kehittäjäopettaja

2 artikkelia

Varhaiskasvatuksen pedagoginen laatu on yhteydessä lasten hyvinvointiin

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet edellyttävät laadukasta varhaiskasvatusta (Opetushallitus 2018, 7). Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on asiantuntijoineen määrittänyt varhaiskasvatuksen laatua luomalla varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin mallin. Laadukkaan varhaiskasvatuksen vaatimuksen taustalla […]