@Nurseiiron vinkit sairaanhoidon somelähettiläille

LAB-ammattikorkeakoulussa alkaa vuosittain useita sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä täydennyskoulutuksia, joissa opiskelee satoja terveydenalan ammattilaisia. Muun muassa suolistosairauksien ja munuaispotilaan hoitotyöhön erikoistuneiden osaajakoulutukset painottavat opintosuunnitelmassaan digitalisaatiota sekä asiantuntijuuden laajentamista sosiaalisessa mediassa.

Viestinnän eri roolitukset ovat heijastuneet sosiaali- ja terveydenhuollossa uusina ammattiryhminä hyvinvointialueiden työntekijälähettiläinä. Lähettiläiden tavoite on tuoda oma työnkuvansa ja asiantuntijuutensa esiin somekanaviensa avulla. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen työntekijälähettiläät löytää heidän verkkosivustoiltaan (Päijät-Hämeen hyvinvointialue 2023).

Sosiaalisessa mediassa voidaan tuottaa erilaisia sisältöä, videoita, kuvia ja kannanottoja sekä toimia näiden kautta aktiivisessa roolissa viestijänä. Sosiaalinen media tuo myös käyttäjille mahdollisuuksia verkostoitua (Matikainen & Huovila 2017). LAB-ammattikorkeakoulun täydennyskoulutukset pyrkivät laajentamaan perinteisiä oppimisen malleja, koulutuksen sisältöjä, ammattilaisen työnkuvia ja asiantuntijuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Koulutuksessa tarjotaan ammattilaisille löytää omat tapansa vaikuttaa sosiaalisessa mediassa sekä tuodaan myös some-etikettejä tietouteen.

Tarkkuutta kuvien ja toimintatapojen suhteen

Suolistosairauksien erikoistunut osaaja koulutus 2022–2023 sai asiantuntijaksi multiviestintäosaaja Iiro Nahkamäen – Instagramissa Nurseiiro ‒ joka luennoi asiantuntijuudesta sosiaalisessa mediassa (Nahkamäki 2023). Nahkamäki on ensihoitoesihenkilö, ensihoitaja, sairaanhoitaja sekä viestinnän asiantuntija, jolla on tuhansia seuraajia sosiaalisessa mediassa (Nurseiiro 2023). Hän toi luennossaan vinkit somessa toimimisessa sekä herätti opiskelijoiden tunteita ja ajatuksia.

Nahkamäki käsitteli luennoissa kokemuksensa kautta esimerkkejä, miten yksittäinen kuva voi aiheuttaa vääränlaista imagoa ammattiryhmille ja kuinka huumorintaju voi nostaa kritiikkiä seuraajissa, vaikka se olisikin harmitonta. Terveysalan viestinnän tulee olla asiakkaille lähestyttävää ja luoda positiivista ilmapiiriä ammattilaisiin liittyen. Viestinnän hyvät toimintatavat kehittyvät sitä tehdessä, ja jokainen luo oman kuvan seuraajilleen.

Kuva 1. Iiro Nahkamäki toi esiin, että visuaalisuuden merkitys someviestinnässä korostuu.  (Kuva: Iiro Nahkamäki)

Koulutukseen osallistuneissa on myös sairaanhoitopiirien työntekijälähettiläitä, ja palautteiden perusteella he saivat erinomaisia työvälineitä henkilökohtaiseen viestintään Nahkamäen asiantuntijaluennon avulla.

Kirjoittaja

Fanny Kilpinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa suolistosairauksien ja munuaispotilaan erikoistunut osaaja -koulutusten vastuuopettajana.

Lähteet

Matikainen, J. & Huovila, J. 2022. Sosiaalinen media terveyden edistämisessä. Duodecim. Viitattu 9.11.2023. Saatavissa https://www.duodecimlehti.fi/duo13732

Nahkamäki, I. 2023. Asiantuntijuus sosiaalisessa mediassa. Luennot LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön täydennyskoulutuksissa. LAB-ammattikorkeakoulu. 

Nurseiiro. 2023. Instagram. Viitattu 9.11.2023. Saatavissa rajoitetusti https://www.instagram.com/nurseiiro/

Päijät-Hämeen hyvinvointialue. 2023. Työntekijälähettiläät. Viitattu 9.11.2023. Saatavissa https://www.paijatha.fi/rekry/tyontekijalahettilaamme/