varhaiskasvatus

39 artikkelia

Katsaus varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen muutostilanteeseen

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan vuoteen 2030 mennessä varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteeseen tulee muutos, joka vahvistaa korkeakoulutettujen kasvattajien määrää päiväkodeissa. Vuonna 2030 jokaisessa päiväkotiryhmässä tulisi olla kaksi korkeakoulutettua kasvattajaa; […]

Turvallista tunnetyöskentelyä verkossa

Opetushallituksen rahoittamassa LAB-ammattikorkeakoulun toteuttamassa Vakautta varhaiskasvatukseen -hankkeessa 1.9.2020−31.12.2021 (LAB 2021)  haettiin ratkaisuja varhaiskasvatuksen haastaviin kasvatustilanteisiin tunne- ja traumatietoisuutta lisäävällä päiväkotien henkilökuntien tiimivalmennuksella. Tämä artikkeli käsittelee […]