Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tilitoimistossa luo lisäarvoa asiakasyrityksille

Kirjanpito on kehittynyt viimeisen parin vuosikymmenen aikana paperilta sähköiseksi. Parhaimmillaan sähköistä taloushallintoa pyörittävät ohjelmistorobotit, jolloin taloushallinnon ammattilaiset pääsevät hyödyntämään osaamistaan konsultointi- ja neuvontapalveluissa manuaalisen tallennustyön sijaan. Kun tietovirrat ovat täysin digitaalisena datana eri järjestelmien sekä organisaatioiden välillä, digitaalista dataa pystytään hyödyntämään entistä paremmin yrityksen taloustietojen raportoinnissa (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 68).

Päijäthämäläisellä tilitoimistolla toteutettiin opinnäytetyönä sähköisen liiketoiminnan kehittämisprojekti, jonka aikana asiakasyritykset siirrettiin selainpohjaiseen, sähköiseen taloushallinnon ohjelmistoon. Iso osa asiakkaista otti käyttöönsä digitaalisen taloushallinnon, jossa kaikki yrityksen kirjanpitoon liittyvät tapahtumat hoidetaan sähköisesti ja yhteiskäyttöisesti tilitoimiston kanssa. Sähköisessä muodossa olevat tiedot ovat asiakkaan nähtävillä millä laitteella tahansa, ajasta ja paikasta riippumatta (kuva 1). (Lievonen & Misukka 2021.)

Kuva 1. Selainpohjaisessa taloushallinnon ohjelmistossa asiakkaalla on pääsy raportteihin laitteesta, ajasta ja paikasta riippumatta. (Photo Mix 2016)

Sähköinen taloushallinto tiedolla johtamisen tueksi

Digitaalinen data ja sen myötä saatavilla olevat ajantasaiset taloustiedot luovat lisäarvoa tilitoimistojen asiakasyrityksille. Kun tilitoimisto tarjoaa asiakkailleen modernit, sähköiset taloushallinnon työkalut, saavat asiakkaat aina ajantasaista tietoa yrityksensä taloudesta. Tällöin päätöksenteko ja ongelmanratkaisu helpottuvat. Sähköinen taloushallinto vapauttaa aikaa manuaalisista rutiinitöistä tuottavuutta lisääviin tehtäviin (Fennoa 2021).

Sähköisen liiketoiminnan kehityksen myötä tilitoimisto nähdään entistä enemmän asiakasyrityksen yhteistyökumppanina. Tilitoimistot pystyvät räätälöimään taloushallinnon toiminnot asiakasyrityksen liiketoiminnan ja tarpeiden mukaiseksi paremmin kuin ennen. Erilaiset rajapinnat ja integraatiot tilitoimiston kirjanpito-ohjelmistojen ja asiakkaan omien ohjelmistojen välillä mahdollistavat tietojen ajantasaisen ja nopean siirtämisen (Fennoa 2021). Yrityksen on siten mahdollista saada käyttöönsä entistä enemmän yrityksen tunnuslukuja ja mittareita tiedolla johtamisen tueksi. Tiedolla johtaminen (kuva 2) tarkoittaa sitä, että johtaminen ja päätöksenteko perustuvat ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon, jota saadaan analysoimalla dataa ja siitä saatavaa informaatiota (Advian 2021).

Kuva 2. Sähköinen taloushallinto tehostaa tiedolla johtamista. (Tumisu 2019)

Päijäthämäläisen tilitoimiston kehittämisprojektin aikana asiakkailta saatu palaute on ollut positiivista. Asiakkaat ovat kokeneet, että he säästävät sekä aikaa että rahaa. (Case-yrityksen toimitusjohtaja 2021.) Tilitoimiston työntekijöillä on nyt enemmän aikaa tuottaa lisäarvoa asiakkaille konsultointi- ja neuvontapalveluilla, mikä hyödyttää heidän liiketoimintaansa.  

Kirjoittajat

Kiia Misukka valmistuu liiketalouden ja logistiikan tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulusta loppuvuodesta 2021. Hän on työskennellyt tilitoimistossa vuodesta 2015.

Juuso Lievonen valmistuu liiketalouden ja logistiikan tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulusta loppuvuodesta 2021. Hän on metallialan yrittäjä perheyrityksessä, minkä lisäksi hänen perheensä omistaa tilitoimiston.

Leea Kouhia toimii taloushallinnon lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Advian 2021. Mitä on tiedolla johtaminen? Advian oy:n kotisivut. [Viitattu 29.11.2021]. Saatavissa: https://www.advian.fi/mita-on-tiedolla-johtaminen

Case-yrityksen toimitusjohtaja. 2021. Puhelinhaastattelu 28.11.2021.

Fennoa Oy. 2021. Näin taloushallinnon automatisointi hyödyntää yrittäjää. Yhtiön kotisivut. [Viitattu 29.11.2021]. Saatavissa: https://www.fennoa.com/nain-taloushallinnon-automatisointi-hyodyttaa-yrittajaa/

Kaarlejärvi, S. & Salminen, T. 2018. Älykäs taloushallinto – Automaation aika. Helsinki: Alma Talent Oy.

Lievonen, J. & Misukka, K. 2021. Tilitoimiston sähköisen liiketoiminnan kehittäminen – Case Tilitoimisto X. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 29.11.2021]. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021113022768

Kuvat

Kuva 1. Photo Mix. 2016. Digitaalista markkinointia, tekniikkaa, muistikirja. Pixabay. [Viitattu 29.11.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/digitaalista-markkinointia-tekniikkaa-1433427/

Kuva 2. Tumisu. 2019. Digitaalinen markkinointi, hae, moottori, optimointi. Pixabay. [Viitattu 29.11.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/digitaalinen-markkinointi-hae-4368784/