Sprintti kestävään kehitykseen

Voiko kestävää kehitystä oppia kahdessa päivässä? Kyllä voi, jos tarkastellaan ammatillisen toisen asteen opiskelijoiden mielipiteitä kestävän kehityksen oppimisesta Espoon Omniassa. Syksyllä 2019 toteutetun tapaustutkimuksen ja kyselyn mukaan opiskelijat pitivät kestävän kehityksen opetusta tärkeänä. Asenne aiheen tärkeyttä kohtaan kasvoi sekä kestävän kehityksen osaaminen vahvistui kaksipäiväisen tiivisopetuksen jälkeen. (Rossi 2020.)

Kestävä koulutus

Kaikkien ihmisten tulisi saada tietoa kestävän kehityksen haasteista sekä oppia ratkaisemaan kestävyyden ongelmia. Yhtenä ratkaisuna kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen on hyvä koulutus. Koulutus on keskeinen keino kasvattaa kriittistä ajattelua, lisätä ihmisten kykyä käsitellä paikallisia ja globaaleja kehityskysymyksiä sekä löytää ratkaisuja kestävän kehityksen ongelmiin.

YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 – tavoitteiden mukaan kaikille ihmisille tulee taata avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. Kaikkien tulisi saada kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot (Kestavakehitys.fi. 2019). Vastauksena tavoitteisiin suomalaisissa oppilaitoksissa on lisätty kestävän kehityksen opetusta.

Vastuullista ammattitaitoa

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä kestävän kehityksen opetusta on lisätty myös ammatillisessa opetuksessa. Kestävän kehityksen edistäminen on kaikille perustutkinto-opiskelijoille pakollinen oppiaine.

Omnian sprinttiopinnoissa on mahdollista opiskella kestävän kehityksen osaamistavoitteet kaksipäiväisenä tiivisopetuksena. Opetushallituksen tavoitteiden mukaisesti opiskelijan tulisi osata toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, ottaa huomioon elinkaariajattelun periaatteet sekä pohtia ratkaisuja eettisistä näkökulmista (ePerusteet). Osaamistavoitteet ovat haastavat, sillä kyseessä on laaja aihealue. Sprinttitoteutukset ovat suunnattu pääosin nopeasti eteneville, tutkinnon suorittaneille tai kaksoistutkinto-opiskelijoille.

Kuva 1. Omnian puutarha-alan opiskelijoita. Kuva: Andi Balogh

Tutkimuksen perusteella opiskelijoiden osaamisessa tapahtui positiivista muutosta. Opiskelijat oppivat tarkastelemaan toimintaansa ja tulevaa ammattiansa kaikkien kestävän kehityksen eri näkökulmien kannalta. Kestävän kehityksen osaamistavoitteisiin liittyvät käsitteet tulivat tutummiksi ja opiskelijat oppivat hahmottamaan niiden yhteyksiä osana suurempaa kokonaisuutta. Näin opiskelijat ymmärtävät omien työtapojen ja valintojen merkityksen sekä motivoituvat toimimaan vastuullisesti. (Rossi 2020.)

”On tärkeää oppia ja osata vaikuttaa teoilla siihen, millaisen maailman jätämme tuleville sukupolville.” (elintarvikealan opiskelija)

Kirjoittajat

Niina Rossi työskentelee Espoon Omniassa kestävän kehityksen opettajana ja kestävä tulevaisuus -tiimin jäsenenä. Niina valmistui keväällä 2020 YAMK-insinööriksi kestävä kaupunkiympäristö -koulutusohjelmasta.

Eeva Aarrevaara toimii LAB-ammattikorkeakoulussa yliopettajana ja on ohjannut opinnäytetyötä.

Lähteet

ePerusteet. Yhteiskunta-ja työelämäosaaminen, 9 osp. Opetushallitus. [viitattu 3.8.2020]. Saatavissa:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3328286/reformi/tutkinnonosat/4209740

Kestavakehitys.fi. 2019.Tavoite 4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. Valtioneuvoston kanslia. [Viitattu 3.8.2020]. Saatavissa: https://kestavakehitys.fi/agenda2030/tavoite-4

Rossi, N. 2020. Tieto lisää motivaatiota toimia. Kestävän kehityksen edistäminen –oppimista ammatillisissa perustutkinnoissa. [Viitattu 3.8.2020]. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/339896/Rossi_Niina.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Kuvat

Andi Balogh. Suomen ympäristöopisto Sykli. Kestävän kehityksen ymmärtämisen tulisi olla perustaito työelämässä. [Viitattu 3.8.2020]. Saatavissa: https://sykli.fi/blogi/kestavan-kehityksen-ymmartamisen-tulisi-olla-perustaito-tyoelamassa/netsykli-50/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *