Päivittäiset arkistot: 7.12.2021

9 artikkelia

Haavapotilaan hoitotietojen ja seurannan yhtenäistäminen haavarekisteriksi

Haavapotilaiden hoito on monitahoista ja -ammatillista. Haavanhoitoon liittyvä tieto on nykyisissä potilastietojärjestelmissä hajanaisesti löydettävissä. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) haavakeskuksessa havaittiin tarve selvittää ja yhtenäistää potilaan hoitotiedot, […]

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tilitoimistossa luo lisäarvoa asiakasyrityksille

Kirjanpito on kehittynyt viimeisen parin vuosikymmenen aikana paperilta sähköiseksi. Parhaimmillaan sähköistä taloushallintoa pyörittävät ohjelmistorobotit, jolloin taloushallinnon ammattilaiset pääsevät hyödyntämään osaamistaan konsultointi- ja neuvontapalveluissa manuaalisen tallennustyön […]

Osallistuva budjetointi osana ekologisesti kestävämpää yhteiskuntaa

Suurten ja yhteisten yhteiskunnallisten haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen tai kestävän kehityksen periaatteiden jalkauttamiseksi tarvitaan aktiivista toimintaa kaikilta yhteiskunnan jäseniltä – nivoutuvathan ne vahvasti kuntien ja kaupunkien […]