Tapahtumapäivästä uutta yhteistyötä ja näkyvyyttä pyörämatkailulle Päijät-Hämeessä

Pyörämatkailun alueellinen kehittämistoiminta on yhteistyötä, jonka voima on verkostoissa. LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU: n yhteisen Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen toiminnassa on syksyn 2021 aikana ollut mukana yrittäjiä, yhdistyksiä, aluekehittäjiä, kuntien edustajia, markkinoinnin vaikuttajia ja urheiluseuratoimijoita, jotka kaikki ovat tuoneet lisää vaikuttavuutta toimintaan. Ammatillisten intressien lisäksi toiminta on kiinnostanut myös harrastepyöräilijöitä, jotka arvostavat omaa kotiseutuaan ja haluavat olla mukana lisäämässä sen pyöräily-ystävällisyyttä.

Reitistöt kehittämistyön ytimessä

Vaikka hankkeen toiminnan painopiste on muualla kuin infrastruktuurin kehittämistä, on käynyt selväksi, että reitit ja infra pitää huomioida lähes kaikessa pyörämatkailun kehittämistyössä. Ellare Oy:n pyörämatkailututkimuksessa (2020) nostettiin kahtena pyörämatkailijan kohdevalintaan eniten vaikuttavana tekijänä esille pyöräilyreitit sekä alueen saavutettavuus. Myös Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen tammikuun tuotteistamistyöpajassa reitit olivat vahvasti mukana melkein kaikissa tuoteideoissa, kuten tietysti pitääkin. Linkki tuotteistamistyöpajan ohjelmaan. Tuotekehityksessä on tärkeää muistaa, että pyörämatkailu on ns. special interest tourism -matkailun muoto. Vaikka yrityksen pääasiallinen tuote olisi upeasti toteutettu majoitus- tai ravitsemispalvelu, sen kiinnostavuutta pyörällä liikkuvan matkailijan näkökulmasta saattavat tuotteen muita ominaisuuksia enemmän lisätä pyöräilijän erityisintresseihin liittyvät seikat.

Kuva 1. Pyörämatkailu on vahvassa kasvussa oleva matkailun muoto, jossa liikunnallisuuden lisäksi houkuttavat ympäristöystävällisyys ja paikalliset maisemat sekä kulttuurikohteet. (Kuva: Päivi Tommola)

Benchmarking ja intressien kartoitus työn pohjana

Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa eräs keskeinen alueen reittien ja näkyvyyden edistämiseksi toteutettava toimenpide on tapahtumakonseptin suunnittelu. Ajatuksena on ideoida yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa alueellinen pyörämatkailun tapahtumapäivä, joka lujittaa alueen yritysten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä, tukee alueen vetovoimakohteiden näkyvyyttä sekä auttaa luomaan Päijät-Hämeelle imagoa pyöräily-ystävällisenä alueena. Haluamme luoda yhteisen teeman alle monen eri toimijan tuottamien tapahtumien kokonaisuuden, jonka osien synergia auttaa edistämään alueen reittien ja palvelujen näkyvyyttä. Konseptin suunnittelu on aloitettu kartoittamalla alueen toimijoiden intressejä ja keräämällä ideoita suunnittelun pohjaksi. Tämän lisäksi on koottu verkkopohjaisen benchmarking-tutkimuksen avulla, yhteistyössä Klue Oy:n kanssa, vertailumateriaalia matkailullisista pyöräilytapahtumista Euroopassa.

Kuvassa teksti: Helposti lähestyttävä easy-going pyöräilyn tapahtuma, jossa vahva matkailullinen potentiaali yhdistettynä luontoarvoihin, paikalliseen toimintaan ja yhteisöihin
Kuva 2. Pyörämatkailijan Päijät-Häme -tapahtumakonseptin tarkoituksena on luoda matalan kynnyksen pyöräilytapahtuma, jolla on vahva matkailullinen potentiaali. (Kuva: Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hanke & Klue Oy)

Miten mukaan yhteistyöhön?

Kutsumme mukaan Pyörämatkailun alueellisen tapahtumapäivän suunnitteluun kaikki pyörämatkailusta kiinnostuneet yritykset ja yhdistykset. Uutta tapahtumakonseptia testataan pilottitapahtumalla, joka on tarkoitus järjestää syksyllä 2022. Suunnittelun moottorina tulee toimimaan yhteistyössä Klue Oy:n kanssa huhtikuussa järjestettävä työpaja, jonka jälkeen valmis konsepti on koossa keväällä 2022 ja pääsemme suunnittelemaan pilottitapahtuman käytännön järjestelyjä. Lisätietoja konseptista: paivi.tommola@lab.fi.

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ekologiseen liikkumiseen ja lähimatkailuun liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuutta ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lähteet

Ellare Oy. 2020. Pyörämatkailututkimus. Esitysmateriaali. Pyörämatkailijan Päijät-Häme: Tuotteita ja palveluja pyörämatkailijan asiakastarpeisiin -työpaja 19.01.2022. Julkaisematon.

Linkit

LAB. 2021. Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hanke. Viitattu 21.01.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame

LAB. 2022. Pyörämatkailijan Päijät-Häme: Tuotteita ja palveluja pyörämatkailijan asiakastarpeisiin -työpaja. Viitattu 21.01.2022. Saatavissa https://lab.fi/sites/default/files/2021-12/Pyoramatkailijan%20PH%20tyopaja%20190122%20kutsu%20ja%20ohjelma%20WEB.pdf

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *