Aikaan ja paikkaan sitomaton osaamisen kehittäminen vastaa työelämän tarpeisiin

Teolliseen myyntiin ja markkinointiin keskittynyt ESR-rahoitteinen PRIMA – Osaamisella kasvua ja kilpailukykyä eteläkarjalaiseen teollisuuteen -hanke käynnistettiin maalikuussa 2018 ja se päättyi joulukuussa 2020. Hankkeen nettisivut löydät täältä. Hankkeen tavoitteena oli lisätä eteläkarjalaisten yritysten kilpailukykyä kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla vastaamalla yhdessä yritysten kanssa tunnistettuihin osaamistarpeisiin.

Pyrkimyksenä oli luoda ketterä koulutusmalli, joten hankkeessa kerättiin aktiivisesti palautetta niin osallistujilta kuin yhteistyöyrityksiltäkin sekä kehitettiin koulutuskokonaisuutta ja sen sisältöjä. Näin hankkeessa luotiin niin laadultaan, sisällöltään kuin toteutustavoiltaankin yritysten kannalta hyödylliset teollisen myynnin koulutustoteutukset.

Hankkeen aikana koulutustoteutuksia yhteiskehitettiin yritysten kanssa, ja erityisesti digitaalisen markkinoinnin sekä asiantuntijauskottavuuden saralla löydettiin selkeitä osaamistarpeita. Näihin tarpeisiin luotiin useita seminaareja ja webinaareja, joihin osallistui yhteensä yli 600 osallistujaa ja joiden palautteiden keskiarvo oli yli 4 (asteikolla 1‒5). (Kokkonen 2021.) Erityisesti nämä lyhyet koulutukset saivat loistavaa palautetta niin yrityksiltä kuin osallistujilta (Haukemaa 2020).


Kuva 1. Hankkeessa tunnistettuun digitaalisen markkinoinnin koulutustarpeeseen vastataan myös tulevaisuudessa. (Kuva: PRIMA-hanke)


Tuloksista syntyy kaikille avoimia verkkokursseja

Hankkeessa tunnistettuun digitaalisen markkinoinnin osaamistarpeeseen tullaan tulevaisuudessa vastaamaan osaltaan avoimen ammattikorkeakoulun markkinoinnin verkkokursseilla, joihin kuka tahansa voi osallistua. Hankkeen aikana kerätyn palautteen ja havainnointien pohjalta kurssit tullaan toteuttamaan verkkototeutuksen lisäksi hop-on periaatteella eli jokainen osallistua voi sovittaa opiskelun täysin omaan aikatauluunsa. Kursseilla on painotettu nykyaikaista digitaalista markkinointia, ja nämä kurssit on tarkoitus julkaista vuoden 2022 aikana. Kurssien opettajina toimii kaksi PRIMA-hankkeen asiantuntijaa, joten havaittujen osaamistarpeiden mukaan saaminen on turvattu tätäkin kautta.

Asiantuntijauskottavuuteen ja henkilöbrändiin liittyvät koulutukset on jalkautettu hankkeen päätyttyä LAB-ammattikorkeakoulun perusopetukseen muun muassa Lappeenrannan kampuksen markkinoinnin opiskelijoille. Hankkeessa havaittiin, että LinkedIn on sekä tehokas että alihyödynnetty työkalu asiantuntijauskottavuuden rakentamiseen sekä ylläpitämiseen. LinkedIniin sekä henkilöbrändiin liittyvä opetus onkin nykyisin sisällytetty osaksi markkinoinnin opetusta Lappeenrannan kampuksella.

Kerättyjen palautteiden ja havainnointien perusteella voidaan olettaa, että pitkäkestoisiin live-koulutuskokonaisuuksiin nopeatempoisessa yritysten arjessa on haastavaa sitouttaa osallistujia. Lyhytkestoiset yhteen aihekokonaisuuteen keskittyvät täsmäseminaarit ja verkkototeutukset keräävät enemmän osallistujia, ja niillä on mahdollisuus vastata nopeammin yritysten tarpeista ja muuttuvasta toimintaympäristöstä nouseviin aiheisiin.

Kirjoittajat

Nina Haukemaa työskentelee osaamispäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän toimi myös PRIMA-hankkeen projektipäällikkönä.

Sampo Kokkonen työskentelee tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän toimi myös PRIMA-hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

Haukemaa, N. 2020. ”Hyvää shittii!” – Asiakaskokemuksen muodostumisen huomioiminen tapahtumatuotannossa. Suunta. Viitattu 17.2.2022. Saatavissa https://suunta.lab.fi/hyvaa-shittii-asiakaskokemuksen-muodostumisen-huomioiminen-tapahtumatuotannossa/

Kokkonen, S. 2021. Asiantuntijan uskottavuus digiajassa. LAB Focus. Viitattu 21.4.2022. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/asiantuntijan-uskottavuus-digiajassa/

Linkit

LAB. 2020. Prima – Osaamisella kasvua ja kilpailukykyä eteläkarjalaiseen teollisuuteen. Hanke. Viitattu 14.3.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/prima-osaamisella-kasvua-ja-kilpailukykya-etelakarjalaiseen-teollisuuteen