Pyörämatkailun tapahtumatyöpaja kiinnosti Päijät-Hämeen yrityksiä

LAB-ammattikorkeakoulun ja Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n yhteisessä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa valmistellaan alueellista tapahtumakonseptia matalan kynnyksen pyöräilytapahtumalle, jossa matkailullinen potentiaali yhdistyy luontoarvoihin ja paikalliseen toimintaan sekä yhteisöihin.

Tätä teemaa työstettiin hankkeen järjestämässä työpajassa Koiskalan kartanossa huhtikuun 6. päivänä. Hybridimallilla järjestettyyn tilaisuuteen osallistui paikan päällä ja verkossa yhteensä 28 Päijät-Hämeen yrittäjää tai muuta pyörämatkailusta kiinnostunutta toimijaa. LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU: n alustusten lisäksi tilaisuudessa kuultiin myös Lahti Regionin pyörämatkailun toimenpiteitä sekä Lahti Eventsin UCI Tour Lakeland -tapahtumaa koskevat puheenvuorot. Linkki työpajan ohjelmaan : https://lab.fi/sites/default/files/2022-03/Pyoramatkailijan%20PH%20tyopaja%20060422%20kutsu%20ja%20ohjelma%20WEB.pdf

Yhteisöllisyys vetovoimatekijänä

Konseptin suunnittelu aloitettiin kartoittamalla osallistujien näkemyksiä tapahtumaan sopivista pyöräilymuodoista, kohderyhmistä, ajankohdasta ja luonteesta.

Kohderyhmistä esille nousivat vahvimmin kotimaiset pyöräilyn harrastajat sekä aloittelevat pyöräilijät, joiden lähtöalue on maksimissaan kahden tunnin ajomatkan päässä tapahtumapaikasta. Yksittäisistä pyöräilymuodoista eniten kannatusta sai maastopyöräily, mutta muitakaan lajin muotoja ei haluttu sulkea pois tapahtumasta. Ajankohdan osalta mielipiteet jakautuivat selkeästi kahteen leiriin; tapahtuma kannattaisi järjestää joko alkukesästä tai syksyllä. Eniten keskustelua herätti tapahtuman luonne lähinnä siitä näkökulmasta, pitäisikö toiminta keskittää yhteen paikkaan, toteuttaa kiertävänä useassa paikassa saman päivän aikana vai jakaa useampaan paikkaan samanaikaisesti.

Keskustelussa osallistumismotiiveista nousi tärkeimpänä esille yhteisöllisyys, jonka arvostus vapaa-ajanvietossa on korona-aikana myös yleisesti ollut kasvussa (kuva 1). Potentiaalisena osallistumismotiivina nähtiin myös tutustuminen pyöräilyyn, mikä erityisesti aloittelevien pyöräilijöiden osalta voisi tässä konseptissa nousta keskeiseen asemaan. Myös urheilusuoritukselle annettiin osallistumismotiivina painoarvoa, vaikka se suunnitellun kaltaisessa matkailullisessa tapahtumassa jääkin osin muiden asioiden varjoon.

[Alt-teksti: taulukossa miksi osallistujat osallistuisivat on korkeimmat pisteet saanut yhteisöllisyys, sitten ajanvietto ja tutustuminen pyöräilyyn.]
Kuva 1. Työpajan osallistujien arvio siitä, miksi pyöräilijät lähtisivät mukaan pyörämatkailun alueelliseen teemapäivään Päijät-Hämeessä. (Kuva: Klue Oy)

Mielenkiintoisia tapahtumaideoita ja vakuuttavia hissipuheita

Taustakeskustelun jälkeen työpajassa siirryttiin ideoimaan tapahtumakonseptia ja sen ainutlaatuista myyntiväittämää USP: ta (Unique Selling Proposition) ryhmätyönä. Jokainen ryhmä tuotti ideastaan ns. hissipuheen, josta kävi ilmi idean keskeinen sisältö. Lopuksi kaikki ideat arvioitiin yhdessä ja pohdittiin mahdollisuuksia yhdistää ideoita. Tapahtumaideoissa nousivat keskeisinä teemoina esille alueen luonnon ja kulttuurin vetovoima sekä mahdollisten toteuttajien monimuotoisuus. Mukaan mahtui myös ripaus ennakkoluulottomuutta ja ”out-of-box”-ajattelua.

Kuva 2. Työpajassa luonnostelluista tapahtumaideoista eniten kannatusta sai luonnon ja Salpausselkä Geoparkin vetovoimaan pohjautunut Salpausselkä Bike Fest -idea, jonka hissipuheen runko on esitetty kuvassa. (Kuva: Marinella Himari ja Päivi Tommola)

Tapahtumaideoiden arviointi pohjautui kuuteen kriteeriin, jotka olivat idea&fiilis, toteuttamiskelpoisuus, soveltuminen alueelle, kasvun potentiaali, matkailun näkökulma ja yhteisöllisyys. Tässä vertailussa parhaat pisteet sai Salpausselkä Bike Fest -nimellä kulkenut tapahtumaidea (kuva 2).

Tapahtumakonseptin suunnittelua päätettiin tilaisuuden jälkeen jatkaa tämän idean pohjalta, yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Lopullinen konsepti on tarkoitus testata ja tehdä näkyväksi yleisölle pilottitapahtumassa, jonka ajankohta ei vielä ole tiedossa.

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa (LAB 2022b). Linkki hankkeen sivuille: https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022a. Tapahtumista vetovoimaa pyörämatkailuun -työpaja. Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hanke. Viitattu 11.4.2022. Saatavissa https://lab.fi/sites/default/files/2022-03/Pyoramatkailijan%20PH%20tyopaja%20060422%20kutsu%20ja%20ohjelma%20WEB.pdf

Linkki 2. LAB. 2022b. Pyörämatkailijan Päijät-Häme. Hanke. Viitattu 11.4.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame