Resilienssihankkeet pienyritysten muutoskyvyn äärellä Jyväskylässä

Yritysten toimintaympäristöt sekä työyhteisöt ja työ ylipäätään muuttuvat muun yhteiskunnan myllerryksessä (Dufva ym. 2017). Resilienssi eli muutoskyky on noussut viime vuosina monien agendalle, ja myös pienyritykset ovat havahtuneet teeman tärkeyteen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Toleranssi-hanke tutki suomalaista hanketarjontaa teemaan liittyen tarkemmin ja tunnisti satakunta käynnissä olevaa resilienssihanketta. Hankeväki valitsi kymmenen hanketta ympäri Suomea lähempään tarkasteluun ja kutsui toimijat Jyväskylään 23.5.2023 jakamaan oppejaan ja koppejaan yritysten ja työelämän kanssa toteuttamiltaan muutosmatkoilta.

LAB-ammattikorkeakoulusta olivat paikalla hankkeet Tulevaisuusverstas TUTU (LAB 2023a) sekä Bounce Forward – Resilienssiä työelämään (LAB 2023b).

Korkeakouluilla on tärkeä alueellinen rooli yritysten sparraajina ja kehittäjinä (Mäki 2021). Onkin luontevaa, että esimerkiksi ammattikorkeakoulut tarjoavat pk-yrityksille uutta tietoa muutoskyvystä ja sen kehittämisestä yrityslähtöisen hanketoiminnan kautta, jolloin toiminta juurtuu osaksi arkea ja alueita.

[Alt-teksti: näkymiä tapahtumapaikalta Jyväskylästä, luentosali sekä pöytä, jossa on tulevaisuusteemaan liittyviä esitteitä.]
Kuva 1. Yritysten muutoskyvyn tukeminen on yhteinen asia. (Kuva: Annukka Heinonen)

Moninainen muutoskyky

Päivän puheenvuorot ja esitykset havainnollistivat, että mukana olleet hankkeet tarkastelivat resilienssiä erilaisista näkökulmista (JAMK 2023a).

Resilienssiin linkitettiin vahvaa tulevaisuustyöskentelyä, hyvinvoinnillista näkökulmaa tai selkeitä konkreettisia osaamisia kuten digitaitoja ja niiden kehittämistä. Toisaalta painottui muutoskyvyn mahdollistaminen erilaisia psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia valmiuksia vahvistaen.

Bounce Forward – Resilienssiä työelämään -hankkeessa (LAB 2023b) resilienssi ja muutoskyky nähdään kyvykkyyden ja osaamisten kokonaisuutena, jota voidaan kehittää, yksin ja yhdessä. Vertaisoppiminen ja yhteiskehittäminen ovat olleet vahvasti toimintamme keskiössä.

Muutostilanteessa oleville pienyrityksille onkin näiden hankkeiden kautta tuotettu monipuolista tukea. Erilaiset koulutuskokonaisuudet, työpajat ja tilaisuudet niin verkossa kuin livetoteutuksina ovat tarjonneet osallistujille kehittämisen paikkoja. Yritykset ovatkin löytäneet tiensä verrattain hyvin hankkeiden pariin, vaikka Korona-aika on vaikuttanut toimintaan jonkin verran. Toisaalta muutostilanne on haastanut myös hankkeiden toteuttajien muutoskykyä ja kannustanut kokeilemaan esimerkiksi verkkototeutuksissa uusia, yhteisöllisempiä toteutustapoja kuten fasilitoituja verkkotyöpajoja.

Kaikille avoimia oppeja

Arvokkaiden kohtaamisten lisäksi hankkeet ovat tuottaneet erilaista vapaasti hyödynnettävää aineistoa, kuten työkirjoja, malleja ja mikro-oppimisen kursseja, joten opit ja kopit jäävät elämään yritysten ja yhteisöjen arkeen. Jos käytännönläheinen muutoskyvyn vahvistaminen kiinnostaa, tutustu esimerkiksi näihin hankkeisiin ja niissä tuotettuihin kehittämistyökaluihin:

Kirjoittaja

Annukka Heinonen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja Bounce Forward – Resilienssiä työelämään -hankkeessa (LAB 2023b) projektipäällikkönä.

Lähteet

Dufva, M. Halonen, M. Kari, M. Koivisto, T. Koivisto, R. & Myllyoja, J. 2017. Kohti jaettua ymmärrystä työn tulevaisuudesta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 33/2017. Viitattu 29.5.2023. Saatavissa https://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/33_kohti-jaettua-ymmarrysta-tyon-tulevaisuudesta.pdf/61a65884-3d8e-46ae-adce-dba625067df5?version=1.0

JAMK. 2023a. Toleranssi-hankkeen tilaisuuden esitykset ja esitysmateriaalit. Navigoiminen muutoksessa – Työkaluja yritysten muutoskyvykkyyden vahvistamiseksi. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 23.5.2023.  Viitattu 5.6.2023. Saatavissa https://www.jamk.fi/fi/projekti/toleranssi/toleranssi-materiaalit

LAB. 2023a. TUTU-verstas – tulevaisuustaidot tutuiksi mikro- ja pienyrityksille. Hanke. Viitattu 14.6.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/tutu-verstas

LAB. 2023b. Bounce Forward – Resilienssiä työelämään. Hanke. Viitattu 14.6.2023. Saatavissa  https://resilienssiatyoelamaan.fi/

Mäki, T. 2021. Ammattikorkeakoulun ja pk-yritysten välisen tiedon jakamisen vaikuttavuus. Väitöskirja. Vaasan yliopisto. Viitattu 29.5.2023. Saatavissa https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/13119/978-952-476-967-9.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Linkit

Linkki 1. JAMK. 2023b. Toleranssi. Hanke. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 14.6.2023. Saatavissa https://www.jamk.fi/fi/projekti/toleranssi

Linkki 2. LAB. 2023a. TUTU-verstas – tulevaisuustaidot tutuiksi mikro- ja pienyrityksille. Hanke. Viitattu 14.6.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/tutu-verstas

Linkki 3. LAB. 2023b. Bounce Forward – Resilienssiä työelämään. Hanke. Viitattu 14.6.2023. Saatavissa  https://resilienssiatyoelamaan.fi/