resilienssi

16 artikkelia

Työhyvinvointiin ei ole vippaskonsteja

Muuttuva työelämä vaatii jatkuvasti kehittyvää osaamista työntekijöiltä. Ammattitaidon ajantasaisuus parantaa työntekijän hallinnan tunnetta, työn tuloksellisuutta ja työhyvinvointia. TYÖ2030-toimialahankkeiden tarkoituksena on edistää vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kesken, kehittää […]

Yritysten muutoskyvykkyyttä tuetaan osaamisen ekosysteemissä

Covid-pandemian myötä kiinnostus resilienssin edistämiseen on lisääntynyt sekä tutkimuksessa että kehittämistyössä. Systeeminäkökulma sitoo yhteen toisiinsa kytköksissä olevat organisaatiot ja niiden toimijat paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti sekä […]