Kansalaisten osallisuus jakamistaloudessa CECI-hankkeen keskiössä

Jakamistalous on talouden muoto, jossa yksityishenkilöt jakavat toisilleen tavaroita tai palveluja, joko ilmaiseksi tai maksua vastaan, usein internetin välityksellä (Lexico 2020). Jakaminen voi tapahtua esimerkiksi lainaamisen, vaihdannan tai yhteiskäytön kautta. Näin vajaakäytöllä olevat resurssit, olivat ne sitten tiloja, tavaroita tai osaamista, saadaan tehokkaammin käyttöön. (Harmaala et al. 2016.)

LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoiman CECI (Citizen involvement in circular economy implementation) -hankkeen päämääränä on edistää kansalaisten osallistumista jakamis- ja kiertotalouteen.  Hankkeessa mukana olevat maat Suomi, Belgia, Ranska, Espanja, Bulgaria ja Tšekki jakavat kokemuksia ja tietoa alueidensa toimivista käytännöistä. Tavoitteena on saada aikaan alueilla toimivampaa politiikkaa, joka tukee kansalaisten sitoutumista kiertotalouteen. (Interreg Europe 2020.)

KUVA 1. CECI-hankkeessa kannustetaan kansalaisia osallistumaan jakamistalouden palveluihin. Kuva: Petra Oravakangas.

Hankkeessa halutaan sekä lisätä tietoisuutta aiheesta että innostaa kansalaisia kuluttamaan kestävämmin esimerkiksi käyttämällä jakamistalouden palveluja. Vastuullisempi kulutuskäyttäytyminen vähentää jätteiden syntymistä, säästää energiaa ja muita resursseja, pidentää tuotteiden elinikää ja lisää kestävien palvelujen kysyntää. (Interreg Europe 2020.)

Kansalaisten merkitys jakamistalouden käyttäjinä ja tuottajina

CECI-hankkeessa korostetaan kansalaisten sitoutumisen ja aktiivisuuden merkitystä. Kun ihmiset luovat ja jakavat yhdessä tavaroita ja palveluita tarpeisiinsa, rivikuluttajista tulee aktiivisia kansalaisia. Yhdessä tekemisen kautta jakamistalous luo uutta yhteisöllistä kansalais- ja asukasaktiivisuutta, joka lisää alueen kehitystä ja viihtyvyyden parantumista sekä paikallisten palveluiden ja työpaikkojen syntymistä. Myös asukkaiden keskinäinen sosiaalisuus ja side asuinympäristöön voivat vahvistua. (Harmaala et al. 2016.)

Parhaimmillaan jakamistalouden toiminta alkaa kasvaa ruohonjuuritasolta asuinalueen asukkaiden omasta aloitteesta. Esimerkiksi Anttilanmäellä Lahdessa on kehitetty asukasyhdistyksen voimin arjen jakamistalouden palveluita kuten lainaamotoimintaa ja kasvipankkia. Asukkaiden mukanaolo tällaisten palveluiden kehittämisessä on tärkeää, koska he ovat parhaiten perillä asuinalueensa ja kaupunkinsa tarpeista.

Jakamistalouden käytäntöjä Päijät-Hämeen alueella

Viime vuosina erityisesti digitaalisuuden kasvu ja helppokäyttöiset digitaaliset palvelut ovat lisänneet jakamistalouden suosiota. Päijät-Hämeessä jakamistalouden toimintaa kartoitettaessa esiin ovat nousseet etenkin kestävää liikkumista tukevat mobiilisovellukset. CitiCAP-sovelluksen avulla käyttäjä voi seurata liikkumisensa hiilijalanjälkeä ja saada kestäviä liikkumistapoja suosimalla erilaisia etuja. Kehitteillä olevalla HyppääKyytiin-kimppakyytisovelluksella harrastuksiin kulkeminen muuttuisi sujuvammaksi.

Kirjoittajat:

Liiketalouden opiskelija Mira Rissanen toimii harjoittelijana CECI – Citizen involvement in circular economy implementation -hankkeessa.

TKI-asiantuntija Marjut Villanen (M.Soc.Sc) toimii projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Interreg Europe -rahoitteisessa CECI kiertotalousprojektissa.

Lähteet

Harmaala, M-M., Drake, M. & Toivola, T. 2016. Sharing City: Espoo, Vantaa, Helsinki. [Viitattu 23.4.2020]. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/144403/Jakamistalous_print_pages.pdf;jsessionid=F28ACCAA16156792A8A7CF74E5182409?sequence=1

Interreg Europe. 2020. Citizen involvement in circular economy implementation. [Viitattu 23.4.2020]. Saatavissa: https://www.interregeurope.eu/ceci/

Lexico. 2020. Sharing economy. [Viitattu 23.4.2020]. Saatavissa: https://www.lexico.com/definition/sharing_economy

Kuva

Petra Oravakangas. 2020. CECI-hankkeessa kannustetaan kansalaisia osallistumaan jakamistalouden palveluihin. CECI.

Linkit

Anttilanmäki: Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys. 2020. Anttilanmäellä kehitetään arjen kiertotaloutta. [Viitattu 23.4.2020]. Saatavissa: https://www.anttilanmaki.fi/kiertotalous

CitiCAP-sovellus: Lahti. 2020. Vähennä päästöjäsi ja ansaitse – sovellus pähkinänkuoressa. [Viitattu 23.4.2020]. Saatavissa: https://www.lahti.fi/palvelut/luonto-ja-ymparisto/citicap/sovellus

Hyppää kyytiin: Welonbo Oy. 2020. Hyppää kyytiin. [Viitattu 23.4.2020]. Saatavissa: https://www.hyppaakyytiin.fi/  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *