Suomen maabrändi ja Päijät-Hämeen vetovoimatekijät pyörämatkailussa

Pyörämatkailu on kasvava matkailun muoto, jossa tehdään maailmalla suurta bisnestä. Esimerkiksi pinta-alaltaan lähes puolet Päijät-Hämettä pienemmälle Mallorcan saarelle Espanjaan matkustaa vuosittain noin 150 000 pyörämatkailijaa, jotka jättävät saarelle noin 150 miljoonan euron tulot (Mallorca ABC 2023). Jos sama suhteellinen polkijamäärä ja tuotto joskus saataisiin Päijät-Hämeeseen, kertyisi siitä alueelle noin 257 miljoonan euron tulot, mikä vastaa karkean arvion mukaan yli satakertaisesti alueen tämänhetkistä matkailutuloa (Visit Lahti 2023a).

Vaikka tämä laskelma ei alueiden profiiliin, ilmastoon ja palveluihin ym. liittyen annakaan realistista arviota Päijät-Hämeen pyörämatkailun kasvumahdollisuuksista, antaa se luottamusta siihen, että maakunnan pyörämatkailussa on paljon kasvunvaraa.   

[Alt-teksti: kallioita meren rannalla, keskellä kallioita kulkee suojakaiteella reunustettu tie, kaiteeseen nojaa polkupyörä.]
Kuva 1. Mallorcan saari on eräs aktiivipyöräilijöiden suosimista lomakohteista Euroopassa. (Kuva: Päivi Tommola)

Onnellisuus, luonto ja kulttuuriperintö brändin rakentajina

Visit Finland markkinoi Suomea kansainvälisille asiakkaille onnellisten maana, jonka vetovoiman takaavat alueen luontoarvot ja kulttuuriperintö (Visit Finland 2023a). Pyörämatkailun valtakunnallista markkinointia koordinoivan Pyörämatkailukeskuksen pyörämatkailuun kohdennetussa markkinoinnissa näkyvät samat teemat, joita tukee pyöräily-ystävällisille palveluille kehitetty oma palvelubrändi, Welcome cyclist (Bikeland 2023). Suomen luonnosta Pyörämatkailukeskus nostaa markkinoinnissaan esille erityisesti vuodenaikoja, kun taas Visit Finland luottaa kansainvälisille markkinoille luomansa neljän matkailuseudun vetovoimaan (Visit Finland 2023b). Tässä jaottelussa Päijät-Häme kuuluu Järvi-Suomen alueeseen, jonka keskeistä elementtiä, vesistömaisemia, useimmat pitävät myös Päijät-Hämeen suurimpana pyörämatkailun vetovoimatekijänä. 

Kuva 2. Päijät-Hämeessä pääsee monin paikoin polkemaan järvien rannoilla. Grave-pyöräily on eräs tämän hetken trendeistä. (LAB 2023)

Matkanjärjestäjäyhteistyöllä kansainvälisyyttä

Päijät-Hämeessä pyörämatkailun kehittäminen on tähän asti keskittynyt paljolti kotimaisen matkailun tarpeisiin, mutta LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU: n yhteisessä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa (LAB 2023) on havaittu monen yrittäjän pohtivan jo palvelujensa kehittämistä kansainvälisiin tarpeisiin. Eräs vielä varsin hyödynnetty väylä tähän voisi olla pyörämatkailuun kohdennetun matkanjärjestäjäyhteistyön kehittäminen.

Pyörämatkailun vetovoima ja siihen liittyvän kiinnostuksen kasvun tunnistaminen on innostanut maailmalla myös matkanjärjestäjiä ottamaan pyörämatkailuun profiloituja tuotteita tarjontaansa. Euroopan saksankielisillä markkinoilla toimii useita pyöräilymatkailuun keskittyviä toimijoita, joita kiinnostaa erityisesti sähköpyöräily sekä pitkälle tuotteistetut, kestävän kehityksen mukaisesti tuotetut palvelut (Ellare 2021; Tour Radar 2023). Suomessa ja Päijät-Hämeessä nimenomaan kansainvälisille markkinoille kohdennetussa tuotteistamisessa on vielä paljon tehtävää, vaikka työ onkin monin paikoin saatu hyvään alkuun, ja Visit Lahti on luonut yhteyksiä myös pyörämatkailuun perehtyneiden kansainvälisten matkanjärjestäjien suuntaan (Visit Lahti 2023b).

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen (LAB 2023) projektipäällikkönä.

Lähteet

Bikeland. 2023. Bike like a Finn. Pyörämatkailukeskus. Viitattu 30.3.2023. Saatavissa https://www.bikeland.fi/en

Ellare. 2021. Pyörämatkailu. Viitattu 30.3.2023. Saatavissa https://kalenteri.maaseutu.fi/wp-content/uploads/events/6689/1dc9553a12a2100ccdac06261c51645e.pdf

LAB. 2023. Pyörämatkailijan Päijät-Häme. Hanke. Viitattu 30.3.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame

Tour Radar. 2023. Bicycle companies. Viitattu 30.3.2023. Saatavissa https://www.tourradar.com/gi/bicycle-companies

Visit Finland. 2023a. The happiest country in the world. Viitattu 30.3.2023. Saatavissa https://www.visitfinland.com/

Visit Finland. 2023b. Places to go. Viitattu 30.3.2023. Saatavissa https://www.visitfinland.com/en/places-to-go/

Visit Lahti. 2023a. Päijät-Hämeen matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 2016. Viitattu 30.3.2023. Saatavissa https://visitlahti.fi/wp-content/uploads/2022/06/Paijat-Hameen_matkailun_tulo-ja-tyollisyysselvitys_2016_raportti.pdf

Visit Lahti. 2023b. Professionals. Viitattu 30.3.2023. Saatavissa https://visitlahti.fi/en/frontpage/professionals/