Pyörämatkailureitin opastusasiat puhututtivat reittikehittäjiä

LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU: n yhteisen Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen järjestämässä mysteeripyöräilytempauksessa havaittiin, että reittien opastukseen liittyvät asiat ovat Päijät-Hämeessä eräs pyörämatkailun kehityskohteista (PHLU 2023). Koska opasteita kaipaavat erityisesti matkailijat ja aloittelevat pyöräilijät, joille reitit eivät ole valmiiksi tuttuja, ja joille myös navigointi oudossa ympäristössä on haasteellista, saattavat opastuksen puutteet nousta kynnyskysymykseksi pyörämatkailureitin valinnassa.

Pyörämatkailukeskuksen järjestämässä Miten tehdä pyörämatkailureitin reittikuvaus ja opastus -webinaarissa (Pyörämatkailukeskus 2023) kuultiin kiinnostavia alustuksia pyöräilyreittien opastuksen kehittämisestä. Webinaarissa olivat esillä myös Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen mysteeripyöräilyn tulokset ja toimintamalli, jotka ovat hyödynnettävissä muillakin alueilla.

[Alt-teksti: kaksi pyöräilijää on pysähtynyt tutkimaan opastekylttiä metsäisellä pyöräilypolulla.]
Kuva 1. Pyörämatkailijoille on tärkeää, että reitin lähtöpaikka on selkeä ja että sieltä löytyy keskeinen reittitieto. Näkymä Salpausselkä Trails -reitistöltä. (Kuva: Päivi Tommola)

Vuodenajat tuovat haasteita opastukseen

Pyöräilystä on varusteiden kehittymisen myötä tullut yhä useammille ympärivuotinen harrastus. Myös pyörämatkailun parissa toimivat yritykset ovat alkaneet nähdä talvikauden mahdollisuutena, johon erityisesti Pohjois-Suomen matkailukeskuksissa on jo tartuttu erittäin vahvalla otteella. Reittien käyttötarkoitus vaihtelee monin paikoin kausittain. Tämä luo haasteita, jotka on huomioitava reittien opastuksessa ja siihen liittyvässä viestinnässä. Myös opasteiden seurattavuuden näkökulmasta talvi- ja kesäkausien vaatimukset ovat erilaiset. Esimerkiksi lumipeitteen paksuus, maaston värit ja erilaisten käyttömuotojen reittien risteyspaikat ovat osoittautuneet tästä näkökulmasta haasteiksi.

Suomen pyörämatkailussa ajan henki näyttää olevan, että pitkiäkään pyörämatkailureittejä ei pelätä rakentaa, mistä hyviä esimerkkejä ovat Pyörämatkailukeskuksen South by Cycle ja Arctic by Cycle -verkostot (Bikeland 2023). Kokonaisuutena tällaisten seudullisten reittiverkostojen vetovoima perustuu paljolti niiden tarjoamaan mahdollisuuteen koota yhteen alueen palvelut ja edistää yhtenä pakettina alueen pyörämatkailun näkyvyyttä. Niiden haasteet liittyvät opastukseen sekä markkinointiin ja näistä asioista eri osuuksilla vastaavien tahojen yhteistyöhön.

Pyörämatkailukeskus ohjeistaa ja yhdistää

Pyörämatkailun valtakunnallista kehittämisestä ja markkinointia koordinoivalla Pyörämatkailukeskuksella on reittien kehittämisessä iso rooli tiedon jakajana ja tulkkaajana. Vaikka keskus ei olekaan lupaprosessien tai lainsäädännön asiantuntija, on se ottamassa roolia näiden asioiden tulkkina ja reittikehittäjien opastajana oikean viranomaisen, kuten ELY-keskuksen tai väyläviraston luo. Pyörämatkailukeskuksen toinen keskeinen rooli pyöräilyreittien maailmassa on reittitiedon saavutettavuuden kehittämisessä.

[Alt-teksti: opastekyltti maastossa, kyltissä on symbolit, jotka osoittavat, että polku on tarkoitettu sekä vaeltajille että retkipyöräilijöille, taustalla epäselvästi näkyviä puunrunkoja sekä yksi reppuselkäinen pyöräilijä.]
Kuva 2. Padasjoen Päijänne-Ilves -reitillä patikoinnin ja pyöräilyn symbolit ovat kulkijoille merkkinä reitin monikäytöstä. (Kuva: Kimmo Hirvonen)

Tällä hetkellä Pyörämatkailukeskus tekee työtä muun muassa eri kanavista löytyvän reittitiedon kokoamiseksi helposti saavutettaviin valtakunnallisiin kanaviin. Tässä on tarkoitus hyödyntää kuntien LIPAS-järjestelmään syöttämää avointa tietoa sekä yhteistyötä Metsähallituksen Luontoon.fi-sivuston kanssa (Palosaari 2023). Kokonaisuutena työkenttä on tässä todella suuri, ja reittitiedon saavutettavuuden ja reittien valtakunnallisen markkinoinnin kehittäminen vaatii tuekseen paljon työtä myös alueellisella tasolla.  

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen (LAB 2023) projektipäällikkönä.

Lähteet

Bikeland. 2023. Bikepacking. Viitattu 28.3.2023. Viitattu 28.3.2023. Saatavissa https://www.bikeland.fi/bikepacking

LAB. 2023. Pyörämatkailijan Päijät-Häme. Hanke. Viitattu 28.3.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame

Palosaari, H. 2023. Miten luoda kattava reittikuvaus ja mistä tiedon pitäisi löytyä? Esitys webinaarissa Miten tehdä pyörämatkailureitin reittikuvaus ja opastus. Pyörämatkailukeskus. 27.3.2023. Julkaisematon.

PHLU. 2023. Mysteeripyöräilyjen avulla lisätietoa Päijät-Hämeen pyöräreiteistä. Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry. Viitattu 28.3.2023. Saatavissa https://www.phlu.fi/uutiset/mysteeripyorailyjen-avulla-lisatiet/

Pyörämatkailukeskus. 2023. Miten tehdä pyörämatkailureitin reittikuvaus ja opastus. Webinaari. 27.3.2023. Julkaisematon.