Sukellus monimuotoisuuteen ja maailmankansalaisuuteen

GLOBDIVES-hankkeen (LAB 2023) tutkimustulokset järisyttävät käsityksiämme yhdenvertaisuudesta eri Euroopan kolkilla. 75 % romanialaisista on kokenut jonkinlaista syrjintää, ja ainoastaan 12 % haluaisi seksuaalivähemmistöön kuuluvan kollegakseen (Häkli ym. 2023). Vigon yliopistossa Espanjassa ei opiskelijoille edes opeteta kulttuurienvälistä viestintää tai monimuotoisuuden johtamista. Saksassa kestävän kehityksen teemojen integroimisessa osaksi opetusta ollaan vasta alkutekijöissä (Garnjost ym. 2023).

Suomessa kyseiset teemat ovat yhä tärkeämpiä sisältöjä korkeakouluissa, mutta tutkimustulosten mukaan enemmistö suomalaisista opiskelijoista ei koe, että heidän oppilaitoksensa edistää tarpeeksi monimuotoisuutta ja maailmankansalaisuutta. Työvoimapula koskettaa Suomea ja globaalit haasteet meitä kaikkia, joten asioiden on muututtava. Siihen globaalikasvatus tuo työkaluja.

Dive to Diversity

Kansainvälisiä tutkimustuloksia ja teeman asiantuntijoiden puheenvuoroja esiteltiin Lappeenrannan kampuksella Dive to Diversity -tilaisuudessa, joka striimattiin Lahteen ja kuulijoille ympäri Suomen. Tilaisuuden pääpuhuja oli Suomen johtava monimuotoisuuskouluttaja Hodan Mohamed, jonka mukaan yritysten ja organisaatioiden pitää kiinnittää huomiota monimuotoisuuteen nyt eikä huomenna. Hän haastoi kaikki pohtimaan omia ennakkoluulojamme erilaisuutta kohtaan ja kitkemään piilorasismia. Inkluusio ja monimuotoisuus tuovat organisaatioon innovaatioita ja kilpailuetuja, ja jokainen meistä voi osoittamalla empatiaa ja hyväksyntää erilaisuutta kohtaan myös luoda psykologisesti turvallisen ilmapiirin organisaatioon, jotta jokainen voi olla niin kuin on. (Mohamed 2023).

Yritysten on tärkeä muistaa, että myös tämän päivän maailmaa nähneet nuoret haluavat työskennellä monimuotoisissa organisaatioissa, joissa kannetaan sosiaalinen vastuu, sillä miksi he haluaisivat työskennellä vaan suomalaisten kanssa, jos he ovat opiskelleet monikulttuurisissa ryhmissä. Asennemuutosta tarvitaan.

[Alt-teksti: nainen pitämässä esitystä, takana seinälle on heijastettu kuva, jossa on teksti millaista maailmankansalaisuutta LABissä tavoitellaan.]
Kuva 1. Riikka Suhonen Helsingin yliopistosta oli perehtynyt LAB-ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen tavoitteisiin. (Kuva: Jaana Häkli)

Globaalikasvatusta korkeakouluihin

Globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutos, ihmisoikeusloukkaukset ja rasismi puhuttavat – ilmastoähkyyn asti! Globaalikasvatuksen työkaluja tapahtumassa antoivat puolestaan GLOBDIVES-hankkeen virallisen partnerin Fingon edustaja Anna Kivimäki-Pelluz sekä Riikka Suhonen Helsingin yliopistosta. He toivat esiin jokaisen yksilön omaa roolia vastuullisuudessa sekä peräänkuuluttivat sydämen sivistystä ja korkeakoulujen aktiivisempaa roolia maailmankansalaisuuden edistämisessä esimerkiksi kestävyyskoulutuksessa ja yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa.

Tässä LAB-ammattikorkeakoulu onkin tehnyt jopa ulkopuolisen tutkijan silmin merkittävää työtä, sillä organisaation kestävän kehityksen tavoitteet ja toimenpiteetkin ovat avoimesti löydettävissä verkkosivuilta. Pienistäkin teoista voi syntyä positiivinen hyökyaalto!

Kirjoittaja

Jaana Häkli toimii LAB-ammattikorkeakoulun Kielikeskuksessa kulttuurienvälisen viestinnän lehtorina ja GLOBDIVES-hankkeen (LAB 2023) projektipäällikkönä.

Lähteet

Garnjost, P., Heuwinkel, K., & Frisch, J. 2023. How to embed sustainable development goals (SDGs) into business courses – two case studies. Esitelmä. STAR Scholars -konferenssi. Vigo. 9.10.2023.

Häkli, J., Arustei, C. & Tokar, S. 2023. Finnish and Romanian students’ understanding of sustainable development goals in higher education. Julkaisematon käsikirjoitus. International Journal of Multidisciplinary Perspectives in Higher Education.

LAB. 2023. GLOBDIVES. Global citizenship & diversity management skills in higher education. Hanke. Viitattu 9.11.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/global-citizenship-diversity-management-skills-higher-education

Mohamed, H. 2023. Tavoitteena monimuotoinen ja inklusiivinen työyhteisö. Esitys Dive to Diversity -tilaisuudessa LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksella. 7.11.2023. LAB-ammattikorkeakoulu.