Seksuaaliohjaus osana nuoren rintasyöpäpotilaan hyvinvointia

Syöpä muuttaa sairastuneen kehonkuvaa ja seksuaalista identiteettiä, mikä on huomioitava terveydenhuollossa (Rosenberg 2015). Rintasyöpäleikkaus kajoaa seksuaalisuuteen läheisesti liittyvään kehonosaan ja esimerkiksi solunsalpaajahoidot häiritsevät limakalvojen ja munasarjojen toimintaa. Onnistunut seksuaaliohjaus ehkäisee ja korjaa monia elämänlaatuun liittyviä ongelmia. Nuoren rintasyöpään sairastuneen naisen seksuaalisuuden tukemiseen liittyy monia erityisiä huomioonotettavia seikkoja, tärkeimpänä hoitojen aiheuttamat ennenaikaiset vaihdevuodet.

Kuva 1. Kehonkuva on tärkeä osa naisena olemista. (Kuva: Pixabay)

Mitä on sairaanhoitajan toteuttama seksuaaliohjaus?

Seksuaalineuvontaan vaaditaan erillinen koulutus, seksuaaliohjaus taas voi olla osa jokaista ammattilaisen ja potilaan kohtaamista. Potilaat ovat jopa toivoneet hoitajien sisällyttävän seksuaalisuuteen liittyviä asioita potilasohjaukseen (Järvi 2011). PLISSIT-mallin mukaiset luvan antamisen taso ja kohdennettu tieto kuuluvat Petäjän (2010) mukaan seksuaaliohjauksen peruspalveluihin. Syöpäpotilaan seksuaaliohjauksessa huomioitavia seikkoja ovat aiheen puheeksi ottaminen, minäkuvan muutosten huomiointi, parisuhteen tukeminen sekä haluttomuuden ja toiminnallisten häiriöiden huomiointi (Arvekari 2019).

Nuoren rintasyöpäpotilaan seksuaalisuus

Nuoruus ja terveys liitetään jo oletusarvoisesti toisiinsa, eikä tähän kuvaan helposti sopeuteta syöpädiagnoosia. Hoitomuodoista kemoterapia aiheuttaa joko väliaikaiset tai pysyvät vaihdevuodet, mikä vaikuttaa taas olennaisesti nuoren naisen seksuaalisuuteen ja lapsihaaveisiin. Kumppanin merkitystä ei saa unohtaa seksuaalisuuden toteuttamisen kanssakulkijana ja selviytymisen tukijana.

Nuoren rintasyöpäpotilaan seksuaaliohjaus on tiedon jakamista

Ruipon ja Valtosen (2020) opinnäytetyössä tarkastellaan nuorten rintasyöpään sairastuneiden naisten seksuaaliohjausta. Seksuaalisuuteen liittyvä tieto ja sen puute korostuivat tämän opinnäytetyön aineistossa. Potilaat ovat halukkaita seksuaalisuutta koskevaan keskusteluun, mutta toivovat ammattilaisen ottavan aihealueen puheeksi. Tiedon puute johtaa pahimmillaan siihen, että potilas kokee seksuaaliset toimintahäiriöt merkityksettömiksi ja sivuvaikutukset väistämättömiksi, eivätkä hae apua ja potilaan psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen elämänlaatu kärsii huomattavasti.

Tarkistuslista onnistuneeseen seksuaaliohjaukseen

  • Ammattilainen avaa keskustelun
  • Asiana muiden joukossa, osana perushoitoa
  • Asianmukaista, ymmärrettävää, oikea-aikaista tietoa Asennoidu oikein omiin ja potilaan tunteisiin
  • Arvosta potilaan elämäntilannetta ja voimavaroja
  • Auta myös kumppania
  • Arvioi omaa osaamistasi, kouluttaudu
  • Aloita moniammatillinen yhteistyö (fysioterapeutti, seksuaalineuvoja, psykologi…)

Kirjoittajat

Iida Ruippo ja Raisa Valtonen ovat LAB-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoita.

Birgitta Lehto on LAB -ammattikorkeakoulun lehtori, joka toimi opinnäytetyön ohjaajana.

Lähteet

Arvekari, H. Syöpä ja seksuaalisuus. Sairaanhoitajan käsikirja: Duodecim.

Järvi, U. 2011. Seksuaalineuvonta ei toteudu lääkehoidossa. Lääkärilehti.

Petäjä, H. 2010. Seksuaaliterveyden edistämisen toimintamallin kehittäminen. Opinnäytetyö (YAMK). Turun ammattikorkeakoulu.

Rosenberg, L. 2015. Seksuaalisuus ja syöpä. Suomen syöpäpotilaat ry.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *