Seksologien palvelujen markkinointi vaatii luovuutta

Kaikkien alojen ammattilaiset eivät ponnista samalta viivalta digimarkkinoinnissa. Siinä, missä esimerkiksi fysioterapeutti ostaa mainoksia miltä tahansa sosiaalisen median alustalta, jää seksuaaliterapeutti ihmettelemään, miten jokainen mainos rikkoo yhteisösääntöjä.

Sosiaalisen median kahdet kasvot

Syldin (2023) opinnäytetyö pureutuu seksologien markkinointihaasteisiin markkinatutkimuksen lisäksi. Seksologit (joihin kuuluu esimerkiksi seksuaaliterapeutteja ja -kasvattajia) ovat yleensä yksinyrittäjiä, joiden rajalliset resurssit pakottavat mainostamaan halvalla. Sosiaalisen median alustoista etenkin Meta tarjoaa maksullista näkyvyyttä huokeasti, ja orgaaniset julkaisutkin saavat huimia kattavuuslukuja, jos niitä intoudutaan kommentoimaan ja jakamaan. Maksettu mainonta mahdollistaa sosiaalisessa mediassa tarkan kohdennuksen ja keinon tutkia erilaisten tuotteiden kysyntää hyvin pienellä taloudellisella riskillä.

Sosiaalisen median alustoilla on kuitenkin sääntöjä, ja toisinaan kuulee, että monenlaiselle moderoinnille olisi tarvetta enemmänkin. Algoritmi (automaattinen moderointiväline) valvoo julkaisuja monella alustalla. Mitä tahansa orgaanista sisältöä ei voi eikä kuulukaan julkaista, ja sama koskee maksettua sisältöä. Väkivalta ja laittomuudet ovat ymmärrettävästi kiellettyä sisältöä, mutta mustalle listalle on kirjattu seksuaalisuuskin. Pornografia ei sovi toki kaikkien silmille, mutta seksuaalisuus on paljon muutakin – muun muassa tutkittua ja hyväksyttyä tieteellistä tietoa, joka koskettaa ihan jokaista.

Seksuaalikasvatus kuuluu esimerkiksi Suomessa opetussuunnitelmaan ikätason mukaisesti 3.–9. vuosiluokilla. (Opetushallitus 2023.) Se on tärkeää ja auttaa muun muassa ymmärtämään paremmin erilaisuutta, kunnioittamaan itsemääräämisoikeuksia ja tutustumaan omaan kehoon armollisesti. Sosiaalisessa mediassa näistä asioista on tullut hankalia puheenaiheita sensuurin takia.

Kuva 1. Algoritmejako? (Syld 2013)

Laki säädyttömyydestä johtaa kekseliäisyyksiin

Syy sosiaalisen median sensuuriin piillee osin Yhdysvaltain liittovaltion lainsäädännössä, jossa määritellään tarkkaan sellainen materiaali, joka voi kannustaa esimerkiksi seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Rangaistus verkkopalveluissa välitetystä säädyttömästä materiaalista voi olla jopa 10 vuotta vankeutta. (U.S. Department of Justice 2023.) Vaikka esimerkiksi alastomuutta ei meillä Euroopassa pidetä aina säädyttömänä, valtaosa sosiaalisen median alustoista joutuu tiukasti noudattamaan Yhdysvaltojen määräyksiä, jottei tule siellä haastetuksi.

Mikä sitten avuksi, jotta seksologian ammattilaisetkin pääsisivät markkinoimaan osaamistaan? Ihminen on kekseliäs varsinkin silloin, kun käsillä ei ole oikeaa työkalua jonkin asian saavuttamiseksi. Seksologit ovat keksineet algoritmeja hämätäkseen luovia keinoja, joilla ainakin orgaanisia julkaisuja saa paremmin julki. Sana ”seksi” voidaan esimerkiksi kirjoittaa osin erikoismerkeillä, ja seksuaaliterapeutti voi lyhentää ammattinsa terapeutiksi. Kekseliäät synonyymit ja erilaiset kiertoilmaisut ovat suosittuja. (Syld 2023.)

Kirjoittajat

Petri Syld opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa liiketaloutta ja logistiikkaa. Hän valmistuu loppuvuonna 2023.

Tiina Pernanen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa liiketoimintayksikössä lehtorina.

Lähteet

Opetushallitus. 2023. Terveystiedon materiaalit. Viitattu 15.11.2023. Saatavissa https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/terveystiedon-materiaalit

Syld, P. 2013. Algoritmejako? https://syldpet.kuvat.fi/kuvat/N%C3%A4k%C3%B6kulmia/Mahdollisesti%20ikuisesti.jpg

Syld, P. 2023. Seksologia-alan verkkovalmennusten markkinatutkimus. Opinnäytetyö AMK. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 21.11.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023111629763

U.S. Department of Justice. 2023. Citizen’s guide to U.S. federal law on obscenity. Viitattu 13.11.2023. Saatavissa https://www.justice.gov/criminal/criminal-ceos/citizens-guide-us-federal-law-obscenity