Päiväkaupan työkaluihin täydennystä

Osakesäästämisestä on tullut vuosi vuodelta suositumpaa. Sijoittamisen suosion noustessa ja sijoitusvarallisuuden jatkaessa kasvuaan, yhä useampi kiinnostuu sijoittamisesta syvällisemminkin, ja perehtyy mahdollisesti myös päiväkauppaan. Päiväkaupassa, eli treidaamisessa, käytetään työkaluina niin sanottuja teknisiä indikaattoreita. (Tuovinen 2022.)

Lyhytaikaista vai pitkäaikaista sijoittamista?

Tämä kysymys on kysytty niin kauan kuin sijoittaminen on ollut mahdollista – eikä kysymykseen vieläkään saatu lopullista vastausta. Opinnäytetyössä kuitenkin päädyttiin toteamaan markkinadatan analysoinnin perusteella, että kenties kysymykseen ei olekaan kaiken kattavaa vastausta (Tuovinen 2022).

Laskevat osakekurssit voivat olla lyhytaikaiselle kaupankäynnille, eli niin sanotulle päiväkaupalle suotuisampia, kun taas nousevat kurssit ovat luonnollisesti tuottoisia ostojen ajoituksesta huolimatta pitkäaikaiselle sijoittajalle. Päiväkaupalla tuoton tekeminen laskeviinkin osakekursseihin onnistuu yksinkertaisesti ostamalla halvemmalla ja myymällä kalliimmalla ylös-alas poukkoilevasta pörssikurssista – helpommin sanottu kuin tehty. Trendin ollessa laskeva menettää pitkäaikainen sijoittaja, eli holdaaja, pakostikin osakepääomaa – ellei osakkeen kurssi palaa nousujohteiseksi. Tälläkin kolikolla on tosin myös kääntöpuolensa: nousevilla osakekursseilla päiväkauppaa käyvä sijoittaja, eli treidaaja, voi menettää hyvinkin paljon rahaa ajoittamalla ostot ja myynnit väärin, kun taas holdaajan osakepääoma kasvaa osakekurssin noustessa.

Milloin osakekurssi tulee olemaan laskeva, milloin nouseva?

Kukaan ei tiedä tulevaisuutta, mutta yleisesti nähdään osakekurssi pitkäaikaisesti nousevana silloin, kun osakkeen kurssi on nousujohteinen ja osakkeen 200 ajanhetken SMA (Simple Moving Average, liukuva keskiarvo) on nouseva (Fidelity 2010).

Tekninen indikaattori on (useimmiten) graafinen kuvaaja, joka kaivaa osakekauppojen viidakosta laskukaavan avulla erilaisia perspektiivejä. Tekninen indikaattori voi suuntaa antavasti antaa vinkkejä siitä, mihin suuntaan osakekurssi kullakin hetkellä on kehittymässä. Erityisesti trendien käännekohdat ovat erinomaisia osto- ja myyntipaikkoja, joihin teknisillä indikaattoreilla voi yrittää tähdätä.

Pekka Tuovisen (2022) insinööri (YAMK), IoT:stä tekoälyyn -koulutusohjelmaan tehdyssä Markkinadata-analyysi ja teknisen indikaattorin kehittäminen – opinnäytetyössä analysoitiin osakemarkkinoita sekä niihin vaikuttavia tekijöitä, ja toteutettiin graafinen tekninen indikaattori. Toteutetun teknisen indikaattorin avulla näiden paikkojen löytymistä voi hieman helpottaa (kuvio 1).

Japanilainen kynttilätikkudiagrammi ja sen alla tekninen indikaattori, joihin molempiin on samalle kohdalle merkitty hyviä osto- ja myyntipaikkoja.
Kuvio 1. Nasdaq 100 päiväkynttilät sekä kehitetty tekninen indikaattori, joihin merkitty hyviä osto- ja myyntipaikkoja. (Tradingview 2022)

Menestyksekäs sijoittaminen vaatii malttia ja kurinalaista hyvin laaditun sijoitussuunnitelman noudattamista. Keskimääräinen sijoittaja menettää rahaa sitä enemmän, mitä aktiivisempi sijoittaja hän on. Tämän vuoksi useimmille onkin järkevää panostaa pitkäaikaiseen passiivisiin indeksirahastoihin sijoittamiseen, ajallisesti hajautetusti. Tällöin ostohetken ajoittamisenkin rooli jää pieneksi ja kulut pysyvät kurissa. (Erkkilä 2020.)

Kirjoittajat

Minna Asplund, TkL, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina sekä koordinaattorina insinööri (ylempi AMK), IoT:stä tekoälyyn -koulutuksessa.

Pekka Tuovinen on LAB-ammattikorkeakoulun opiskelija IoT:stä tekoälyyn YAMK-koulutuksessa. Hänellä on useita vuosia kokemusta sijoittamisesta ja päiväkaupasta.

Lähteet

Erkkilä, J. 2020. Miksi passiivinen sijoittaminen voittaa aktiivisen? Viitattu 14.12.2022. Saatavissa https://www.salkunrakentaja.fi/2020/04/passiivinen-sijoittaminen-voittaa-aktiivinen/

Fidelity. 2010. Simple moving average (SMA). Viitattu 13.12.2022. Saatavissa https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/technical-analysis/technical-indicator-guide/sma

Tradingview. 2022. Nasdaq100. Viitattu 13.12.2022. Saatavissa https://www.tradingview.com/chart/?symbol=CME_MINI%3ANQ1%21

Tuovinen, P. 2022. Markkinadata-analyysi ja teknisen indikaattorin kehittäminen. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lahti. Viitattu 14.12.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022120827320

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *