Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset nykyaikaistuvat

Rakennustietosäätiön omistamassa Rakennustieto oy:ssä kehitettiin RYL-verkkopalvelua kohti modernia mobiilikäyttöistä palvelua. Projektin käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnitelmat olivat osa insinööriopiskelija (ylempi AMK) Perttu Hotakaisen (2020) opinnäytetyötä. RYL-verkkopalvelun kehittämisprojekti –opinnäytetyössä kehittämistutkimuksessa tutkittiin ja kehitettiin käytössä ollutta verkkopalvelua suunnittelutieteen keinoin. Kehitysprojektin tuloksena muodostui uuden, nykyaikaisemman verkkopalvelun visuaalinen ja tekninen suunnitelma.

Suomen laissa määritellään, että rakentamisen pitäisi toteuttaa hyvää rakennustapaa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, 117 §).  Sen tarkemmin laatua ei yleensä määritellä. Yksi alalla yleisesti hyväksytty lähde tarkemmalle rajaukselle hyvästä rakennuslaadusta löytyy Rakennustiedon RYL-julkaisuista.

RYL- eli rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset -kirjoja ja julkaisuja on tuotettu 1950-luvulta lähtien. Pitkään niitä tuotettiin lehtisinä, kirjoina ja 1990-luvulla jopa CD-levyinä, kunnes uuden vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenennellä Rakennustieto alkoi tuottaa tietoa verkkopalveluna.

KUVA 1. Rakennustiedon esiasteet ovat tuottaneet tietoa rakentajille jo 1900-luvun alussa. Kuva: Perttu Hotakainen.

Kirjasta tietokoneen kautta tablettiin

Papereiden käsittely on hidasta ja tiedon löytäminen sieltä, varsinkin työmaaolosuhteissa, on joskus haastavaa. Työmaan tietokoneille RYL-palvelun tuotiin jo vuosia sitten, mutta mobiililaitteiden mukanaan tuoma uusi digimurros vaatii uusia kehitettäviä ja erityisesti aktiivisesti kehittyviä palveluita. Mobiililaitteet mahdollistavat tiedon tuonnin työmaakontista suoraan kohteeseen, jolloin mittausten, määrien ja massojen oikeellisuudet voidaan tarkistaa viiveettä pääkallopaikalla. Tietokoneista tuttujen PDF-julkaisujen lukeminen ja tulkinta ei kuitenkaan ole kovin kätevää mobiililaitteilta ja tähän avuksi Rakennustieto on nyt muuntanut RYLit rakenteelliseen muotoon.

Rakennustiedon RYL-verkkopalvelua tarkasteltiin opinnäytetyössä käytettävyysasiantuntija Jacob Nielsenin heurististen sääntöjen avulla (Nielsen 1994). Tutkimuksesta syntyneiden huomioiden perusteella syntyivät uudet käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnitelmat RYL-palvelulle. Tämän lisäksi opinnäytetyössä selvitettiin mahdolliset tekniset tuotantotavat sen mukaan, mikä on palvelulle järkevää. Rakennustiedolla on jo olemassa oleva, laaja kirjo erilaisia verkkopalveluita sekä tuotteita ja RYL-tuotannon täytyy keskustella muidenkin ohjelmistojen kanssa. Tuotantotavaksi valikoitunut, jo käytössä osittain oleva konttipohjainen palvelualusta (Kotilainen 2017), on linjassa olemassa olevien palveluiden kanssa ja mahdollistaa tulevaisuudessa erilaisten lisäosien tai moduuleiden liittämisen palveluun tarpeen mukaan.

Kirjoittanut

Perttu Hotakainen valmistuu LAB-ammattikorkeakoulusta keväällä 2020 ja on kiinnostunut digitaalisen murroksen tuomista mahdollisuuksista rakennusalalla.

Lehtori Minna Asplund, TkL, toimii koordinaattorina insinööri YAMK -tutkinnon digitaaliset ratkaisut -koulutuksessa.

Lähteet

Hotakainen, P. 2020. RYL-verkkopalvelun kehittämisprojekti. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Helsinki. [viitattu 22.4.2020]. Saatavissa: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202004276003

Maa- ja rakennuslaki 132/1999. Finlex. [Viitattu 18.4.2020]. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L17P117

Nielsen, J. 1994. 10 Usability Heuristics for Interface Design. [Viitattu 21.4.2020]. Saatavissa: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Kotilainen, S. 2017. Koodi sujahtaa konttiin – sovellusten kehittäminen mullistuu. [Viitattu 22.4.2020]. Saatavissa: https://www.tivi.fi/uutiset/koodi-sujahtaa-konttiin-sovellusten-kehittaminen-mullistuu/7931ccac-1cd7-3c40-b338-be25469cf1dd

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *