hulevesien hallinta

3 artikkelia

Hulevesien hallintaa Päijät-Hämeessä

Ilmastonmuutoksen myötä sademäärien arvioidaan tulevaisuudessa kasvavan ja rankkasateiden voimistuvan. Lisääntynyt sadanta onkin tunnistettu Päijät-Hämeessä yhdeksi merkittävimmäksi ilmastoilmiöksi ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja varautumisen kannalta. Useissa kunnissa on […]