksen osallistuneet vastaajat arvostivat eniten vesistöelementtiä, joko rannikon ja saariston tai järvimaisemien muodossa. Tästä näkökulmasta Päijät-Hämeellä on hyvät edellytykset tuottaa upeita elämyksiä tänne saapuvalle pyörämatkailijalle.

[Alt-teksti: Kaksi pyöräilijää puisella järven ylittävällä kävelysillalla ovat pysähtyneet ottamaan valokuvia hieman sumuisesta maisemasta.]
Kuva 1. Järvimaisemat ovat myös pyörämatkailun näkökulmasta eräs Päijät-Hämeen vahvuuksista. Kauniit maisemamme paitsi tarjoavat upeita elämyksiä myös kannustavat kokemuksen jakoon. (Kuva: Harri Hytönen)

Pyörämatkailijan kohteen valinnassa korostuvat Ellaren (2020) mukaan hyvä reittiverkosto sekä helppo saavutettavuus. Reittiverkoston kehittämisen eteen on Päijät-Hämeessä panostettu viime vuosina useissa paikallisissa reittikehityshankkeissa, ja saavutettavuuden osalta meille hyvät toimintaedellytykset takaa edullinen sijaintimme lähellä pääkaupunkiseutua. Palvelujen kehittämiseen pitää kuitenkin vielä panostaa, jotta alueemme pystyisi nykyistä paremmin vastaamaan pyörämatkailupalvelujen kasvavaan kysyntään ja matkailijoiden asiakastarpeisiin. Näiden rinnalla tärkeää on myös reittien ja palvelujen näkyvyyden lisääminen.

[Alt-teksti: Garda-järvi Italiassa. Vuorenrinteiden kehystämään järvimaisemaan on rantatielle rakennettu suuri kahvila, jonka vieressä on pysäköitynä toistakymmentä polkupyörää.]
Kuva 2. Garda-järvi Italiassa on erinomainen esimerkki pyörämatkailuun profiloituneista matkakohteista, jossa osataan huomioida pyöräilijän erityistarpeet. Pyörämatkailun tuottamista aluetaloudellisista vaikutuksista näkyvän osan saavat siellä myös paikalliset kahvilat ja ravintolat. (Kuva: Päivi Tommola)

Tuotteistamistyöpajasta tietoa ja inspiraatiota kehittämistyöhön

Teemapohjaisten palvelujen kehittäminen on eräs keskeisistä toimintakokonaisuuksista Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa. Tätä tullaan työstämään 19.1.22 Lahdessa järjestettävässä Tuotteita ja palveluja pyörämatkailijan asiakastarpeisiin -työpajassa. Tilaisuudessa alueen yrittäjiä ja muita teemasta kiinnostuneita sparraamassa on mukana Ellare Oy:n asiantuntijatiimi, joka tarjoaa osallistujille työn pohjaksi tietopaketin pyörämatkailun markkinoista ja asiakastarpeista nyt ja muutaman vuoden sisällä. Tilaisuudessa kuullaan myös Pyörämatkailukeskuksen koonti parhaillaan käynnissä olevan pyörämatkailun aluetaloudellisia vaikutuksia kartoittavan tutkimuksen tuloksista. Tervetuloa mukaan työpajaan, kutsu ja ohjelma löytyvät täältä.

Kirjoittaja

Päivi Tommola työskentelee TKI-asiantuntijana ja Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Business Finland. 2020. Pyörämatkailun edistämiseen 25 000 euron valtionavustus. [Viitattu 19.11.2021]. Saatavissa:https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/2020-visit-finland/pyorailymatkailun-edistamiseen-25-000-euron-valtionavustus

Ellare Oy. 2020. Pyörämatkailututkimus. [Viitattu 19.11.2021]. Saatavissa:
https://static1.squarespace.com/static/5fb228e22793831154c39587/t/603c9982a3f9d81e9741bc47/1614584197462/Ellare_Py%C3%B6r%C3%A4matkailututkimus+2020.pdf

Linkit

Pyörämatkailukeskus. 2020. Bikeland. [Viitattu 19.11.2021]. Saatavissa: https://www.bikeland.fi/py%C3%B6r%C3%A4matkailukeskus

LAB. 2021a. Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hanke. [Viitattu 19.11.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame

LAB. 2021b. Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hanke: Tuotteita ja palveluja pyörämatkailijan asiakastarpeisiin. [Viitattu 19.11.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/sites/default/files/2021-11/Pyoramatkailijan%20Paijat-Hame%20tyoapaja%20190122%20kutsu%20ja%20ohjelma.pdf