Suomen IT-ala kaipaa lisää eri lailla ajattelevia ihmisiä

Lahti on kasvanut muutaman viime vuoden aikana tärkeäksi toimijaksi Suomen ohjelmistoalalla. Alueella teollisuus modernisoituu ja samaan aikaan syntyy modernin ohjelmistotekniikan avulla vihreitä ratkaisuja. LUT-yliopisto järjesti tästä syystä elokuussa 2023 Lahti Software Day-tapahtuman, joka toi alan ammattilaiset yhteen. (LUT University 2023.)

TOIVE – Suuntana yhdenvertainen työelämä hankkeessa pyritään vähentämään sukupuolten välistä ammatillista eriytymistä IT-, peli- ja kilpapelialalla. Sukupuolen moninaisuus on huomioitu hankkeessa ja erityisenä kohderyhmänä ovat naiset sekä binäärisen sukupuolijaon ulkopuolella olevat henkilöt. (LAB 2023.) Hanketoimijoita osallistui Lahti Software Day-tapahtumaan tarkoituksena verkostoitua IT-alan ihmisten kanssa ja kuulla asiantuntijoiden näkemyksiä monimuotoisuudesta alalla.

Tapahtumassa katsomosta otettu kuva, jossa Rasmus Roiha esittelee lavalla Suomen haasteita IT-alalla. Etualalla ihmisiä, takana näkyy puhuja ja valkokangas, johon esitys heijastuu.
Kuva 1. Rasmus Roiha esittelee Suomen IT-alan haasteita Lahti Software Day -tapahtumassa. (Kuva: Katri Putkonen)

IT-ala kasvaa ja uusia toimijoita tarvitaan koko ajan enemmän

Rasmus Roiha Software Finlandista piti tapahtumassa puheen Suomen teknologia yritysten tilasta ja tulevaisuudesta. Hän kertoi alan olevan kovassa kasvussa ja tuhansia uusia työntekijöitä tarvitaan vuosittain alalle lisää. Historia luo painolastia IT-alalle, jossa perinteisesti työntekijät ovat olleet nuoria miehiä. Roihan mukaan alalle tarvitaan paljon lisää erilaisia ja eri lailla ajattelevia ihmisiä. Suomen IT-alan tämän hetken yhdeksi haasteeksi Roiha nostaakin diversiteetin lisäämisen. Haasteena on myös se, että tällä hetkellä IT-alan yritykset etsivät enemmän kokeneempia tekijöitä, jolloin junioritason osaajille on vähemmän paikkoja tarjolla. (Roiha 2023.)

Tapahtumassa katsomosta otettu kuva, jossa Ursula Koski esittelee lavalla inklusiivisuuden, monimuotoiseen ja yhdenvertaisuuden hyötyjä. Edessä ihmisiä, takana lava, jossa puhuja ja valkokankaalle heijastettu esitys.
Kuva 2. Työyhteisöjen kulttuurin kehittäminen on tärkeää. (Kuva: Katri Putkonen)

Inklusiivisuudesta, monimuotoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta hyötyvät kaikki

Ursula Koski Amazon Web Services-yrityksestä keskittyi puheessaan siihen, miten ja miksi inklusiivisuus, monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus ajaa IT-alaa parempaan suuntaan. Nämä tulisi huomioida paremmin ja lisätä osaksi yritysten kulttuuria. Työntekijät luovat kulttuurin ja pomo vahvistaa sekä antaa sille tilaa. Inklusiivinen, monimuotoinen sekä yhdenvertainen kulttuuri on yritykselle myös kannattava. Tiimit, joissa on inklusiivinen johtaja, todennäköisemmin raportoivat suoriutuvansa tehokkaasti (17 %) sekä yhteistyökykyisesti (29 %), sanovat tekevänsä laadukkaita päätöksiä (20 %) ja jakavat monimuotoisia ideoita innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen (83 %). Monimuotoiset ja inklusiiviset tiimit lisäävät työntekijöiden hyvinvoinnin lisäksi yritysten tuottavuutta sekä innovatiivisuutta. (Koski 2023.)

Kirjoittaja

Katri Putkonen toimii projektisuunnittelijana LAB-ammattikorkeakoulussa ja on mukana TOIVE Suuntana yhdenvertainen työelämä -hankkeessa.

Lähteet

Koski, U. 2023. Why and how inclusion, diversity and equity drive software business? Puhe Lahti Software Day 2023-tapahtumassa 29.08.2023.

LAB. 2023. TOIVE Suuntana yhdenvertainen työelämä. Projekti. Viitattu 20.09.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/toive-suuntana-yhdenvertainen-tyoelama

LUT University. 2023. Lahti Software Day 2023. Events. Viitattu 20.09.2023. Saatavissa https://www.lut.fi/en/events/lahti-software-day-2023

Roiha, R. 2023. An overview to the state and the future of the Finnish tech companies. Puhe Lahti Software Day 2023-tapahtumassa 29.08.2023.